Sametingets budsjett 2016 - oversikt over tildelinger

Her er nærmere oversikt over tildelinger i de forskjellige politikkområdene i Sametinget budsjett for 2016, og hvilke tiltak som har fått en økning eller reduksjon i forhold til årets budsjett.

Sametingsplenum
Foto: Berit Nystad / NRK

Sametingets plenum vedtok fredag 3. desember budsjett for 2016. Det er størst økning i prosent til kultur og barnehager neste år.

Urfolks rettigheter og internasjonalt arbeid

Urfolks rettigheter og internasjonalt arbeid

Post

Innhold

Budsj 2016 i 1000-kr

Budsj 2015 i 1000-kr

Økn/red i 1000-kr

Økn/red i prosent

4.2.1

Barentssekretariatet IKS

364

359

5

1.39

Samerådet - norsk seksjon

398

393

5

1.27

Mama Sara Education Foundation

162

157

5

3.18

doCip

105

100

5

5

4.2.2

Oppfølging av WCIP

1000

1000

0

0

Sum 4

2029

2009

20

1.00

Språk

Språk

Post

Innhold

Budsj 2016 i 1000-kr

Budsj 2015 i 1000-kr

Økn/red i 1000-kr

Økn/red i prosent

5.2.1

Hørings- og nettverksmøter for kommuner og språksentre

0

0

0

0

5.2.2

Språkundersøkelse

0

0

0

0

5.2.3

Terminologi- og stedsnavnkurs

0

0

0

0

5.2.4

Evaluering av tospråklighetstilskudd

0

400

-400

5.3.1

Čállinrávagirji

100

500

-400

-80

5.3.2

Sámi Giellagáldu

3000

2500

500

20

5.3.3

Digitalisering av ordbøker og ordlister

0

1000

-1000

-100

5.4.1

Samisk språkkampanje

600

500

100

20

5.4.2

Ungdomssamling

0

0

0

0

5.4.3

Stipend til elever med samisk i videregående skole

3000

3000

0

0

5.5.1

Tospråklighetstilskudd til kommuner - direkte tilskudd

Kautokeino

6627

6567

60

0.91

Karasjok

6015

6090

-75

-1.23

Tana

3682

3746

-64

-1.71

Porsanger

3359

3453

-94

-2.72

Nesseby

2587

2500

87

3.48

Kåfjord

2678

2587

91

3.52

Tysfjord

2498

2450

48

1.96

Snåsa

1742

1764

-22

-1.25

Lavangen

1708

1739

-31

-1.78

Røyrvik

1601

1601

0

0

Utviklingstilbud

10832

10832

0

0

5.5.2

Tospråklighetstiltak til fylkeskommuner

Finnmark

956

956

0

0

Troms

956

956

0

0

Nordland

956

956

0

0

Nord-Trøndelag

956

956

0

0

Utviklingstilskudd

1276

1276

0

0

5.5.3

Samiske språksentre - direkte tilskudd

Porsanger

898

875

23

2.63

Kåfjord

898

875

23

2.63

Tysfjord

898

875

23

2.63

Evenes

898

875

23

2.63

Nesseby

898

875

23

2.63

Tana

898

875

23

2.63

Tromsø

898

875

23

2.63

Røros

898

875

23

2.63

Alta

898

875

23

2.63

Lavangen

898

875

23

2.63

Snåsa

898

875

23

2.63

Røyrvik

898

875

23

2.63

Storfjord

898

875

23

2.63

Kautokeino

886

0

886

100

Aktivitetstilskudd

7000

3000

4000

133.33

5.5.4

Språkprosjekter

3660

8160

-4500

-55.15

Sum 5

78349

78864

-515

-0.65

Kultur

Kultur

Post

Innhold

Budsj 2016 i 1000-kr

Budsj 2015 i 1000-kr

Økn/red i 1000-kr

Økn/red i prosent

6.3.1

Samisk kunstneravtale

Kunstfond

800

700

100

14.29

Stipend til samiske kunstnere

2950

2850

100

3.51

Driftsstøtte til kunstnerorg og Samisk kunstnerråd

3700

3500

200

5.71

Visningsvederlag

50

50

0

0

6.3.2

Kunstnerkonferansen - prosjekt

200

0

200

100

6.3.3

Tilskudd til joik og samisk musikk

2500

2500

0

0

6.3.4

Tilskudd til produksjon av litteratur- søkerbasert tilskudd

5800

6000

-200

-3.33

6.3.5

Forfatterskap

700

700

0

0

6.3.6

Tilskudd til samiske forlag - søkerbasert tilskudd

2820

2750

70

2.55

6.3.7

Internasjonalt Samisk Filminstitutt

1455

1140

315

27.63

6.3.8

Tilskudd til kulturtiltak - søkerbasert tilskudd

4089

4675

-586

-12.53

6.3.9

Tilskudd til Noereh! - direkte tilskudd

200

125

75

60

6.3.10

Tråante 2017

600

300

300

100

6.4.1

Festivaler - direkte tilskudd

Riddu Riđđu

1130

1102

28

2.54

Musikkfestivalen i Kautokeino

1416

1253

163

13.01

Markomeannu

900

740

160

21.62

Påskefestivalen i Karasjok

781

761

20

2.63

Sørsamisk kulturfestival

485

85

400

470.59

Julevsáme vahkku

217

212

5

2.36

Samisk uke i Tromsø

185

180

5

2.78

Alta Sami festival

150

0

150

100

6.4.2

Teatre - direkte tilskudd

Beaivváš Sámi Nášunalteahter

20135

19644

491

2.50

Åarjelhsaemien Teatere AS

2105

2054

51

2.48

Sami mánáidteahter

367

358

9

2.51

6.4.3

Museer - direkte tilskudd

Árran Julevsame lulesamisk senter

5781

5450

331

6.07

Saemien Sijte

4349

3800

549

14.45

Riddu Duottar Museat

10489

9960

529

5.31

Tana og Varanger museumssiida

8317

8010

307

3.83

Várdobáiki

2017

1838

179

9.74

Senter for nordlige folk AS

2384

1712

672

39.25

Samisk museumslag

205

200

5

2.50

Bååstede

1013

1000

13

1.30

6.4.4

Samiske kulturhus og kulturformidlingsinstitusjoner - direkte tilskudd

Árran lulesamisk senter - Tysfjord

2113

2061

52

2.52

Samisk senter for samtidskunst - Karasjok

4012

3914

98

2.50

Senter for nordlige folk AS - Kåfjord

1547

1509

38

2.52

Sjøsamisk kompetansesenter - Billefjord

760

595

165

27.73

Sijti Jarnge - Hattfjelldal

1515

1478

37

2.50

Várdobáiki - Evenes/Skånland

1634

1106

528

47.74

Pitesamisk hus

814

794

20

2.52

Samisk hus - Oslo

766

565

201

35.58

Lásságámmi

296

288

8

2.78

Villmarkscampen i Tollådal - pitesamisk

67

62

5

8.06

Saemien Sijte

672

655

17

2.60

Altta Sami Siida

432

421

11

2.61

Sjeltie - Samisk kulturpark, Majavatn

165

160

5

3.13

Vilgesvárre

217

212

5

2.36

Tana og Varanger museumssiida

454

206

248

120.39

Sjøsamisk tun - Porsanger

160

155

5

3.23

6.4.5

Tilskudd til arenaer for kunst- og kulturformidling - søkerbasert tilskudd

1959

2539

-580

-22.84

6.5.1

Samisk idrett - direkte tilskudd

Sámi Valáštallan Lihttu - Norga (SVL-N)

1159

1130

29

2.57

Sámi Valáštallan Lihttu - Norga (SVL-N) Arctic Winter Games

1000

550

450

81.82

Sámi Heargevuoddjin Lihttu

232

227

5

2.20

FA Sápmi

305

300

5

1.67

6.5.2

Kultur- og idrettstipend - søkerbasert tilskudd

100

0

100

100

6.6.1

Samiske medier - direkte tilskudd

Nuorttanaste

1100

1073

27

2.52

Ungdomsblad Š

1509

1472

37

2.51

Sámis

356

347

9

2.59

Daerpies Dierie / Sørsamisk kirkeblad

230

224

6

2.68

Bårjås

121

116

5

4.31

Julev Film AS

743

635

108

17.01

6.7.1

Tilskudd til samiske bokbusser - direkte tilskudd

Karasjok

660

644

16

2.48

Porsanger

660

644

16

2.48

Kautokeino

298

291

7

2.41

Tana/Nesseby

1821

1777

44

2.48

Kåfjord

843

822

21

2.55

Lulesamisk

1568

1530

38

2.48

Sørsamisk

1836

1791

45

2.51

Sør-Troms

617

602

15

2.49

Sør-Trøndelag

867

846

21

2.48

6.7.2

Evaluering av tilskudd til samiske bokbusser

500

0

500

100

6.7.3

Konferanse om samisk litteratur og kultur - prosjekt

100

100

0

0

Sum 6

122498

115490

7008

6.07

Barnehage

Barnehage

Post

Innhold

Budsj 2016 i 1000-kr

Budsj 2015 i 1000-kr

Økn/red i 1000-kr

Økn/red i prosent

7.2.1

Samiske barnehager og barnehager med samisk avd - søkerbasert tilskudd

7155

6905

250

3.62

7.2.2

Seminar for barnehageansatte

100

100

0

0

7.3.1

Tilskudd til samisk språkopplæring - søkerbasert tilskudd

1500

1500

0

0

7.3.2

Julevsáme giellatjiehppe - Árran mánnájgárdde

400

0

400

100

7.4.1

Språkbadmodeller: Prosjekter og utviklingsarbeid

1400

1400

0

0

7.6.1

Tilskudd til pedagogisk materiell og leker - søkerbasert tilskudd

1500

1500

0

0

7.8.1

Barnas Sameting

0

0

0

0

Sum 7

12055

11405

650

5.70

Grunnopplæring

Grunnopplæring

Post

Innhold

Budsj 2016 i 1000-kr

Budsj 2015 i 1000-kr

Økn/red i 1000-kr

Økn/red i prosent

8.2.1

Revidering av læreplaner - prosjekt

500

500

0

0

8.2.2

Tradisjonell kunnskap og samisk utmarksbruk i grunnskolen - søkerbasert

500

1000

-500

-50

8.3.1

Nettverk for samiskopplæring - direkte tilskudd

200

300

-100

-33.33

8.3.2

Sirkumpolar utdanningskonferanse/ministermøte - prosjekt

830

0

830

100

8.3.3

Spesialpedagogiske fagdager - prosjekt

120

0

120

100

8.4.1

Utvikling av læremidler - søkerbasert tilskudd

20725

21025

-300

-1.43

8.4.2

Utredning av rammeavtaler for læremidler - prosjekt

300

0

300

100

8.4.4

Ovttas - Aktan - Aktasna - direkte tilskudd

1000

1500

-500

-33.33

8.4.5

Sørsamisk læremiddel og terminologiutvikling

1000

1000

0

0

Sum 8

25175

25325

-150

-0.59

Høyere utdanning og forskning

Høyere utdanning og forskning

Post

Innhold

Budsj 2016 i 1000-kr

Budsj 2015 i 1000-kr

Økn/red i 1000-kr

Økn/red i prosent

9.4.1

Samisk forskning: Árbediehtuguovddáš - senter for tradisjonskunnskap

0

1150

-1150

-100

9.5.1

Rekruttering: Stipend for høyere utdanning - søkerbasert tilskudd

2450

2850

-400

-14.04

9.5.2

Evaluering av stipend for høyere utdanning

400

0

400

100

Sum 9

2850

4000

-1150

-28.75

Helse og sosial

Helse og sosial

Post

Innhold

Budsj 2016 i 1000-kr

Budsj 2015 i 1000-kr

Økn/red i 1000-kr

Økn/red i prosent

10.2.1

Brukerrettede tilbud for eldre samer - direkte tilskudd

576

562

14

2.49

10.2.2

Samisk legeforening - direkte tilskudd

156

150

6

4

10.2.3

Helse- og sosialprosjekter - søkerbasert tilskudd

2534

2534

0

0

10.5.1

Etiske retningslinjer for forvaltning og bruk av samisk human biologisk materiale

150

150

100

10.6.1

Seminar psykisk helse og selvmordsforebygging blant samiske barn/unge

450

450

0

0

Sum 10

3866

3696

170

4.60

Arealer og miljø

Arealer og miljø

Post

Innhold

Budsj 2016 i 1000-kr

Budsj 2015 i 1000-kr

Økn/red i 1000-kr

Økn/red i prosent

11.2.1

Stiftelsen Protect Sapmi - direkte tilskudd

1000

2000

-1000

-50

11.2.2

Annen oppfølging av samiske rettigheter, arealer og ressurser

750

650

100

15.38

11.2.3

Ferdigstillelse av areal- og miljømeldinga

200

450

-250

-55.56

11.4.1

Seminar for representantene i vernestyrene - prosjekt

250

0

250

100

Sum 11

2200

3100

-900

-29.03

Kulturminnevern

Kulturminnevern

Post

Innhold

Budsj 2016 i 1000-kr

Budsj 2015 i 1000-kr

Økn/red i 1000-kr

Økn/red i prosent

12.3.1

Tilskudd til samisk kulturminnevern

2400

2400

0

0

12.3.2

Østsamisk kulturmiljø i Skoltebyen

375

500

-125

-25

12.3.3

Mortensnes kulturminneområde

375

0

375

100

Kulturminnekonferansen

0

250

-250

-100

Sum 12

3150

3150

0

0

Næring

Næring

Post

Innhold

Budsj 2016 i 1000-kr

Budsj 2015 i 1000-kr

Økn/red i 1000-kr

Økn/red i prosent

13.2.1

Tilskudd til primærnæringer - søkerbasert tilskudd

6000

6000

0

0

13.3.1

Variert næringsliv, bedriftsutvikling, kombinasjons- og utmarksnæringer - søkerbasert

6400

7000

-600

-8.57

13.3.2

Nyetableringer og entreprenørskap - søkerbasert tilskudd

1700

2000

-300

-15

13.3.3

Samisk reiseliv - prosjekt

1600

1000

600

60

Kompetanseheving og oppfølging

0

1000

-1000

-100

13.4.1

Samisk kulturnæring - søkerbasert tilskudd

1000

0

1000

100

13.4.2

Samisk musikkfestuke i Alta

150

0

150

100

13.4.3

Kompetansebasert kulturnæring - prosjekt

2750

2750

0

0

13.5.1

Tilskudd til Duodjeinstituhtta - direkte tilskudd

3506

2933

573

19.54

13.5.2

Tilskudd til utvikling og rekruttering i duodjinæringen - direkte: Duodjeinstituhtta

1059

1059

0

0

13.5.2

Tilskudd til utvikling og rekruttering i duodjinæringen - direkte: Reindrift

1589

1589

0

0

13.5.3

Næringsavtale duodji

7900

8100

-200

-2.47

Sum 13

33654

33431

223

0.67

Samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtaler

Post

Innhold

Budsj 2016 i 1000-kr

Budsj 2015 i 1000-kr

Økn/red i 1000-kr

Økn/red i prosent

14.2.1

Regionalutviklingsprosjekter - søkerbasert tilskudd

2000

2000

0

0

14.4.1

Oppfølging av kommunereformen

350

350

0

0

Sum 14

2350

2350

0

0

Andre tiltak

Andre tiltak

Post

Innhold

Budsj 2016 i 1000-kr

Budsj 2015 i 1000-kr

Økn/red i 1000-kr

Økn/red i prosent

15.2

Samiskrelatert statistikk

375

375

0

0

15.3

Samiske hovedorganisasjoner

2627

2593

34

1.31

15.4

Partier og grupper i Sametinget - søkerbasert tilskudd

536

529

7

1.32

15.5

Sami Nissonforum

175

170

5

2.94

Norgga Sáráhkka kvinneorganisasjon

165

160

5

3.13

Queer Sámit

100

0

100

100

Sum 15

3978

3827

151

3.95

Driftsutgifter politisk nivå

Driftsutgifter politisk nivå

Post

Innhold

Budsj 2016 i 1000-kr

Budsj 2015 i 1000-kr

Økn/red i 1000-kr

Økn/red i prosent

16.1

Sametingets plenum

11500

11500

0

0

Sametingets plenumsledelse

1608

2208

-600

-27.17

Sametingets fagkomiteer

750

0

750

100

Sametingets kontrollutvalg

912

900

12

1.33

Samisk parlamentarisk råd

912

900

12

1.33

Sametingsrådet

8611

8500

111

1.31

Sametingets ungdomspolitiske råd (SUPU)

365

360

5

1.39

Sametingets eldreråd

436

411

25

6.08

Sametingets klagenemnd

265

260

5

1.92

16.2

Plenumsledelsen: Politiske grupper i Sametinget

3451

3407

44

1.29

Plenumsledelsen: Opposisjonens arbedisvilkår

1790

1767

23

1.30

Sum 16

30600

30213

387

1.28

Driftsutgifter administrativt nivå

Driftsutgifter administrativt nivå

Post

Innhold

Budsj 2016 i 1000-kr

Budsj 2015 i 1000-kr

Økn/red i 1000-kr

Økn/red i prosent

17.0

Driftsutgifter administrativt nivå

111438

110008

1430

1.30

Sum 17

111438

110008

1430

1.30