Hopp til innhold

– Reindrifta vil ikke samarbeide

Reindrifta kommer ikke til å samarbeide med Nervei veilag, Gamvik kommune og Lebesby kommune om veien til Nervei. Dermed går det mot ekspropriasjon.

Byggingen av Nervei-veien
Foto: David Frode Nilsen

Trond Biti

Advokat Trond Biti.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

– Kommunene har en lang vei å gå i denne saken om de vil gå videre, sier advokat Trond Biti som representerer reinbeitedistrikt 13.

GULDAL: – Eat atte gal guovllu

HØR: – Gir ikke bort områder

– Må ekspropriere grunnen

Advokaten sier at ballen nå ligger hos det offentlige. Han tror ikke reindrifta kommer til å ha videre samtaler med Nervei veilag, og de to kommunene Gamvik og Lebesby.

– Distrikt 13 har gjort det alle andre ville gjort i slike saker, og har stått på sine krav. Men det er klart at de bare kunne gitt bort sine områder og rettigheter i området hvor man skal ha denne veien.

Advokat Biti er klar i at om man skal få denne veien til Nervei, så må grunnen eksproprieres med den prisen det har.

– Det er riktig at de må gjøre ekspropisjonsvedtak, betale erstatning og når alt det er gjort kan man sette i gang veiarbeid, sier Biti.

Nervei veilag har nå bestemt seg for ikke å anke lagmannsrettens kjennelse i denne saken.

LES HELE: Hålogaland lagmannsretts kjennelse

– For oss har hensynet til tidsaspektet i veiprosjektets videre framdrift vært den aller viktigste grunnen til at vi ikke kan anke dommen.
Vi har ingen tid å miste. Veilaget håper på å få i stand en avtale med reinbeitedistrikt 13. Dersom det ikke lar seg gjøre, må man via et ekspropriasjonsvedtak få forhåndstiltredelse slik at arbeidet kan fortsette så raskt som mulige, skriver veilaget i en pressemelding.

– Trodde det var FeFo-grunn

Varaordfører Stine Akselsen i Lebesby skjønner ikke at kommunen skal måtte ekspropiere grunnen hvor veien til Nervei er planlagt, fordi FeFo er grunneier.

– Jeg trodde at når FeFo eier grunnen, så kunne de gi oss denne muligheten til å ferdigstille veien, men vi må vurdere om hvordan vi skal gå videre med saken, sier Akselsen.

HØR: – Kjøper ikke grunnen

FeFo er grunneier i området, men bruksretten ligger hos reindrifta.

Marius Nilsen

Gamvik-ordfører Marius Nilsen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Vil ferdigstille veien

Kommunestyrene i Gamvik og Lebesby har godkjent plan- og bygningsloven for veiutbygging, slik Nervei veilag har søkt om.

Ordfører Marius Nilsen i Gamvik er klar til å gå inn i samtaler med reindrifta for å kunne forhandle frem en avtale for området, slik at folket i Nervei skal få veien sitt.

– Dialog kan være den beste måten å få til en løsning i konflikten for at det blir vei til Nervei, håper Marius Nilsen.

Om man ikke finner andre muligheter for løsninger, så må man se på om området skal ekspropieres, mener Gamvik ordføreren.

HØR: Ønsker å ha dialog

Korte nyheter

 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte flere opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Tromsø Sameforening, Helene Juna Olsen, var også der. Hun sier det er viktig å stille opp på demonstrasjon, også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Nestleder i Tromsø Sameforening, Helene Juna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK