Hopp til innhold

0 kroner til dette bygget forarger og skuffer

At bygget ikke engang er nevnt i statsbudsjettet skuffer en sint Ellinor Marita Jåma fra Åarjel-Saemiej Gielh.

Samisk kultursenter i Snåsa

Statsbudsjettet gir ingen garanti for at dette bygget kan oppføres.

Foto: Statsbygg

– Det er trist. Jeg hadde forventet at det skulle stå noe om Saemien Sijte på statsbudsjettet.

Slik reagerer sametingsrepresentant og nåværende sametingsråd Ellinor Marita Jåma på fraværet av satsing på samisk kultur i statsbudsjettet.

Jobbet i åtte år med å realisere

Saemien Sijte sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa har jobbet i åtte år med å komme med i Statsbudsjettet for å etablere et nytt museumsbygg.
– Vi har elendige lokaler og trenger nye, og hvis vi heller ikke nå får støtte fra Staten til å finansiere byggeplanene vil det være meget uheldig, sa museumsdirektør Birgitta Fossum til NRK tidligere.

Birgitta Fossum

Museumsdirektør Birgitta Fossum mener bygget de har trenger kraftig oppgradering.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

– Jeg er litt sint

Jåma mener det er en stor skuffelse at statsbudsjettet unnlater å nevne Saemien Sijte.

– Det bekymrer meg at vi ikke får noen signaler på hvordan veien blir videre.

Er du sint?

– Jeg må innrømme det. Jeg er litt sint. Det er jobbet så lenge, og det er jobbet så godt, og Saemien Sijte har fulgt alle råd både i fra departement, dem har fulgt rådene fra sentrale politikere, og likevel får dem ingenting igjen for jobben de lagt ned i dette.

Rigmor Aasrud og Ragnhild Vassvik

Rigmor Aasrud (t.v.), her sammen med Ragnhild Vassvik, forteller at det først skal gjøres en usikkerhetsanalyse for det sørsamiske prosjektet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Vil gjennomføre en økonomisk analyse

Avtroppende sameminister og statsråd for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Rigmor Aasrud forteller at Saemien Sijte er et stort prosjekt.

Noen som sitter skuffet i det sørsamiske området er jo de som hadde ventet at Saemien Sijte, det sørsamiske kultursenteret, endelig skulle realiseres, men de finner det ikke på statsbudsjettet. Hva har skjedd?


– Saemien Sijte er et viktig prosjekt også for regjeringen, men det er et svært prosjekt, så for at vi skal være sikre på at vi gjør det riktige, og at vi har de gode kostnadsoverslagene, så er det jo kulturdepartementet som ha ansvaret for det byggeprosjektet, og de har bedt om en usikkerhetsanalyse på økonomien.

Forteller Aasrud, før hun fortsetter:

– Hvis den ikke gir noen negative funn, så vil jo Saemien Sijte være klar for å få bevilgning, men på grunn av prosjektets størrelse har man besluttet å gjøre en usikkerhetsanalyse før det gis noen bevilgning.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Ellinor Marita Jåma

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma (Åarjel-Saemiej Gielh) innrømmer at hun er sint over at Saemien Sijte ikke nevnes med et ord i statsbudsjettet.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Ikke noe å rope hurra for

Generelt så foreslår den rødgrønne regjeringen en økning på 5 millioner til samiske kulturformål, men det blir altså ingen penger til hverken sørsamisk museum eller det samiske nasjonalteateret Beaivváš.

Hva synes du om penger til samisk kultur generelt på det nye statsbudsjettet?

– Det er ikke noe å rope hurra etter. Det er det ikke, men det er jo klart at jeg er glad for at ting videreføres, spesielt med tanke på den nye regjeringen vi får, så håper jeg det står seg sånn som det er i dag, sier Ellinor Jåma.

Det har lenge ligget i kortene at det kom til å bli et regjeringskifte, hadde du forventet mer penger til samiske formål fra nåværende regjering, med tanke på dette?

Ja sånn som budsjettet er nå, så er det hvertfall ingen økt satsing på samiske formål, så vi står litt på stedet hvil.

Korte nyheter

 • Turisttat reagerejit: – Sii oidne dušše duohtavuođa

  Cruise-turisttat MS "Boletti" fatnasis ožžo veahá erenoamáš álggu beaivvái go oidne bossubivddu Honnesvági báikkis.

  Brihttalaš guossit reagerejedje iešguđetládje – muhtumiid mielas lei gelddolaš ja earát ges eai háliidan oaidnit go njuvve bosu.

  Visit Nordkappa beaivválaš jođiheaddji Martin Hansen deattuha ahte lea dárbu ipmirdit ja lohká ahte:

  – Mii árvvusatnit sin geat ellet mearas, muhto seammás ferte leat lohpi lohkat ahte bossubivdu ja cruisefatnasat eai heive nu bures oktii.

  Skiipahoavda Nils Jørgen Nilsen lohka ahte turisttat han dušše oidne duohtavuođa ja kommentere:

  – Ii leat mihkkege maid mii sáhttit čiegadit. Mii bivdit lobálaččat, muhtumat liikojit ja muhtumat eai liiko.

 • Ikke flertall for å avvikle forhåndstiltredelse

  I forbindelse med energi- og miljøkomiteens behandling av endringer i energiloven og plan- og bygningsloven hadde Rødt, MDG og SV fremmet forslag om å avvikle ordningen med forhåndstiltredelse.

  De mener at denne ordningen ved byggeprosjekter og ekspropriasjon av eiendom kan føre til flere Fosen-saker, der utbygger fikk starte utbygging før rettighetene til andre brukere av området ble avklart.

  Med 15 mot 86 stemmer ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene og stortingsflertallet fredag.

  Olje- og energiminister, Terje Aasland, mener fjerning av denne ordningen ville ført til stor usikkerhet for de som trenger forutsigbarhet i forbindelse med slike byggeprosjekter.

  – Forhåndstiltredelse har vært hovedregelen i ekspropriasjonsretten i mange tiår. Det er en praktisk viktig ordning som sikrer fremdriften i byggingen av nødvendige infrastrukturtiltak, sa Aasland under debatten i Stortinget.

  Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ville vite hva regjeringens svar da er for å unngå flere Fosen-saker, når de vil beholde ordningen med forhåndstiltredelse.

  Til det svarte Aasland at de endringene som nå gjøres i lovverket ved at kommuner får større innflytelse i slike byggesaker, vil også gjøre at lokale interesser skal tas mer hensyn til i framtidige byggeprosjekter.

  Han trakk også frem at regjeringen vil se på om det i framtiden er mulig å få tidlig avklaring av gyldighet av vedtak i slike byggesaker.

  Det har gått over 600 dager siden Høyesterett uttalte at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Fosen i Trøndelag, er ugyldig og bryter med reindriftsutøvernes menneskerettigheter (lovdata.no).

  Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB
 • Duddjodettiin ohppet sámegiela

  Suorttáin Nordlánddas besset olbmot oahppat sámegiela duddjodettiin. Juohke duorastaga čoahkkanit Viesttarrállá sápmelaččat dudjot ja veahá hállat sámegiela. Sámi mánát ja nuorat maid fargga besset deaivvadit ja oahpahallat sámegiela Báru giellabáikkis, go dál leat ožžon bistevaš ruhtadeami Sámedikkis.

  Geahča ášši otná TV-ođđasiin: