Presidenten bikker over millionen

For første gang vil sametingspresidentens godtgjørelse være på over en million kroner.

Sametingspresidenter gjennom tidene

FIRE PRESIDENTER: Her er fire av Sametingets fem presidenter gjennom historien. Bildet er tatt i forbindelse med Sametingets 25 års jubileum i 2014. Egil Olli (f.v.), Aili Keskitalo, Sven-Roald Nystø og Ole Henrik Magga. I tillegg har Vibeke Larsen vært president.

Foto: Jan Roger Østby / Sametinget

Lønna vil fra 1. januar 2018 være 1 060 286 kroner. Det er 140.286 kr i økning fra 2017.

Det er avisen Ságat som har laget oversikten (krever innlogging) over godtgjørelsene til sametingspolitikerne.

80 prosent av statsrådslønn

Sametinget har selv bestemt at presidentens godtgjørelse pr. år følger regjeringsmedlemmenes godtgjørelse. I reglementet for Sametingets politiske nivå heter det at presidentgodtgjørelsen utgjør 80 prosent av statsrådslønna.

President Aili Keskitalos (NSR) månedslønn vil dermed bli 88.357 kr ifølge avisen.

I forbindelse med behandlingen av neste års budsjett ble også politikernes lønn fastsatt.

Av Sametingets totale budsjett på 485 millioner kr er 28,6 mill. satt av til driftsutgifter for politisk nivå. 10,6 mill. er satt av til sametingsrådet, og sammenlignet med budsjettet for 2017 utgjør dette en økning på 30,8 prosent.

Et tilbakeblitt på utviklingen i sametingspresidentens godtgjørelse viser at den i år 2000 var på 402.336 kr, i 2005 på 686.000 kr og i 2010 på 881.400 kr.

Økning også for andre

Plenumsleder Elisabeth Erke (Ap) får også mer i godtgjørelse. Fra 1. januar vil den være på 848.229 kr; en økning på 112.229 kr.

Plenumslederens lønn utgjør 80 prosent av presidentens.

Rådsmedlemmene Henrik Olsen (NSR), Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), Silje Karine Muotka (NSR) og Berit Marie P.E. Eira (Flyttsamelista) får en økning på 105.215 kr, og lønna vil bli 795.215 kr i 2018.

– Proveserende

Da neste års budsjett ble behandlet i Sametinget reagerte flere i opposisjonen på økningen til sametingsrådet.

– Sametingsrådets forslag til budsjett er både et trist og provoserende forslag! De gir til seg selv så det monner, og eier ikke skrupler, skrev Høyres representant Lars Filip Paulsen på Facebook.

Til NRK Sápmi utdypet han:

– Det sittende sametingsrådet klager ofte på Regjeringen og de rammene som Sametinget har og at man ikke har fått gode nok rammer for å drive politikk. De mener det også er altfor lite penger til det samiske samfunnet. Da er det rart at de velger å øke Sametingets budsjett med 2,5 millioner kroner til sametingsrådet, altså til seg selv.

Ps. 1. januar holder sametingspresident Aili Keskitalo sin nyttårstale på NRK1 klokken 18.50.