Hopp til innhold

Ny rapport: Nussir-gruva vil halvere reindrifta i området

Ifølge en rapport bestilt av Sametinget, vil drifta av kobbergruva Nussir få store konsekvenser for reindrifta. Sametinget frykter totalkollaps, og mener gruveoppstart vil være i strid med loven.

Nussir i Kvalsund

Oppstart av Nussir-gruva fikk endelig grønt lys i fjor høst, etter over ti års behandling. Men reindrifta kjemper fortsatt for å få stansa prosjektet.

Foto: Stian Strøm

Kobbergruva Nussir ved Repparfjorden i Hammerfest har lenge vært omstridt.

Naturvernere frykter at giftig avfall vil ødelegge fjorden, og samiske interesser mener reindrifta vil lide.

Tross de massive protestene har prosjektet likevel fått alle nødvendige tillatelser til gruvedrift, og i løpet av den siste måneden har gruva fått på plass viktige kontrakter som langt på veg sikrer en snarlig oppstart.

Gruvemotstanderne har likevel ikke tenkt å gi seg, og Sametinget presenterer nå en fersk konsekvensanalyse av gruvedrifta. Sametinget bestilte denne fordi de mener regjeringas egen analyse ikke var grundig nok.

– Dette er en reindriftsfaglig og reindriftsøkonomisk vurdering, og det har ikke blitt gjort tidligere, sier sametingsråd Silje Karine Moutka (NSR).

Mens regjeringas analyse konkluderte med at gruvedrifta vil være forsvarlig både med tanke på miljø og reindrift, maler Sametingets analyse et dystrere bilde.

Muotka mener rapportens konklusjoner bør veie tungt for å få stansa gruvedrifta.

Sametingsråd Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karina Muotka (NSR) har lenge vært kritisk til Nussir-gruva.

Foto: Tom Stian Tretnes Hansen / NRK

Frykter totalkollaps

Rapporten er utarbeida av Stiftelsen Protect Sápmi, som har som formål å ivareta samisk kultur og interesser. De som har skrevet rapporten er sivil- og bedriftsøkonomer, som i tillegg har bakgrunn innafor reindrifta.

Ifølge rapporten vil antallet rein i området halveres, flokkenes flyttveg vil bli sperra, og i verste fall må over halvparten av reindriftsutøverne avvikle drifta.

Dette gjør gruvedrifta ulovlig i henhold loven, ifølge Muotka.

– Denne rapporten viser at tillatelsen er i strid med folkeretten og menneskerettighetene, sier hun.

– Det er veldig alvorlig for reinbeitedistriktene at flyttvegen kommer til å sperres. Det er regulert i reindriftsloven som ulovlig. Det er også veldig alvorlig at av de 14 siidaandelshaverne i området, kan seks til ti av dem bli nødt til å slutte.

Reindrift og nussir

To reinbeitedistrikt har flokkene sine i området rundt Nussir-gruva.

Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Muotka skaper frykter totalkollaps i reinbeiteområdet.

– Det rapporten beskriver er at sia reindriftsutøverne er gjensidig avhengig av hverandre, så kan det føre til at de resterende heller ikke klarer å opparbeide lønnsomheta i drifta, sier hun.

– Man mister jo verdifull arbeidskraft, så vi står overfor en mulig totalkollaps. Det kan også få forgreininger inn i de to tilstøtende reinbeiteområdene inn mot Kautokeino og Karasjok.

Varslet søksmål

Direktør for Nussir, Øystein Rushfeldt, har ikke vært tilgjengelig for kommentar til denne saka. Han har tidligere sagt til NRK at han ønsker dialog med reindrifta.

Gruveselskapet har også lagt om sine opprinnelige planer etter innspill fra fagmyndigheter og reindrifta sjøl.

Muotka understreker at denne rapporten er utarbeida etter det ble kjent hvilke avbøtende tiltak gruva skal gjøre for å ta hensyn til reindrifta. Rapporten har vurdert disse tiltaka.

– Den viser at tiltaka har bagatellmessig betydning, og vil ikke kunne bidra til å redusere de store vanskelighetene som oppstår for alle reindriftsutøvere i området.

Øystein Rushfeldt

Direktør for Nussir, Øystein Rushfeldt, ønsker dialog med reindrifta.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Muotka mener rapporten kan bli viktig inn mot søksmålet som er varsla.

– Reinbeitedistriktet ønsker å stevne staten for at driftskonsesjonen er gitt på et ulovlig grunnlag. Denne rapporten sannsynliggjør det på en veldig konkret og tydelig måte.

– Vil kunne sameksistere

Nærings- og fiskeridepartementet står på det endelige vedtaket som tidligere er gjort.

– Nærings- og fiskeridepartementets vurdering var, og er fremdeles, at vedtaket ikke er i strid med Norges folkerettslige forpliktelser, skriver statssekretær Jan Christian Kolstø (V) i en e-post.

Videre forklarer han grunnlaget for vedtaket, som var til behandling i over ti år:

– I denne saka har vi basert oss på fagutredninger og innspill fra både reindriftsutøverne og Sametinget. Basert på departementets kunnskapsgrunnlag og den juridiske forståelsen i denne saka, har vi vurdert og avveid relevante hensyn og kommet fram til at gruvedrifta vil kunne sameksistere med reindrifta. Det er gjort grundige vurderinger i alle ledd.

Jan-Christian Kolstø i Venstre

Statssekretær Jan Christian Kolstø (V) i Nærings- og fiskeridepartementet sier at regjeringa ikke kommer til å snu i denne saka.

Foto: Mona Lindseth / Mona Lindseth

Siste fra Troms og Finnmark