Hopp til innhold

Stevner reineiere

Gamvik kommune stevner nå reinbeitedistrikt 13 for å få satt i gang veibygging i Nervei igjen.

Byggingen av Nervei-veien
Foto: David Frode Nilsen

Veiprosjektet stoppet opp i fjor fordi erstatningsspørsmålet i forhold til reindrifta ikke var avklart slik en dom i lagmannsretten krever.

LES: Jubel i Nervei

LES: – Gamvik betaler Nervei erstatningen

LES: Sametinget vil hjelpe Nervei

Vil unngå stevning

Teknisk sjef i Gamvik kommune, i Øst-Finnmark, Tore-Jan Gjerpe sier likevel en minnelig ordning er å foretrekke fremfor å stevne reineierne.

– Men vi må gå rettens vei for å få bygget ferdig den 14 kilometers veien som knytter bygda Nervei til Nordkynveien.

Kart over Nervei
Foto: NRK

Hvis det eventuelt blir en ekspropriasjon etter at reinbeitedistriktet stevnes, så betyr det at reinbeitedistriktet blir tvunget til gi fra seg eiendom eller rettigheter, mot at de får erstatning fra kommunen.

Leder i reinbeitedistrikt 13, Per Nils Ottar Anti, mener reindrifta er maktesløse i saken. Veiarbeidet til Nervei ble stoppet etter en kjennelse fra Lagmannsretten.

Gjerpe håper på at veien til Nervei skal være ferdig i 2010.

LES: – Reindrifta vil ikke samarbeide

Korte nyheter

 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  I dag markerer Fosen-aksjonistene 600 dager med menneskerettighetsbrudd.

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte flere opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø. I dag er det 600 dager siden Høyesterett slo fast av vindkraftanleggene Forsen i Trøndelag strider med urfolksrettigheter.

  Nestleder i Tromsø Sameforening, Helene Juna Olsen, var også der. Hun sier det er viktig å stille opp på demonstrasjon, også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Nestleder i Tromsø Sameforening, Helene Juna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Otne lea 600 beaivvi áigi go Alimusriekti celkkii ahte bieggafápmorusttegat Fosenis Trøndelágas rihkkot álgoálbmotvuoigatvuođaid.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK