NRK Meny
Normal

Stevner reineiere

Gamvik kommune stevner nå reinbeitedistrikt 13 for å få satt i gang veibygging i Nervei igjen.

Byggingen av Nervei-veien
Foto: David Frode Nilsen

Veiprosjektet stoppet opp i fjor fordi erstatningsspørsmålet i forhold til reindrifta ikke var avklart slik en dom i lagmannsretten krever.

LES: Jubel i Nervei

LES: – Gamvik betaler Nervei erstatningen

LES: Sametinget vil hjelpe Nervei

Vil unngå stevning

Teknisk sjef i Gamvik kommune, i Øst-Finnmark, Tore-Jan Gjerpe sier likevel en minnelig ordning er å foretrekke fremfor å stevne reineierne.

– Men vi må gå rettens vei for å få bygget ferdig den 14 kilometers veien som knytter bygda Nervei til Nordkynveien.

Kart over Nervei
Foto: NRK

Hvis det eventuelt blir en ekspropriasjon etter at reinbeitedistriktet stevnes, så betyr det at reinbeitedistriktet blir tvunget til gi fra seg eiendom eller rettigheter, mot at de får erstatning fra kommunen.

Leder i reinbeitedistrikt 13, Per Nils Ottar Anti, mener reindrifta er maktesløse i saken. Veiarbeidet til Nervei ble stoppet etter en kjennelse fra Lagmannsretten.

Gjerpe håper på at veien til Nervei skal være ferdig i 2010.

LES: – Reindrifta vil ikke samarbeide