Så flere reinkalver bli drept: – Reindrifta er sjanseløse mot denne fuglen

Fotograf Jan Helmer Olsen fulgte denne uka reineiere på Varangerhalvøya. På turen gjorde han opptak av ørn som angriper og spiser reinkalver.

Bildene viser ørn som spiser på reinkadaver i Finnmark

Fotograf Jan Helmer Olsen ble vitne til naturens råskap. Han mener reinen er sjanseløs mot ørna. Foto: Jan Helmer Olsen.

– Naturen er brutal, men dette er jo litt i overkant, sier Olsen.

Mandag kveld kjørte han sammen med reineiere opp på Varangerhalvøya, om lag fire mil fra Krampenes. Da de kom fram til området Bjørneskaret, var kalvingen i full gang. Han så en liten reinflokk med sju nyfødte kalver.

Tirsdag morgen filmet han tre ørner som jaktet på disse kalvene.

– Selv om vi sto på avstand, så vi at reinkalvene ble tatt. Da jeg flyttet meg 2–3 kilometer nærmere, oppdaget jeg at ørna hadde drept fire kalver, forteller Olsen.

Han er en av flere som har klart å dokumentere ørneproblemet i reindriftsnæringen.

Jan Helmer Olsen

Karasjokværingen Jan Helmer Olsen er kjent for bildene og videoene sine, og har tidligere jobbet for NRK.

Foto: Anne Randi Oskal

– Sjanseløse reineiere

– Ut fra det du kunne se, var det kongeørn eller havørn som sto for dette?

– Én av fuglene som stupte mot kalvene hadde hvit stjert, og dette tyder jo på at det er havørn. Når jeg kom nærmere og fikk filmet ørna som forsynte seg av kadavrene, så jeg jo at den ene var en havørn. Fuglen ved siden av er jeg veldig usikker på, sier Olsen.

Fotografen innrømmer at dette er naturens gang. Men han er likevel sjokkert over det han ble vitne til.

– Når man så antall ørner som befant seg i et område på fire-fem kilometer innså jeg at reindrifta er sjanseløs mot denne fuglen. På den tiden vi var der oppe, var det 11 reinkalver som ble tatt av ørn, sier Olsen.

– Jeg mener det er alvorlig når så mange kalver tas på så kort tid.

Naturoppsyn Ken Gøran Uglebakken

Naturoppsynsmann Ken Gøran Uglebakken kan ikke si at det er havørna som har drept reinkalvene, men bekrefter at det er havørna vi ser på videoen.

Foto: SNO

Ingen forskning på havørn-angrep

Det er mye havørn i fjellet om dagene, så det er egentlig som forventet, sier Ken Gøran Uglebakken i Statens naturoppsyn etter å ha sett opptakene til fotografen.

Av de synlige ørnene på videoen konkluderer han med at det er havørna som forsyner seg grovt av de nyfødte kalvene.

Likevel kan han ikke nå si noe om at det er havørna som fysisk har tatt livet av reinkalvene, eller om de bare spiser kadavrene.

– Vi har ikke kunnskap om at havørna tar rein, det er ikke dokumentert noen steder. Det vi vet, er at kongeørna gjør dette, sier Uglebakken.

Fasiten vil ikke komme før dyrene er levert inn til SNO. Men oppsynsmannen forteller at de har fått inn en del kadaver de siste dagene, som de ikke har funnet rovdyr-skader på.

– Har dere fått inn flere dyr i år?

– Det varierer sterkt fra år til år. I dag er det mye i forhold til de fem siste årene. Vi hadde et likt år i 2014, med mange kalver som ble meldt inn til SNO, sier Uglebakken.