Hopp til innhold

Nussir planlegger helelektrisk gruvedrift: – De prøver å «grønnvaske» miljøkriminalitet

Gruveselskapet kan bli verdens første til å ta i bruk elektriske maskiner for utvinning av mineraler. Leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, er svært skeptisk til prosjektet.

Elektrisk gruvedrift

Slik ser de ut, verdens første maskiner for elektrifisert gruvedrift. I løpet av 2019 skal utstyret testes i en gruve i Finland.

Foto: Illustrasjon / Nussir

Daglig leder i Nussir, Øystein Rushfeldt, mener en helelektrifisering av driften og utstyret som blir brukt i gruva i Repparfjord vil gjøre prosjektet utslippsfritt.

– Den nye teknologien som kommer på markedet nå gjør at det er potensial for å gå fra å være et dieselprosjekt, til et 100 prosent elektrisk prosjekt.

Det betyr dermed at det blir en utslippsfri drift når det gjelder klimagasser, ifølge Rushfeldt.

Den elektriske maskinparken har vært testet i Ørebro i Sverige, og senere i år skal utstyret for første gang utprøves i en gruve i Finland.

Øystein Rushfeldt, Nussir

Nussir kan bli verdens første gruveselskap som utvinner mineraler med kun elektrisk kraft. – Om vi skal kunne gjøre dette hundre prosent, kommer vi til å stille slike krav om elektrifisering til alle som skal være med i prosjektet, sier daglig leder Øystein Rushfeldt.

Foto: Allan Klo / NRK

Endrer ikke noe

Natur og Ungdom har vært en sterk stemme i debatten mot gruvedriften i Kvalsund. Planene om helelektrisk gruvedrift får ikke leder Gaute Eitejord til å endre miljøorganisasjonens synspunkt i saken.

–Det er jo verdt å huske på at Nussir planlegger å dumpe 30 millioner tonn giftig gruveslam i Repparfjorden. Dette er grønnvasking av miljøkriminalitet, slår han fast.

Selv om Eiterjord berømmer el-initiativet til Nussir, vil han fortsatt ikke støtte gruvedriften i Kvalsund.

– Isolert sett er elektrifiseringen veldig bra, men jeg vil ikke skryte av Nussir-prosjektet. Hvis man ser på helheten er dette et dårlig prosjekt for miljøet, mener han.

Gaute Eitejord, Natur og Ungdom

– Grønnvasking av miljøkriminalitet, mener leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord.

Foto: Natur og Ungdom

Kostbart prosjekt

Å skulle endre driften i gruven og gjøre den helelektrisk vil bety at kostnaden for å realisere prosjektet vil øke betydelig.

– Vi ser at en elektrifisering kan få en merkostnad på 200–300 millioner kroner. Utstyret er veldig dyrt, og kan koste dobbelt så mye som dieseldrevet utstyr, sier Rushfeldt.

Slike kostnader har ikke Nussir mulighet til å finansiere alene. Rushfeldt forteller at de har tett dialog med Enova.

– Vi jobber nå med å få organisert en søknad til Enova, og de venter på den. Søknaden går på et støttebeløp for å kunne iverksette helelektrifiseringen av gruvedriften, sier han.

Repparfjord

Den planlagte kobberutvinningen i Repparfjord er svært omstridt. Overskuddsmassen fra gruvedriften skal deponeres på fjordbunnen like ved utløpet av en av landets beste lakseelver.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Positivt med elektrisitet

Kommunikasjonssjef i Enova, Eilev Flaknes, sier de ikke kan bekrefte dialogen med Nussir, men at planene for gruvedriften lover godt.

– I prinsippet er planene til Nussir bra. Dersom de ønsker å elektrifisere gruvedriften og får gjennomslag, gitt at alle tillatelser og bestemmelser er i orden, er dette bra for Norge, sier han.

Daniel Bjarmann-Simonsen

Daniel Bjarmann-Simonsen, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet (H)

Foto: Allan Klo / NRK

– Globalt gjennombrudd

Nærings- og fiskeridepartementet mener elektrifiseringsplanene kan bety en endring som kan gi internasjonal gjenklang.

– Dette er spennende, og om man lykkes vil det være et globalt gjennombrudd, sier statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H).