Sametinget skuffet over reinsdyrkrangel: – De skulle hørt på oss

Statene lot konfliktene mellom Norge og Sverige tilspisse seg under arbeidet med reinbeitekonvensjonen, mener sametingsråd Mariann Wollmann Magga.

Reinsdyr i Varanger

REIN PÅ BEITE: Norge og Sverige klarer ikke å bli enige om en felles regel for når og hvor reinen kan og skal beite. Det norske Sametinget, ved Mariann Wollmann Magga, mener statene har dratt ut prosessen for lenge. (Bildet er ikke av reinsdyrene som har beite både i Norge og Sverige.)

Foto: Maret Inga Smuk

– Hvorfor tok ikke statene på alvor det samiske forslaget som lå til grunn i 2014, men lot tiden gå og konfliktene tilspisse seg? Spør Mariann Wollmann Magga (Ap) i en pressemelding.

Hun sikter til at landbruksminister Jon Georg Dale har brutt forsøket på å inngå en avtale om reinbeite mellom Norge og Sverige. Dale uttalte at svenskene kan skylde seg selv.

Ansiktsbilde av Mariann Wollmann Magga i kofte utendørs

BEKLAGELIG: Sametingsråd, og reindriftspolitisk talsperson i Sametinget, Mariann Wollmann Magga (Ap) mener det er svært beklagelig at Norge bryter samtaler om reinbeite med Norge.

Foto: Åse Pulk / Sametinget

– Utfordringen er at tallet på svensk rein på norske beiter er i vekst, samtidig som vi å norsk side må regulere reindriften på grunn av at beitegrunnlaget ikke er godt nok, sa Dale.

Magga mener tilstanden mellom reindriftssamer i Troms er en følge av at statene Norge og Sverige ikke har tatt på alvor behovet for kartlegging av rettigheter og at en konvensjon trengte å være på plass.

– Tilspisset

Norsk-svensk reinbeitekonvensjon opphørte å gjelde i 2005, og siden har det ikke vært en avtale som regulerer reinbeiteområdene mellom Norge og Sverige. Forslag til ny konvensjon forelå i 2009, men denne er ikke blitt ratifisert.

Den samiske arbeidsgruppen, som Sametinget i Norge ledet, leverte i mars 2014 sitt forslag til endringer i norsk-svensk reinbeitekonvensjon, forteller Magga.

– Siden den gang har statene dratt ut denne prosessen, til vi i dag står i en situasjon hvor det har tilspisset seg, sier Magga.

Hun sier at Sametinget har etterlyst fortgang i prosessen ved flere anledninger, og har bedt statene innarbeide Sametingets forslag til endringer i konvensjonen og arbeide videre med de utenforliggende faktorer som påvirker den grenseoverskridende reindrifta.

Forstår landbruksministeren

Leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma, på sin side har uttalt til NRK at hun har forståelse for landbruksministeren.

– Det er to land som forholder seg til ulike lover. På norsk side har vi vært opptatt av å ta hensyn til økologisk bærekraft, og jeg kan derfor forstå at dette pålegget har kommet, sa Jåma.

Landbruksminister Jon Georg Dale

BRUDD: Landbruksminister Jon Georg Dale har brutt forhandlinger om reinbeite med Sverige. (På bildet er han på Sametingets talerstol ved en tidligere anledning.)

Foto: Liv Inger Somby / NRK