Hopp til innhold

– Kunnskapsdepartementet er udugelig

Sametingsråd Jørn Are Gaski krever en beklagelse fra Kunnskapsdepartementet. Samtidig klasker han selv tilbake.

Jørn Are Gaski
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Kunnskapsdepartementet har brukt Dagens Næringsliv og annen norsk media som megafon til å fortelle verden om hvor udugelig Sametinget har vært.

Bråket om det samiske bokberget fortsetter, og tonen mellom Sametinget og departementet er røff.

I forrige uke ble det avdekket at det ligger 133.000 samiske lærebøker på lager ved forlaget Davvi Girji. Samtidig er det mangel på bøker i skolene.

Sametingsråd Jørn Are Gaski er rasende på departementet.

LES OGSÅ: – Ikke vår skyld at bokberget vokser

– Svekket Sametingets omdømme

Gaski viser til medieoppslag hvor det er påstått at det er brukt 60 millioner kroner uten at dette har gitt resultater.

– Så viser det seg at Kunnskapsdepartementet ikke ført tilsyn ved å passe på at bøkene blir kjøpt inn. Jeg mener det er departementet som har vært udugelig.

Sametingsrådet hevder dette har svekket Sametingets omdømme:

– Jeg forlanger at Kunnskapsdepartementet kommer med en beklagelse ovenfor Sametinget ved å ha spredt desinformasjonen.

– Jeg blir stum

Statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) i Kunnskapsdepartementet svarer slik på Gaskis uttalelser:

Statssekretær Lisbet Rugtvedt

Statssekretær Lisbet Rudtvedt (SV).

Foto: Kunnskapsdepartementet

– Jeg blir nesten stum. Her var det mye å ta tak i. Vi har aldri sagt eller ment at Sametinget er udugelig på noen som helst måte.

LES OGSÅ: – Ikke vår oppgave å føre tilsyn

Gaski sier Sametinget i mars i år rapporterte til departementet om læremiddelproduksjonen og om hvordan pengene er brukt.

– Ikke en eneste krone er brukt til noe annet enn læremiddelproduksjon. Det er ikke tilfelle slik Kunnskapsdepartementet har påstått at 60 millioner er søkk vekk, sier han.

– Ikke rotet bort

Rugtvedt avviser at de har kritisert Sametinget offentlig.

– Vi har aldri påstått at 60 millioner kr er rotet bort. Så langt har vi ikke konkludert med noe som helst i forbindelse med evalueringen av den samiske læremiddelproduksjonen. Diskusjonen pågår fremdeles mellom Sametinget og departementet. Vi er lydhøre i forhold til forklaringene som Sametinget kommer med, svarer statssekretæren.

LES OGSÅ: Avdekker læremiddel-skandale for 12 millioner kroner

LES OGSÅ: Slik bryter Sametinget sine egne regler

Korte nyheter

 • Máttabálgosiid hearggit vuite heargegilvvuid

  Vahkkoloahpa ledje heargegilvvut suomabeale. Nuorittas, Yli-Kiiminki lahka vuite máttabálgosiid hearggit. Báhkkaluohká vuittii Kenttälä Reijo ja Kaleva Esa heargi Sämpylä. Dan čállá Yle Sápmi.

  Jaakolan Talli heargi, Jukkis, vuittii rabas luohká. Njáhcu ja dipma bána lei stuorra hástalussan gilvvuide, ja muhtin gilvvuid ii lean vejolaš čađahit.

 • Dearvvašvuođabálvalus bohccuid várás ásahuvvo bissovaš ortnegin 

  2024/2025 boazodoallošiehtadusas sohpe Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta ja Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi ásahit dearvvašvuođabálvalusa bohccuid várás bissovaš ortnegin.
  Dearvvašvuođabálvalus lea bures váldojuvvon vuostá ealáhusa bealis ja das lea leamaš alla aktivitehta dan rájes go bálvalus álggahuvvui pilohtaprošeaktan guovvamánus 2022.

  Maŋŋel go pilohtaprošeakta evaluerejuvvui, de ledje ovtta oaivilis joatkit bohccuid dearvvašvuođabálvalusain. Dainna eavttuin ahte Stuoradiggi dohkkeha sohppojuvvon šiehtadusa, ásahuvvo Boazodearvvašvuođabálvalus suoidnemánu 1. b. 2024 rájes bissovaš ortnegin, čállá Ávvir.

  – Boazodearvvašvuođabálvalus lea bargan ulbmiliid mielde ja bures dan rájes go pilohtaprošeakta álggahuvvui jagi 2022. Lea buorre oaidnit ahte boazosápmelaččat oidnet ávkki bálvalusas ja ahte dat lea bures vuostáiváldojuvvon. Bálvalus lea dehálaš bagadallan- ja máhtolašvuođaásahus boazodollui, ja mun illudan viidáset ovdáneapmái, dadjá eanandoallo- ja biebmoministtar Geir Pollestad.

 • Moitet go áigot heaittihit Álttá Klinihka beaivekirurgiija fálaldaga

  Maŋŋebárgga mearrida Finnmárkku buohcciviesu stivra galget go heaittihit beaivekirurgiija fálaldaga Álttá Klinihkas.

  Finnmárkku doavttersearvvi jođiheaddji Paul Olav Røsbø moaitá dán go leat mearridan heaittihit fálaldaga albmá gulaskuddama haga. Røsbø ii loga iežas áddet stivrra ákkastallamiid dasa ahte heaittihit dán bálvalusa go dát sáhttá njeaidit luohttámuša dearvvašvuođadoibmii.

  Stivra mearridii ovdabeale juovllaid heaittit dán beaivekirurgiija fálaldaga Álttás.