Hopp til innhold

2 millioner mennesker i Norge har nå «flytta» til ny adresse

Skilsmissen til fylkene Viken, Vestfold og Telemark samt Troms og Finnmark er offisiell. Men alt arbeidet med skilsmissene er ikke ferdig ennå.

Uvær i Alta

ENDRING AV BOSTEDSADRESSE: Mange av oss har nå fått ny adresse – igjen. Da tre fylker igjen ble til syv ved inngangen av det nye året, hadde allerede et stort arbeid med å endre bostedsadressen vår blitt gjort uten at vi merket noe til det.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

1. januar ble tre fylker til syv igjen:

  • Viken ble delt til tre nye fylker: Østfold, Akershus og Buskerud.
  • Vestfold og Telemark deles i to nye fylker: Vestfold og Telemark.
  • Troms og Finnmark deles i to nye fylker: Troms og Finnmark.

Nyheten om splittelsen var etterlengta for mange, etter det hadde vært stor motstand mot det som da ble kalt for et tvangsekteskap.

I arbeidet med å skille opp fylkene igjen er det mye som må gjøres, og Kartverket er blant de som har fått en stor del av jobben.

De har byttet bostedsadresse til alle som bor i de syv fylkene.

– Det er rundt 2 millioner innbyggere som har flytta.

postkasser

POSTKASSE: Selv om postkassa står samme sted som tidligere, har alle innbyggere i de nye fylkene Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Troms og Finnmark fått nye adresser.

Foto: Åse Marit Befring / NRK

Det forteller Steinar Vaadal som er fylkeskartsjef i Troms og Finnmark.

– Det er faktisk omtrent en tredjedel av innbyggerne i Norge som er flytta digitalt. Og det er en prosess med store datamengder. Det må vi sørge for at fungerer, sier Vaadal.

Kartverket ble ferdig med sin del til 1. januar. Men det gjenstår fortsatt mye jobb for de tre fylkene som nå er skilt til syv.

Les også – Kampen for Finnmark er ikke over

Randi Karlstrøm

Det viktigste først

– Vi har hatt veldig mye arbeid med oppdelinga, og at vi nå er en egen fylkeskommune igjen.

Det forteller Trond Magne Henriksen, kommunikasjonssjef i Finnmark fylkeskommune.

– Vi har fått på plass de viktige tingene, som sikker drift, at det blir betalt regninger og at folk får lønninger.

Trond Magne Henriksen

LØNN: Trond Magne Henriksen, kommunikasjonssjef i Finnmark fylkeskommune, sier det viktigste er på plass etter skilsmissen – som at de ansatte får lønn.

Foto: Bjarne Riesto / Finnmark fylkeskommune

Oppsplittinga av Viken fylkeskommune har så langt den høyeste regningen på 377 millioner kroner, mens Vestfold og Telemark fikk tildelt 150 millioner kroner.

Troms og Finnmark var det storfylket som fikk minst å rutte med for å omstille seg til å bli selvstendige.

Her var den samla potten på 68 millioner kroner. Det er mindre enn de søkte om.

I de to nye fylkene ønsket man blant annet rundt 5 millioner kroner for å bytte ut skilt og informasjon.

Troms og Finnmark fylkesvåpen

TROMS OG FINNMARK: Troms og Finnmark fylkesvåpen skal ikke stå sammen på skiltene framover. Derfor må alle skilt byttes ut igjen.

Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Mange skilt på dører og langs veiene skal nemlig nå skiftes ut igjen – og det skal gjøres både på samisk, norsk og kvensk.

– Og da er det jo slik, når vi har de tre navnene våre og har pyntet på det gamle fylkesvåpenet, da må vi finne ut hvor det skal skiltes. Alle dører, inngangspartier og langs veiene, forteller Henriksen.

Hva prislappen ender på til slutt, er foreløpig uklart.

– Men vi skal gjøre det rimeligst mulig, så vi kommer ok ut av det, legger Henriksen til.

Les også Sto bak «giftermålet» i 2019: – Det var nok riktig at de gikk fra hverandre

Ulf Trygve Ballo på gården i Tana

Nye skilt langs veiene

Det er ikke bare skilt på bygningene som skal byttes ut, men også langs veiene må det komme nye skilt med korrekte fylkesnavn.

Seksjonsleder i Statens vegvesen, Oddbjørg Mikkelsen, sier at de skal gjøre det så fort som mulig.

– Det er totalt fjorten skilt vi skal skifte ut. Det er i fem kommuner i Finnmark og fem i Troms. I tillegg har vi noen skilt ved riksgrensene.

Tok dere vare på de gamle skiltene?

– Nei, det gjorde vi ikke. Når vi tar ned skilt, så sendes de inn til sortering og resirkulering av materialer.

Oddbjørg Mikkelsen, seksjonsleder ved Statens vegvesen

VEISKILT: Seksjonsleder i Statens vegvesen, Oddbjørg Mikkelsen jobber med å få opp alle de nye skiltene i Troms og Finnmark.

Foto: Kari Karstensen / Statens vegvesen

Les også Kostet 150.000 kroner: Ble kun brukt i fire år

Fylkesordførerkjedet tilhørende Troms og Finnmark fylkeskommune, som nå stilles ut på Alta Museum.

Må gjøre alt på nytt

Steinar Vaadal i Kartverket forteller at det har ikke vært så enkelt å reversere sammenslåinga.

– For det er ikke noen reversknapp. Vi er nødt til å gjøre dette som en ny prosess, der man tildeler nye kommunenumre, og da må man gjøre hele den jobben på nytt igjen.

Steinar Vaadal i Kartverket

ENDRE ADRESSE: Rundt 600 aktører bruker Kartverket sine registre. Dermed er det viktig at det Steinar Vaadal og kollegene i Kartverket gjør blir riktig når de blant annet endrer adressen vår.

Foto: Kartverket

Målet til Kartverket har vært at du og jeg – de vanlige innbyggerne – ikke skal merke så mye til endringene som blir gjort.

Men skulle politikerne på ny bestemme at fylker skal slås sammen eller splittes, er de bedre rusta enn tidligere.

– Vi føler at vi har lært og at vi også har forutsetninger for å kunne gå inn i eventuelle nye slike hendelser senere. Nå har vi et apparat, avslutter Vaadal.

Les også Troms og Finnmark er historie: – Vi kjem til å fortsette samarbeidet

Fyllkestingsmedlemmene klapper for at det er slutt for Troms og Finnmark fylkeskommune.