NRK Meny
Normal

Forventer å være på statsbudsjettet

Det forventes at midler til nytt sørsamisk museumsbygg i Snåsa vil komme på statsbudsjettet.

Saemien Sijte

Det er slik man har tenkt seg at det nye museet og kultursenteret i Snåsa skal se ut.

Foto: Pressebilde / saemiensijte.no

Birgitta Fossum

Museumsdirektør Birgitta Fossum.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

Saemien Sijte sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa har jobbet i åtte år med å komme med i Statsbudsjettet for å etablere et nytt museumsbygg.

Regjeringens forslag til nytt statsbudsjett for 2014 blir lagt frem i dag klokken 10.00. Dette er den rødgrønne regjeringens siste statsbudsjett før den går av og overlater makten til den blåblå-regjeringen.

– Vi har elendige lokaler og trenger nye, og hvis vi heller ikke nå får støtte fra Staten til å finansiere byggeplanene vil det være meget uheldig, sier museumsdirektør Birgitta Fossum til NRK.

Venter på klarsignal

Det nye museumsbygget skal plasseres på Horjemstangen ved Snåsavannet i Snåsa kommune. Planene for det nye museet er ferdig, og nå venter de bare på klarsignal for at byggeprosessen kan starte.

I det planlagte nybybbet vil det bli større og bedre museums- og kultursenterfunksjoner med utstillingsarealer, museumsmagasiner, verksteder, bibliotek, auditorium, kafé/restaurant og museumsbutikk samt et stort uteareale til mangfoldig bruk.

I tillegg skal senteret romme administrative funksjoner og kontorer for Saemien Sijte, Sametinget, Duodjeinstituhtta, Nord-Trøndelag Reinsamelag, Reindriftsforvaltningen og språksenteret Gielem nastedh/Snåsa kommune.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Samisk kultursenter i Snåsa

Nybygget slik man ser det for seg.

Foto: Statsbygg

Bygget er leiefinansiert der hver enkelt etat tegner leiekontrakt med Statsbygg. Kulturdepartementet garanterer for husleien til Saemien Sijte.

Statsbygg er byggherre for prosjektet og har etter oppdrag fra Kulturdepartementet ferdigstilt forprosjektet, september 2011.

Bygget er tegnet av SQ arquitekstos, Valencia, som sammen med Asplan Viak, Norge, står for planarbeidet. Statsbygg har tegnet kontrakt med entreprenør Skanska, Norge.

Etablert i 1964

Organisasjonen Saemien Sijte ble etablert som en kulturforening i 1964 og hadde i startfasen som hovedmål å realisere planen om et samisk kulturhus med en samling av bruksting, samiske bygninger, duedtie/sløyd og andre ting av kulturell og historisk interesse som kunne gi et bilde av sørsamisk liv og historie. Huset skulle også være en møteplass og en arena for aktiviteter.

Etter en lang prosess, med flere byggekomitéer og avslag på finansiering sto omsider bygningen Saemien Sijte ferdig den 1. juli 1979. Bygget ble offisielt innviet 3. oktober 1980.

Allerede i 1986 begynte man å planlegge en utbygging av Saemien Sijte. Man kjente da på behovet for flere faglige ansatte, mer plass og tilrettelagte lokaler. Byggeplanene har blitt endret underveis etter avslag og påvente av finansiering.

Som en midlertidig løsning har det blitt satt opp hytter og brakker utenfor hovedbygget.

Den 01.01.2006 ble foreningen Saemien Sijte omorgansiert til en stiftelse og en kulturforening.