– Reindrifta vil ikke samarbeide

Reindrifta kommer ikke til å samarbeide med Nervei veilag, Gamvik kommune og Lebesby kommune om veien til Nervei. Dermed går det mot ekspropriasjon.

Byggingen av Nervei-veien
Foto: David Frode Nilsen

Trond Biti

Advokat Trond Biti.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

– Kommunene har en lang vei å gå i denne saken om de vil gå videre, sier advokat Trond Biti som representerer reinbeitedistrikt 13.

GULDAL: – Eat atte gal guovllu

HØR: – Gir ikke bort områder

– Må ekspropriere grunnen

Advokaten sier at ballen nå ligger hos det offentlige. Han tror ikke reindrifta kommer til å ha videre samtaler med Nervei veilag, og de to kommunene Gamvik og Lebesby.

– Distrikt 13 har gjort det alle andre ville gjort i slike saker, og har stått på sine krav. Men det er klart at de bare kunne gitt bort sine områder og rettigheter i området hvor man skal ha denne veien.

Advokat Biti er klar i at om man skal få denne veien til Nervei, så må grunnen eksproprieres med den prisen det har.

– Det er riktig at de må gjøre ekspropisjonsvedtak, betale erstatning og når alt det er gjort kan man sette i gang veiarbeid, sier Biti.

Nervei veilag har nå bestemt seg for ikke å anke lagmannsrettens kjennelse i denne saken.

LES HELE: Hålogaland lagmannsretts kjennelse

– For oss har hensynet til tidsaspektet i veiprosjektets videre framdrift vært den aller viktigste grunnen til at vi ikke kan anke dommen.
Vi har ingen tid å miste. Veilaget håper på å få i stand en avtale med reinbeitedistrikt 13. Dersom det ikke lar seg gjøre, må man via et ekspropriasjonsvedtak få forhåndstiltredelse slik at arbeidet kan fortsette så raskt som mulige, skriver veilaget i en pressemelding.

– Trodde det var FeFo-grunn

Varaordfører Stine Akselsen i Lebesby skjønner ikke at kommunen skal måtte ekspropiere grunnen hvor veien til Nervei er planlagt, fordi FeFo er grunneier.

– Jeg trodde at når FeFo eier grunnen, så kunne de gi oss denne muligheten til å ferdigstille veien, men vi må vurdere om hvordan vi skal gå videre med saken, sier Akselsen.

HØR: – Kjøper ikke grunnen

FeFo er grunneier i området, men bruksretten ligger hos reindrifta.

Marius Nilsen

Gamvik-ordfører Marius Nilsen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Vil ferdigstille veien

Kommunestyrene i Gamvik og Lebesby har godkjent plan- og bygningsloven for veiutbygging, slik Nervei veilag har søkt om.

Ordfører Marius Nilsen i Gamvik er klar til å gå inn i samtaler med reindrifta for å kunne forhandle frem en avtale for området, slik at folket i Nervei skal få veien sitt.

– Dialog kan være den beste måten å få til en løsning i konflikten for at det blir vei til Nervei, håper Marius Nilsen.

Om man ikke finner andre muligheter for løsninger, så må man se på om området skal ekspropieres, mener Gamvik ordføreren.

HØR: Ønsker å ha dialog