Hopp til innhold

Repparfjordens voktere klare til kamp

Naturvernere og reineiere har etablert en allianse mot Nussir-utbyggingen. Det store slaget forventes å stå denne sommeren.

Nussir motstandere

FØRSTEVAKT: Denne gjengen har i oppdrag å passe på at Nussir-utbyggingen ikke får starte uten motstand. Senere i sommer får de «avløsning» av andre aktivister. F.v. Torgeir Vestre, Anna Birkeland Olerud, Nils M. Utsi, Therese Hugstmyr Woie, Lars Kufaas og Magnus Storvoll Strømseth.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Nussir ASA jobber på spreng for å sette i gang anleggsarbeidet i løpet av sommeren.

Therese Hugstmyr Woie

«HÆRFØRER»: Leder i Natur og ungdom, Therese Hugstmyr Woie.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi må vise politikere, investorer og gruveselskapet at dette ikke blir så lett som de håper. Det sier leder i Natur og ungdom, Therese Hugstmyr Woie.

Natur og ungdom sammen med Naturvernforbundet har etablert en teltleir i Márgohppi i Hammerfest kommune.

Leiren ligger en drøy kilometer fra Gorahat, der «inngangen» til Nussirgruva etter planene skal bygges.

– Vi vil om nødvendig kjøre lenkeaksjoner hele sommeren. Vi vil lenke oss til anleggsmaskinene. De skal ikke få fred. Folk må få vite om den planlagte giftdumpingen, sier lokal aktivist Eilif Moan.

Eilif Moan og Åsa Márgget Anti

JAGE BORT STÁLLU: Åsa Márgget Anti joiket blant annet Stállus joik akkompagnert av Eilif Moan på tromme. – Vi må klare og skremme bort Stállu, håper Anti. Stállu eller Trollet i denne saken er gruveselskapet Nussir.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ingen enighet med Sametinget

Nærings- og fiskeridepartementet ga 14. februar 2019 Nussir ASA driftskonsesjon for utvinning av kobber i området.

Avfallet fra gruvevirksomheten skal dumpes i fjorden, noe motstanderne frykter vil være ødeleggende for alt liv i fjorden.

– Dette vil produsere to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam årlig så lenge gruva er i drift. Det vil rasere miljøet i fjorden, som har spesiell beskyttelse som nasjonal laksefjord samt store bestander av andre fiskeslag, påpeker Naturvernforbundet.

Arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen

TROR PÅ INDUSTRIEN: Tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, uttalte daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Gruveprosjektet berører i tillegg to reinbeitedistrikter. Det er gjennomført konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikt og Sametinget.

Departementet har ikke kommet til enighet med Sametinget i konsultasjonene, skriver regjeringen.no.

Nils M. Utsi

NEI TIL GRUVEDRIFT: Leder i Fiettar reinbeitedistrikt, Nils M. Utsi.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi ser ikke at det på noen måte er mulig at det skal være gruvedrift i vårt kalvingsområde. Det vil være en alvorlig ulykke for vårt reinbeitedistrikt.

Det sier leder Nils M. Utsi i Fiettar reinbeitedistrikt.

– Våre rettigheter må eksproprieres hvis gruveprosjektet skal starte. Det har ennå ikke skjedd. Det er heller ikke innhentet forhåndstiltredelse. Det er mange formaliteter som ennå ikke er på plass, minner Utsi om.

– Dommedagsprofetiene slår ikke til

Gruveselskapet Nussir inngikk i fjor sommer norgeshistoriens største kontrakt for salg av kobber. Kjøperen er det tyske konsernet Aurubis.

Avtalen er verdt 10 milliarder kroner. Nussir anslår at gruvedriften vil gi mellom 150 og 200 arbeidsplasser.

Før utvinningen kan starte trenger selskapet én milliard kroner.

Nicholas Albrecht og Øystein Rushfeldt med en "korona-hilsen" under tirsdagens pressekonferanse i Hammerfest.

MILLIARDKONTRAKT: Visepresident i Aurubis, Nicholas Albrecht (t.v.) «korona-hilser» på Nussir-direktør Øystein Rushfeldt.

Foto: Allan Klo / NRK

– Dommedagsprofetiene slår ikke til. De eksisterende næringene i området vil fortsatt bestå. Reindrift, fritidsfiske og laksefiske vil i hovedsak være uforstyrret av oss, sier direktør Øystein Rushfeldt i Nussir ASA.

Øystein Rushfeldt

AVLYSER DOMMEDAG: Nussir-direktør Øystein Rushfeldt.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Nussirgruva kommer til å bli en totalt underjordisk gruve, bestående av 130.000 meter gruveganger.

– Arealbruken på landjorda er minimal, bedyrer Rushfeldt.

Nussirgruven tar sikte på å bli den første helelektriske gruven helt uten CO₂-utslipp.

– Vi har jobbet med dette i snart åtte år. Først var det håpløst fordi teknologien ikke var kommet langt nok. Nå skal hele Nussir-prosjektet kunne drives på elektrisk energi. Gruver skal jo være med på å bidra til det grønne skiftet. Da kan nye gruver ikke gå på diesel, forklarer Rushfeldt.

Korte nyheter

 • Mari Boine med ny rolle i trilogiteater

  Under åpningsuka av kulturhovedstaden Bodø 2024 skal Mari Boine spille rollen som Aahka i treilogiteateret «Viehke Beatheme - Vindens svik».

  Forestillingen handler om hvordan storsamfunnets grønne skifte påvirker det sørsamiske folket.

  Boine skal ha rollen som Aahka (bestemor) i den tredje og siste forestillingen, «Tjaetsien mojhtese / vannets hukommelse».

  Det er Åarjelsaemien Teatere som setter opp teateret.

  Mari Boine under konsert, påska 2022 i Karasjok
  Foto: Wenche Marie Hætta
 • Mari Boine orre dåemiedimmiem teaterisnie åådtje

  Mari Boine edtja aktem dåemiedimmiem goh Aahka utnedh trilogijeteaterisnie «Biehke Beatheme – vindens svik».

  Teaterevuesiehtimmiem edtja kultuvreåejviestaaren Båddådjo 2024’n rïhpestimmievåhkosne vuesiehtidh.

  Mari Boine edtja Aahkam spealadidh gåalmeden jïh minngemes vuesiehtimmesne, man nomme «Aahka - tjaetsien mojhtese».

  Lea Åarjelsaemien Teatere mij «Biehke Bietheme – vindens svik» tseegkeminie.

  Mari Boine
  Foto: Morten Andersen / NRK
 • Ovddádusbellodat háliida čavget njuolggadusaid Stuorradikkis

  Ovddádusbellodat oaivvilda ahte Ruksesbellodat lea boastut geavahan iežas vuoigatvuođaid bovdet gussiid Stuorradiggái.

  Dál áigu justiisalávdegotti jođiheaddji ráŋggáštit stuorradiggepolitihkkáriid geat eai čuovo njuolggadusaid, čállá Dagbladet.

  Gaskavahku golggotmánu 11. b. čohkkájedje Fosen-sámi aktivisttat láhttis vánddardanhállas. Sii eai miehtan vuolgit ja čohkkájedje ja juige gitta maŋŋit eahkedii.

  Dát doaibma oaččui ollu beroštumi, ja dat rihkui Stuoradikki guossástallannjuolggadusaid. Loahpas fertejedje politiijat gurput sin eret doppe.

  – Stuorradiggi lea Norgga dehálamos demokráhtalaš arena. Ii leat dohkálaš dahkat Stuoradikki politihkalaš aktivismma soahtešilljun, dadjá justislávdegotti jođiheaddji Per-Willy Amundsen (Ovddádusbellodat).

  Son háliida dál doaibmabijuid mat hehttejit ahte dákkár dáhpáhusat gevvet.

  Per-Willy Amundsen
  Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud