Hopp til innhold

– Kunnskapsdepartementet er udugelig

Sametingsråd Jørn Are Gaski krever en beklagelse fra Kunnskapsdepartementet. Samtidig klasker han selv tilbake.

Jørn Are Gaski
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Kunnskapsdepartementet har brukt Dagens Næringsliv og annen norsk media som megafon til å fortelle verden om hvor udugelig Sametinget har vært.

Bråket om det samiske bokberget fortsetter, og tonen mellom Sametinget og departementet er røff.

I forrige uke ble det avdekket at det ligger 133.000 samiske lærebøker på lager ved forlaget Davvi Girji. Samtidig er det mangel på bøker i skolene.

Sametingsråd Jørn Are Gaski er rasende på departementet.

LES OGSÅ: – Ikke vår skyld at bokberget vokser

– Svekket Sametingets omdømme

Gaski viser til medieoppslag hvor det er påstått at det er brukt 60 millioner kroner uten at dette har gitt resultater.

– Så viser det seg at Kunnskapsdepartementet ikke ført tilsyn ved å passe på at bøkene blir kjøpt inn. Jeg mener det er departementet som har vært udugelig.

Sametingsrådet hevder dette har svekket Sametingets omdømme:

– Jeg forlanger at Kunnskapsdepartementet kommer med en beklagelse ovenfor Sametinget ved å ha spredt desinformasjonen.

– Jeg blir stum

Statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) i Kunnskapsdepartementet svarer slik på Gaskis uttalelser:

Statssekretær Lisbet Rugtvedt

Statssekretær Lisbet Rudtvedt (SV).

Foto: Kunnskapsdepartementet

– Jeg blir nesten stum. Her var det mye å ta tak i. Vi har aldri sagt eller ment at Sametinget er udugelig på noen som helst måte.

LES OGSÅ: – Ikke vår oppgave å føre tilsyn

Gaski sier Sametinget i mars i år rapporterte til departementet om læremiddelproduksjonen og om hvordan pengene er brukt.

– Ikke en eneste krone er brukt til noe annet enn læremiddelproduksjon. Det er ikke tilfelle slik Kunnskapsdepartementet har påstått at 60 millioner er søkk vekk, sier han.

– Ikke rotet bort

Rugtvedt avviser at de har kritisert Sametinget offentlig.

– Vi har aldri påstått at 60 millioner kr er rotet bort. Så langt har vi ikke konkludert med noe som helst i forbindelse med evalueringen av den samiske læremiddelproduksjonen. Diskusjonen pågår fremdeles mellom Sametinget og departementet. Vi er lydhøre i forhold til forklaringene som Sametinget kommer med, svarer statssekretæren.

LES OGSÅ: Avdekker læremiddel-skandale for 12 millioner kroner

LES OGSÅ: Slik bryter Sametinget sine egne regler

Korte nyheter

 • MDG tar opp Fosen-saken i kontroll og konstitusjonskomiteen

  Miljøpartiet De Grønne har løftet Fosen-saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Komiteen skal bestemme neste uke hvordan det skal følges opp videre.

  – En av grunnene til at vi vil ta opp Fosen-saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen er fordi urfolks rettigheter er vedtatt på Stortinget, som en del av at Norge har tatt inn menneskerettighetene i norsk lov. Når regjeringen ikke etterkommer høyesterettsdommen, bryter de med dette stortingsvedtaket, sier Lan Marie Berg, nestleder i MDG.

  MDG mener at regjeringen bør ta det alvorlig at Den norske Dommerforeningen er bekymret.

  – Vi mener at Fosen-saken er viktig for tilliten til rettsstaten. Det er en viktig prinsipiell sak for hvordan staten skal forholde seg til ikke bare urfolks rettigheter, men alle innbyggeres rettigheter. Derfor valgte jeg også å lese opp et innlegg på vegne av Ella Marie Hetta Isaksen i februar da Stortinget diskuterte saken i forbindelse med aksjonene som var da, sier Berg.

  Lan Marie Nguyen Berg
  Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK
 • Orohat illuda go FeFo ii hálit bieggafápmorusttega

  Lágesduottar orohat illuda dál go FeFo celkkii ahte Europa stuorimus plánejuvvon bieggafámurusttet ii dattege leat bures boahtin Vuoŋjalraššii, Rásttegáisái.

  Lágesduoddara boazodoalli Máret Laila Anti dadjá ahte dát lea hirbmat buorre ođas.

  – Dát lea illusáhka midjiide, go ákkastallet vel dan ahte háliidit váldit vuhtii boazodili, nu ahte dat gal lea hirbmat buorre ođas.

  Muhto vaikko lea doaivva, de Davvesiiddas dattege háliidit oažžut bieggafámu iežaset gildii

  – Mii háliidat duohtandahkat bieggafámu Davvesiidda gielddas, ja nu mii joatkkit dainna, dadjá Davvesiidda sátnejođiheaddji Sigurd Rafaelsen.

  Maiddai FeFo cealká ahte stáhtas lea vejolašvuohta bággolonistit dáid eatnamii

  – Soaitá ahte sii mearridit diktit sin bággolonistit eatnamiid, muhto eahpidan sii barget dan, dadjá FeFo stivrajođiheaddji Kurt Wikan.

  Boazodoallu ii ge jáhke ahte stáhta boahtá bággolonistit dáid eatnamii

  – Illá jáhkán ahte stáhta álgá bággolonistit go sihke eananeaiggát, geavaheaddjit ja vuoigatvuođaguoddit leat caggan. Illá jáhkán ahte stáhta arva dalle bággolonistit, dadjá Máret Laila Anti.

 • Statsministeren svarer på brev om Fosen-sak fra Den norske Dommerforening

  23. november sendte den Den norske Dommerforening brev til stortingspresident Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre om Høyesteretts dom i Fosen-saken.

  Nå har statsministeren svart på brevet. I brevet forsikrer Støre at hans regjering gjør det de kan for å finne en løsning i denne svært komplekse saken.

  – Selv om staten ikke var part i saken, har staten en plikt til å rette opp i dette menneskerettsbruddet. Høyesterett har lagt til grunn at vedtakene er ugyldige, men avgjør ikke hva som skal til for å bringe situasjonen i tråd med SP artikkel 27.

  Støre skriver videre at han er enig i at de må finne en løsning så raskt som mulig, og forstår at mange, også dommerforeningen, er utålmodige. Han legger til at regjeringen også er det.

  – Det viktigste er likevel at vi sammen med de berørte reindriftsutøverne på Fosen finner gode og varige løsninger.

  Han skriver videre at det er gjennomført konsultasjoner med reindriftssamene og Sametinget om innholdet i et utredningsprogram.

  – Konsultasjonene ble avsluttet like før sommeren 2023 uten at man kom til enighet. For å forsøke å få på plass en løsning raskere enn det som er mulig med den varslede forvaltningsprosessen, tok olje- og energiminister Aasland i april 2023 initiativ til en meklingsprosess mellom reindriften og vindkraftselskapene.

  Støre skriver at det i utgangspunktet er reindriftsutøverne og vindkraftselskapene som er parter i meklingen. Han skriver og at staten imidlertid har vært tydelig på at staten også er villig til å bidra dersom det er tiltak på statens hånd som kan medføre at partene kan bli enige om en endelig avtale som sikrer at rettighetene etter SP artikkel 27 er ivaretatt.

  – Jeg vil understreke at det konkrete innholdet i meklingene er fortrolig. Mitt inntrykk er imidlertid at alle parter ved meklingsbordet har et reelt ønske om å komme til enighet, og vi håper fortsatt at løsningen finnes her. Når det gjelder selskapenes oppfølging av saken, herunder midlertidige tiltak på Fosen, så vises det til selskapenes offentlige redegjørelser om menneskerettigheter etter åpenhetsloven. Ansvaret for å sikre reindriftens rettigheter hviler uansett på staten. Behovet for nye forvaltningsvedtak vil avhenge av innholdet i en eventuell avtale mellom partene. Dersom meklingen ikke fører fram, vil vi sluttføre forvaltningsprosessen og fatte nye vedtak som sørger for å ivareta reindriftsutøvernes rettigheter

  Gahr Støre
  Foto: Frode Fjerdingstad / NRK