Slik har de fordelt Sametingets penger

Størst økning i prosent til kultur og barnehager neste år.

Vibeke Larsen (Ap) og Kirsti Guvsám (NSR)

Ap og NSR inngikk budsjettforlik. Her representert ved Vibeke Larsen (Ap) og Kirsti Guvsám (NSR)

Foto: NSR

Sametingets plenum vedtok fredag 3. desember budsjett for 2016. Det var Norske Samers Riksforbund (NSR) og Arbeiderpartiet (AP) som inngikk budsjettforlik.

Budsjettet for 2016 viser mål, tiltak og prioriteringer på de ulike politikkområdene som Sametingets flertall mener er nødvendige for å ivareta det samiske samfunnets viktigste behov i 2016.

Mest til kultur

NRK Sápmi har laget en oversikt over fordelingen av Sametingets budsjett 2016. Den viser at kultur er det politikkområdet som har fått størst økning i prosent sammenliknet med 2015, med barnehager som nummer to.

Ser man på hva som har fått mest økning i kroner fra 2015 til 2016, så ligger kultur øverst på lista, og nest øverst er posten driftsutgifter på administrativt nivå.

Mest tilbake i prosent går politikkområdet arealer og miljø, med - 29 prosent fra 2015 til 2016, mens høyere utdanning og forskning går mest tilbake i kroner.

Hvis du trykker på denne linken, så finner du nærmere oversikt over tildelinger i de forskjellige politikkområdene.

Oversikt over fordelingen av Sametingets budsjett 2016:

Innhold

Budsjett 2016 i 1000-kr

Budsjett 2015 i 1000-kr

Økn/red i 1000-kr

Økn/red i prosent

Vinner i beløp

Vinner i prosent

Urfolks rettigheter og internasjonalt arbeid

2 029

2 009

20

1,0

8

7

Språk

78 349

78 864

-515

-0,7

12

12

Kultur

122 498

115 490

7 008

6,1

1

1

Barnehage

12 055

11 405

650

5,7

3

2

Grunnopplæring

25 175

25 325

-150

-0,6

11

11

Høyere utdanning og forskning

2 850

4 000

-1 150

-28,8

14

13

Helse og sosial

3 866

3 696

170

4,6

6

3

Arealer og miljø

2 200

3 100

-900

-29,0

13

14

Kulturminnevern

3 150

3 150

-

0,0

9

9

Næring

33 654

33 431

223

0,7

5

8

Samarbeidsavtaler

2 350

2 350

-

0,0

9

9

Andre tiltak

3 978

3 827

151

3,9

7

4

Sum

292 154

286 647

5 507

Driftsutgifter politisk nivå

30 600

30 213

387

1,3

4

5

Driftsutgifter administrativt nivå

111 438

110 008

1 430

1,3

2

5

Sum

434 192

426 868

7 325