Sámegiel nammaevttohusat ođđa filkii

Romssa ja Finnmárkku bellodagat leat evttohan iešguđetlágan namaid dán ođđa filkii.

Kirkenes

Otne lea historjjalaš čoahkkin Girkonjárggas gos digáštallet earet eará mii galga namman dan oktasaš filkkii mii jahku mielde galga asahuvvot 2020is.

Foto: Piera Balto / NRK

– Romssa ja Finnmárkku Olgešbellodagat evttohit guokte nama dán ođđa filkii, Davvin sámegillii ja dárogilli Finnmark og Troms, muitala Ellen Kristina Saba (O).

– Mu mielas ii leat Finnmárku sámi namma, mu mielas lea mihá buoret ahte mis lea albma sámi namma, nugo Davvin lea, lohká Saba.

Ellen Kristina Saba

– Mu mielas ii leat sámenammá Finnmárku, mu mielas lea mihá buoret ahte mis lea albma sáminammá, nugo Davvin lea, lohka Ellen Kristina Saba.

Foto: Piera Balto / NRK

Manne dárogiel namma vel galgá leat?

- Mii leat soahpan joavkočoahkkimis, eanetlohku háliida ahte galgá leat dárogiel namma, ja mii sámit háliidit ges sámegiel nama.

Otne lea historjjálaš čoahkkin Girkonjárggas gos Finnmárkku ja Romssa filkkadikkit deaivvadit. Sii digaštallet earet eará nama dán oktasaš filkii, mii jáhku mielde ásahuvvo 2020:s.

Jorgalit nama

Ovddádusbellodaga Claus Jørstad muitala ahte sii evttohit Nordlys dasa namman.

– Mii digaštalaimet ja gávnnaheimmet ahte namma galggašii leat Nordlys, go dat fátmmasta buohkaid seammás go heive vuohkkasit riikkaidgaskasaččat nai.

Claus Jørstad FRP

Ovddadusbellogada Claus Jørstad muitala ahte sii leat evttohan Nordlys, ja dan sáhtta álkit jorgalit sámegilli sámi oktavuođain.

Foto: Piera Balto / NRK

Naba sámi namma?

– Sáni Nordlys sáhttá hui álkit jorgalit sámegilli, ja geavahit sámegiel nama sámi oktavuođain.

Ii vel čielggas

Romssa filkkadiggi Bargiidbellodaga Willy Ørnebakk muitala iežaset mearridan ahte ođđa namma galgá leat golmma gillii.

– Mii Romssas oaivvildit ahte galgá leat Troms og Finnmark - Den arktiske region. Ja Finnmárkku Bargiidbellodagas gis Finnmarken. Lávdegoddi digaštallá ja guorahallá movt lea buoremus.

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk Romssa bargiidbellodagas muitala ahte lávdegoddi galgá guorahallát mii lea buoremus, jađe ovdanbuktit dan oktasaš nammaevttohusa.

Foto: Piera Balto / NRK

Sii leat mearridan ahte namma galgá leat máŋgga gillii.

– Romssa filkkadiggi lea mearridan ahte namma galgá leat golmma gillii, dárogilli, sámegillii ja kvenagillii, muitala Ørnebakk.

Hanne Iversen Noste, guhte ovddasta Finnmárkku Bargiidbellodaga, muitala ahte sutnje lea dehálaš ahte Finnmark lea oassin ođđa namas.

- Mun doarjjun Finnmarken nama, muhto buot deháleamos lea ahte namas lea Finnmark okta oassin.

Hanne Iversen Noste

Hanne Iversen Noste (bb) lohka sunnje lea dehálaš ahte Finnmark lea oassi namas.

Foto: Privat / NRK

Unjárgga politihkkárii lea dehálaš ahte sámi guoskevaš áššit nai leat guovddážis dán barggus. Gažaldahkii ahte galgá go biddjot sámegiel namma ođđa filkii, de vástida son ná.

– Ahte ođđa namma lea sámegilli nai, lea diehttelas, lohká Iversen Noste.

Loahpaloahpas de mearrida Norgga ráđđehus nama.