Fant døde reinkalver – Dødsårsaken er en gåte

Reineiere i Finnmark fant en haug med døde reinkalver. Reineierne skylder på ørn, men Statens naturoppsyn er usikre på dødsårsaken.
Vi advarer mot sterke bilder i saken.

Reinkalver tatt av ørn i Ábborašša reinbeitedistrikt.

DREPTE KALVER: Dette er reinkadavrene reineierne fant i samme vann.

Foto: Privat

Fredag når reineiere fra Ábborašša reinbeitedistrikt kom til flokken, kunne de se masse ørn samlet ved Ábbojávri. Jávri betyr vann på norsk.

I vannet fant reineiere 16 døde reinkalver, men de mener flere reinkalver fremdeles kan være i vannet.

Ábbojávri ligger mellom Kautokeino og Kvænangsbotn, som er grensen mellom Finnmark og Nord-Troms.

Statens naturoppsyn (SNO) har vært på stedet og undersøkt reinkalvene. De har ansvar for bestandsregistrering og skadedokumentasjon av rovvilt.

De kan bekrefte at kalvene har vært døde i en uke, at de døde samtidig og trolig har samme dødsårsak.

Selv om de har undersøkt reinkadavrene, kan de ikke stadfeste dødsårsaken.

Mistenker ørn

Reineier Isak Mathis Triumf telte 20 ørn ved vannet, hvor de fant de døde reinkalvene.

Isak Mathis Triumf

REDD: Isak Mathis Triumf er redd for å la barna leke fritt på vidda, fordi det er så mye ørn.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– I samme område hvor vi fant kalvene, observerte jeg 15 – 20 ørner. Jeg mener det er ørna som har tatt dem, sier han.

Ábborašša reinbeitedistrikt har utfordringer med å holde unna flere typer rovdyr. Triumf nevner bjørn, gaupe og jerv, men understreker at det er ørnene som er verst.

– Hver dag ser vi dem jakte i lag. De er veldig intelligente fugler og gode jegere. Dem jager rett og slett flokken hit og dit, sier han.

Kongeørn er Norges nest største rovfugl etter havørn.

Flere kalver var oppspist

Lørdag reiste SNO til Ábbojávri for å undersøke dødsårsaken til de 16 kadavrene.

SNO-ansatt Thomas Johansen har selv ikke vært på stedet, men har snakket med kollegaene og sett på bildene.

Thomas Johansen, SNO.

BETENKT: SNO-ansatt Thomas Johansen har aldri sett noe lignende tidligere.

Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

– Enn så lenge har vi ingen indikasjoner på at dette er forårsaket av rovvilt, sier han.

På grunn av tilstanden til kadavrene kan de likevel ikke være helt sikre.

– En del av dyrene var ganske oppspist, så da kan man rent teknisk sett ikke utelukke at de var tatt av rovvilt, sier han.

Kadavrene som ikke var oppspist, kunne de derimot undersøke. Disse er ikke blitt tatt av rovvilt, mener Johansen.

– Dødsårsaken er en gåte

SNO har ikke sett en lignende situasjon før. Etter undersøkelsen står de igjen med flere spørsmål enn svar.

– At de ligger i en haug i vannet, stemmer ikke med noe vi har sett før. Det er en veldig spesiell situasjon, sier Johansen.

Reinkadavre funnet i Ábborašša reinbeitedistrikt

Bilde av kadavrene funnet i Ábbojávri.

Reinkadaver funnet i Ábborašša reinbeitedistrikt

Her undersøker SNO ett av kadavrene.

Reinkadaver funnet i Ábborašša reinbeitedistrikt

Her er et annet kadaver som ble undersøkt.

Ábbojávri ligger i et flatt terreng, så de kan ikke ha falt i vannet, sier han.

SNO-ansatte har diskutert om årsaken kan være lynnedslag, men at det trolig dreier seg om drukning. SNO kan ikke med sikkerhet si hva som er dødsårsaken.

Videre spekulerer SNO at det kan dreie seg om insekter, eller at en hund kan ha jaget dem i vannet.

– Det må være en situasjon hvor de har kommet seg i vannet, og av en eller annen grunn har kalvene druknet mens simlene kom seg på land, sier han.

SNO har veldig liten tro på at kongeørn har klart å skremme dem i vannet.

Aldri sett noe lignende

Leder i Ábborašša reinbeitedistrikt, Mikkel Mathis Hætta, har heller ikke opplevd lignende.

Mikkel Mathis Hætta ser tankefullt utover gårdsplassen.

OPPGITT: Mikkel Mathis Hætta mener rovdyrsituasjonen må endres for at reindriften skal kunne være levedyktig.

Foto: Johan Mathis Gaup / Johan Mathis Gaup

– Det er ikke vanlig. Jeg har aldri sett sånn her før, sier Hætta.

Hætta mener dødsårsaken må være forårsaket av rovdyr.

– Den eneste forklaringen vi har er at det må være rovdyr, sier han.

Han var med og undersøkte dyrene sammen med SNO på lørdag.

– Det var en veldig vond følelse å se kalver som er blitt drept. Hele året jobber man med reinsdyrene og jobber for at de skal ha det bra, sier Hætta.