Rådmannen beskyldes for trakassering, trusler, og ikke ville jobbe med seksuelle overgrep

Et internt dokument avslører hvorfor kommunestyret i Tysfjord ønsker å kvitte seg med den omstridte rådmannen.

Politisk og administrativ ledelse i Tysfjord kommune ble ikke hørt i gårdagens kommunestyremøte.

I KONFLIKT: Flertallet av politikerne i Tysfjord vedtok i januar å løse rådmann Oddbjørn Nilsen (til høyre) fra sin arbeidskontrakt. Her sammen med varaordfører Guttorm Aasebøstøl (TPL) og ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

Foto: Sander Andersen / NRK

Kommunestyret i Tysfjord bestemte seg i januar for å avsette rådmann Oddbjørn Nilsen. Beskyldningene mot rådmannen hagler, og konflikten har pågått over mange måneder.

Det har nylig blitt kjent at Tysfjord har vært rammet av seksuelle overgrep langt tilbake i tid. Dette har fått nasjonal oppmerksomhet, og politiet etterforsker fremdeles forholdene.

Nå beskyldes rådmannen i et internt dokument at han ikke ville jobbe noe mer med seksuelle overgrep. Men det er ikke det eneste han beskyldes for. Andre påstander i dette dokumentet er blant annet at personer føler seg truet og trakassert, trusler om rettsforfølging, og manglende samarbeidsevner.

Dokumentet som NRK har fått tilgang til er et delvis sladdet internt arbeidsnotat som er blitt utarbeidet av dem som vil bli kvitt rådmannen, og er et utkast til forhåndsvarsel om oppsigelse.

NRK har fått innsyn i dokumentet etter å ha klaget dette inn til Fylkesmannen i Nordland, som nå har frigitt store deler av dokumentet. Ifølge Fylkesmannen er dette et vedlegg til kommunestyremøte 21. februar.

Du uttrykte også at du ikke ville jobbe noe mer med seksuelle overgrep. Du ville ikke skaffe en eneste krone til dette arbeidet. Dette til tross for at du opplyste at du kunne få 4 millioner kroner fra Fylkesmannen. Du uttalte at det å skaffe midler ikke var din oppgave. Det var frivillig arbeid.

Utkast til brev med tittelen «Forhåndsvarsel om oppsigelse og innkalling til drøftelsesmøte»
Rådmann Oddbjørn Nilsen

KOMMENTERER IKKE: Rådmann Oddbjørn Nilsen vil ikke kommentere beskyldningene mot ham.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Vil ikke kommentere

Rådmannen i Tysfjord har fått forelagt seg alle beskyldningene som omtales i NRK sin sak. Han nekter å kommentere påstandene i brevet.

– Du henvises til Tysfjord kommune ved ordfører for kommentarer med videre, skriver Oddbjørn Nilsen i en e-post til NRK.

Heller ikke ordføreren eller Tysfjord kommunens advokat vil kommentere saken.

– Dette er en b-sak (unntatt offentlighet, journ.anm.), personalsak, og kommenteres ikke. Media bes respektere og forholde seg til dette. Jeg finner det uholdbart og uetisk at media driver med b-sak, skriver ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) i en SMS til NRK.

Utdrag fra et utkast på brev til rådmannen i Tysfjord

Utdrag fra et utkast til brev til rådmannen i Tysfjord.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Går fortsatt på jobb

I januar ba kommunestyret i Tysfjord bak lukkede dører om at rådmann Oddbjørn Nilsen løses fra sin arbeidskontrakt.

Etter møtet sa Nilsen at han hadde tatt advokat, og ikke følte saken var riktig behandlet. Rådmannen mente det var begått lovbrudd, og ga klar beskjed om at han fortsatt kom til å gå på jobb.

Siden da har kommunestyret diskutert saken bak lukkede dører flere ganger, og offentligheten har fått lite informasjon om prosessen.

Da rådmannen ble ansatt i 2015 fikk han en avtale om etterlønn i 24 måneder, tilsvarende 1,8 millioner kroner, dersom kommune­sammenslåing blir en realitet. Regjeringen har nå foreslått at Tysfjord skal deles, og slås sammen med nabokommunene.

I et ledermøte uttalte rådmannen seg upassende ved å vise til at "samiske penger er gratis penger".

UTKAST TIL BREV MED TITTELEN «FORHÅNDSVARSEL OM OPPSIGELSE OG INNKALLING TIL DRØFTELSESMØTE»

– En oppsigelsesgrunn

Gunnar Reinsnes

Advokat Gunnar Reinsnes tar forbehold om at påstandene i brevet er riktige.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Advokat og arbeidsrettsekspert Gunnar Reinsnes har lest innholdet i brevet, og mener at det kan være grunnlag for å si opp rådmannen.

Reinsnes tar forbehold om at han ikke kjenner alle detaljer i saken, og at påstandene i brevet er riktige.

– Det fremstår for meg som at han motarbeider kommunestyret på alle mulige måter. Det er klart at det vil være oppsigelsesgrunn. I hvert fall i sum. Her er jo mange detaljer, men det er jo gjennomgående at han ikke har tillit fordi han motarbeider sin arbeidsgiver, sier advokat Gunnar Reinsnes, som jobber mye med arbeidsrett.

Reinsnes, som også jobber som universitetslektor ved Nord universitet, er klar i sin tale på hva som bør gjøres.

– Dette arbeidsforholdet må avvikles snarest. Enten ved at man kommer til en frivillig løsning, eller så må han sies opp.

– Ingen kommentar

Verken rådmannen eller ordføreren vil kommentere Reinsnes sine uttalelser.

– Henvendelsen håndteres av kommunen/kommunens advokat, skriver rådmann Oddbjørn Nilsen i en e-post til NRK.

– Nei, har ingen kommentar, skriver ordfører Tor Asgeir Johansen i en SMS til NRK.

Her er noen av begrunnelsene:

I et utkast til brev med tittelen «forhåndsvarsel om oppsigelse og innkalling til drøftingsmøte» adressert til rådmannen i Tysfjord hevdes blant annet:

  • Rådmannen har utvist manglende samarbeidsevner, og flertallet av kommunestyrets representanter har ikke tillit til rådmannen.

  • Rådmannen uttrykte at han ikke ville jobbe noe mer med seksuelle overgrep, og ville ikke skaffe en eneste krone til dette arbeidet til tross for å ha opplyst å kunne få 4 millioner kroner fra Fylkesmannen. Det å skaffe midler var ikke rådmannens oppgave, og at det er frivillig arbeid.

  • Rådmannen skulle forfølge kommunestyrerepresentanter (sensurert) gjennom rettsapparatet for brudd på flere lover.

  • (sensuert) følte seg trakassert (sensurert) har i den samme saken følt seg truet da rådmannen ba ham om å dokumentere eller dementere hans påstander direkte i media.

  • Rådmannen ville ikke innhente dokumentasjon til kontrollutvalget.

  • Rådmannen vurderte kontrollutvalget og sekretariatet som udugelig under et forsoningsmøte.

  • I et møte vedrørende Storjord skole kom rådmannen med en overhøvling om hvor udugelige politikere var i Tysfjord kommune, og at disse politikerne hadde gjort et dårlig håndverk. De var ikke løsningsorientert.

  • Rådmannen sa i et formannskapsmøte at vi ikke leker med "Harry-penger" da representant tok til orde for at kommunen har et veldig høyt sykefravær, og viste til at hvis kommunen klarte å halvere sykefraværet ville dette gi en besparelse på 7–8 millioner kroner.

  • I et ledermøte uttalte rådmannen seg upassende ved å vise til at "samiske penger er gratis penger".

Derfor er dokumentet sladdet

Dokumentet NRK har fått innsyn i er delvis sladdet. En del opplysninger er unntatt offentlighet fordi dette kan gi feilaktig oppfatning, mener Fylkesmannen. I sin begrunnelse til NRK skriver Fylkesmannen:

«En del av innholdet i dokumentet er en opplisting av hvordan rådmannens opptreden/håndtering av saker i ulike situasjoner oppfattes. En del av beskrivelsene leder hen til en oppfatning av personlige egenskaper knyttet til rådmannen. Noe av dette, karakteristikker, bidrar til å "utlevere" rådmannen, og kan dessuten være uriktige eller bero på en misforstått/ feilaktig oppfatning. Vi har etter konkret vurdering komme frem til disse opplysningene kan unntas. (...) Med unntak av ovennevnte kan dokumentet utleveres.»

Saken er oppdatert 20. april 2017.