Ber Stortinget om penger til sørsamisk museum

Ønsker avklaring om Saemien Sijte.

Saemien Sijte

Slik kan det sørsamiske museet – Saemien Sijte bli seende ut dersom det blir ferdigstilt. Sametinget ønsker at byggeprosessen skal komme i gang snarest mulig.

Foto: Statsbygg

Sametinget hadde i dag møte med Stortingsrepresentanter om deres budsjettbehov. Det var fire hovedpunkter som sametingsrådet ville belyse for Stortinget.

En av sakene som ble tatt opp var det sørsamiske museet – Saemien Sijte.

– Vi ønsker å få byggeprosessen i gang snarest mulig, sier sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR).

Læremidler og språkopplæring i fokus

Utenom det så ble også Sámi Giellagáldu, det nordiske forsknings- og fagsenteret, tatt opp. Sametingsrådet mener det er viktig at den sikres en fast drift.

Åpen høring om samiske saker i Stortinget

Sametinget møtte til åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Foto: Mette Ballovara / NRK


Behovet for samiske læremidler var også på agendaen.

– Vi behøver fem millioner mer til samiske læremidler.

I tillegg var kulturnæringssatsingen i fokus.

Har tro på å få gehør


Har dere forhåpninger om at Stortinget er lydhør og ser de samme behovene som dere?

Ja, det her er et nytt Storting, og hverken budsjettforslaget fra den rødgrønne regjeringen eller den nye regjeringens forslag har vært til behandling, så vi mener der er gode muligheter for å løfte saker slik at det også blir diskusjon om samiske saker både på regjerings- og stortingsnivå, svarer Thomassen.

Helge Njåstad (FrP), leder i kommunalkomiteen på Stortinget

Helge Njåstad (FrP), leder i kommunalkomiteen på Stortinget sier de registrerer behovene til spesielt Saemien Sijte, men lover foreløpig ingenting.

Foto: Stortinget

Ingen lovnader

Men leder for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, Helge Njåstad (Frp), lover foreløpig ingenting. Det han derimot kan fortelle er at avklaringene vil komme fort.

– Avklaringene vil komme i desember, etter at budsjettet er behandlet i Stortinget. Det som er spennende er at sakene nå må opp i Stortinget og dermed har slike høringer mye å si, forteller Njåstad.

Hva vil dere i Fremskrittspartiet gå inn for å foreslå etter denne høringen?

– Nei, det blir farlig nå å trekke fram noe fremfor noe annet. Vi har fått over femti ulike høringsinstanser som har vært på besøk hos oss i dag og i går. Lista over ønsker er stor, og det er umulig å innfri alle.

Åpen høring

Fra Sametinget møtte Ann-Mari Thomassen fra sametingsrådet, Kirsti Guvsám som leder av Sametingets plan- og finanskomité, Ronny Wilhelmsen som nestleder for samme komité og rådgiver Roy Amundsen.

Møtet var en åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Sametinget møtte Stortinget

Disse fra Sametinget møtte Stortinget. Fra venstre: Kirsti Guvsám, Ann-Mari Thomassen, Roy Amundsen og Ronny Wilhelmsen.

Foto: Mette Ballovara / NRK