– En alvorlig sak at rådmannen ikke opptrer etterrettelig

Rådmannen i Tysfjord uttalte i NRK-intervju at onsdagens kommunestyremøte ville gå for lukkede dører. Men fra talerstolen benektet rådmannen å ha sagt dette. – Dette går på troverdigheten løs, sier Felleslistas Filip Mikkelsen.

Kommunestyret i Tysfjord

Fra kommunestyremøtet i Tysfjord, hvor opposisjonspolitikerne prøvde å redde ungdomstrinnet på Storjord.

Foto: Sander Andersen / NRK

I Tysfjord diskuterte kommunepolitikerne denne uka om ungdomstrinnet på Storjord skulle reddes. Resultatet ble at forslaget om å beholde ungdomstrinnet, ble nedstemt, etter at ordføreren brukte sin dobbeltstemme.

Men på kommunestyremøtet stilte også Filip Mikkelsen (Felleslista) spørsmål ved rådmann Oddbjørn Nilsens opptreden i media, og viste til et NRK-intervju publisert onsdag morgen, hvor Nilsen sa at møtet ville være lukket.

Når det gjelder lukking av møter, så er det kommunestyret som bestemmer det. Det er ikke opp til rådmannen å avgjøre dette.

Filip Mikkelsen (Felleslista)

Rådmannen gikk langt i å avvise at han hadde sagt noe slikt, og mener NRK har vridd på ordene.

– NRK spurte om møtet ble lukket. Da har jeg sagt at det kan ikke rådmannen svare på her og nå, for det er kommunestyret som bestemmer det. At de har gjort det til at rådmannen har sagt det, det er feil.

Opptak fra kommunestyremøtet i Tysfjord, hvor dette ble diskutert. (med tillatelse fra radio Nord-Salten)

– Spørsmål om troverdighet

Men i NRKs opptak av intervjuet, som du kan høre under, sier rådmannen flere ganger at møtet vil bli lukket, og begrunner dette med at man er nødt til å gi taushetsbelagt informasjon til kommunestyret.

Hør rådmannens intervju med NRK. Det er ikke klipt i opptaket.

Filip Mikkelsen mener det er alvorlig, hvis det er slik at rådmannen bevisst har gitt feil informasjon til kommunestyret.

Filip Mikkelsen og Øyvind Johansen

Filip Mikkelsen regner med saken vil bli tatt opp igjen ved neste kommunestyremøte 1. november.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Når rådmannen ikke kan opptre etterrettelig overfor det øverste organet i kommunen, da har vi et problem. Det blir spørsmål om troverdighet, og en kan begynne å stille spørsmål ved all informasjon som kommer fra rådmannen.

Kommunepolitikeren mener rådmannen har opptrådt langt på siden av sin beslutningsmyndighet.

– Jeg blir veldig skeptisk. Er informasjonen som vi fikk i går, etterrettelig? Har informasjonen vi har får tidligere vedrørende skolestreiken, vært korrekt? Det er tanker jeg nå gjør meg, sier Mikkelsen.

– Kommunestyret avgjør

NRK forsøkte i går ettermiddag å komme i kontakt med rådmann Oddbjørn Nilsen for en kommentar. I en SMS skriver han at han har bedt om å få oversendt lydopptaket fra NRK Nordland, og at det er kommunestyret selv som avgjør om et møte skal lukkes eller ei.

Rådmann Oddbjørn Nilsen påberoper seg rett til tilsvar i kontrollutvalgets saker.

Rådmann Oddbjørn Nilsen ga i kommunestyremøtet onsdag uttrykk for at han er skeptisk til NRKs dekning av saken.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Det som er framholdt fra undertegnede er at orienteringen i kommunestyret den 21.9.16 ville inneholde lovbestemt taushetsplikt og ville av den grunn måtte lukkes, skriver han.

På spørsmål om rådmannen har gått ut over sin beslutningsmyndighet, skriver han følgende.

– Det er rådmannens klare ansvar å sørge for at saker som legges fram for politiske organer er forsvarlig utredet og så godt opplyst som mulig. Det er kommunestyret som har beslutningsmyndigheten, og rådmannen forholder seg til det.

På direkte spørsmål om han avviser anklagene om å ha feilinformert kommunestyret, sier Nilsen at han ikke har ytterligere kommentarer til saken.