Hopp til innhold

Ny gruve mangler kjemikalium-tillatelse

Den omstridte kobbergruva Nussir i Finnmark mangler fortsatt tillatelse til å bruke et kjemikalium før de kan starte opp. – Fullstendig uforsvarlig å tillate det, mener leder i Naturvernforbundet.

Det var mange som møtte opp for å demonstrere mot gruveplanene i Kvalsund

Det er delte meninger rundt gruveprosjektet til Nussir i Finnmark. Dette bildet er fra en demonstrasjon mot gruveplanene i Kvalsund i 2019. Kritikerne frykter konsekvensene av gruveavfall i Repparfjorden.

Foto: André Bendixen / NRK

I løpet av høsten skal Miljødirektoratet avgjøre om gruveselskapet Nussir får lov til å bruke stoffet SIPX. Kjemikaliet brukes i utvinning av kobbermalm.

Den tillatelsen håper Naturvernforbundet at Nussir aldri får.

De har ikke gitt opp kampen om å stanse det omstridte gruveprosjektet i Vest-Finnmark.

– Det er fortsatt mulig å kunne stoppe det, men da er miljømyndigheter nødt til å faktisk tørre å sette miljøet og langsiktige arbeidsplasser foran kortsiktig gevinst, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Silje Ask Lundberg, leder Norges Naturvernforbund

Leder i Norges Naturvernforbund, Silje Ask Lundberg, mener Nussir ikke bør få lov til å bruke SIPX. – Det er giftig for vannlevende organismer, sier hun.

Foto: Andreas Kalvig Anderson

Frykter ytterligere forurensing

Til tross for stor motstand fra naturvernere og reindrifta fikk Nussir i fjor tillatelse til å etablere en kobbergruve.

Siden den tid har flere av brikkene falt på plass. Forrige uke inngikk gruveselskapet norgeshistoriens største kobberkontrakt med det tyske konsernet Aurubis.

Entreprenøren som skal stå for utbygging og gruvedrift under jorda er også i boks, mens jobben med fullfinansiering av gruveprosjektet fortsatt pågår.

Selskapet venter imidlertid fortsatt på tillatelse til å bruke flotasjonskjemikaliet SIPX. Miljødirektoratet har nemlig stilt krav om at skadeeffektene av dette kjemikaliet skal kartlegges før de tar en avgjørelse om Nussir får lov til å bruke det.

Naturvernforbundet er imot dumping av gruveavfall i Repparfjorden, og frykter dette kjemikaliet vil forverre situasjonen.

– SIPX er svært giftig for vannlevende organismer. Når Havforskningsinstituttet har slått fast at dumping av tungmetallholdig gruveavfall i utgangspunktet vil skape en alvorlig forurensing, så vil dette kjemikaliet bidra til en forverring, mener Lundberg.

Øystein Rushfeldt foran Repparfjorden.

Nussir og direktør Øystein Rushfeldt har tillatelse til å sende gruveavfall med giftige tungmetaller ut i Repparfjorden, som er en nasjonal laksefjord. Miljødirektoratet og havforskerne er uenige om hvor risikabelt det er. Gruveselskapet venter imidlertid på tillatelse fra Miljødirektoratet til å få bruke kjemikaliet SIPX.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Burde aldri fått tillatelse

Administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, sier til NRK at de faglige rapportene som de kjenner til, indikerer at stoffet ikke utgjør noen spesiell fare for miljøet.

Han forventer derfor at tillatelsen snart vil gå i orden, og forteller at dette er den eneste saken de har på vent.

– SIPX brukes i stort sett all kobbermineralflotasjon verden over, sier Rushfeldt.

Nicholas Albrecht og Øystein Rushfeldt med en "korona-hilsen" under tirsdagens pressekonferanse i Hammerfest.

Nicholas Albrecht fra det tyske konsernet Aurubis og Nussir-direktør Øystein Rushfeldt med en «korona-hilsen» under forrige ukes pressekonferanse i Hammerfest. Aurubis skal kjøpe kobberkonsentrat av Nussir.

Foto: Allan Klo / NRK

Lundberg legger ikke skjul på at det er utstrakt bruk av SIPX i industrielle gruver, men påpeker at det er få av dem som dumper gruveavfallet i sjøen.

– Det stiller Nussir i et grelt lys. Dette prosjektet burde aldri fått tillatelse, mener hun.

– Avgjørelse i løpet av høsten

Harald Sørby, seksjonsleder for industriseksjon nummer to i Miljødirektoratet, sier en avgjørelse vil bli tatt i løpet av høsten.

Harald Sørby

Harald Sørby fra Miljødirektoratet sier de skal vurdere søknadene om bruk av SIPX i høst.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Vi har hatt som ambisjon å få grundig informasjon om disse kjemikaliene som det skal brukes en del av i gruveindustrien, sier han.

Nussir er nemlig ikke det eneste gruveprosjektet på trappene i Norge. Også Sydvaranger i Kirkenes og Nordic Mining ved Førdefjorden jobber mot en oppstart.

Ytre Førdefjorden - Vevring og Engjabø

Også gruveprosjektet til Nordic Mining har skapt sterk motstand blant flere natur- og miljøvernorganisasjoner. Årsaken er at gruveavfallet skal dumpes i Førdefjorden.

Foto: Sindre Skrede / NRK

Nordic Mining har i likhet med Nussir søkt om å få bruke SIPX. Sørby opplyser om at de har levert inn informasjon om kjemikaliet som også er relevant for Nussir.

– Dette er informasjon om de iboende egenskapene til SIPX. Det vil si egenskapene som dette kjemikaliet har uavhengig av hvor og hvordan det brukes, forklarer han.

– Individuell vurdering

Saken ble sendt på høring før sommeren. Når høringsfristen har gått ut, skal direktoratet vurdere om gruveselskapene får bruke SIPX. Her vil det bli tatt en individuell vurdering av prosjektene.

Sørby ønsker ikke å uttale seg om egenskapene til SIPX før høringen er avsluttet.

I Miljødirektoratets vurdering av kjemikaliebruken, er det kun SIPX som anslås å ha en miljømessig betydning.

– Både nedbrytning av SIPX og eventuell frigjøring fra avgangsmassene er usikre, står det i vurderingen.

Nussir har jobbet i over 15 år med å etablere en kobbergruve i Kvalsund i Vest-Finnmark. Nylig uttalte Øystein Rushfeldt at de håper å få til en gruveoppstart i løpet av 2020.

I tillegg til motstanden fra organisasjoner som Naturvernforbundet, forbereder reineiere i Kvalsund seg på en rettssak mot staten.