NRK Meny
Normal

Mener rådmannen prøver å overstyre kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Tysfjord har behandlet flere kontroversielle investeringssaker. Ifølge leder i kontrollutvalget prøver nå rådmannen å gå kontrollutvalget etter i sømmene. – Har ikke opplevd maken, sier utvalgets leder.

En av investeringsprosjektene som har skapt bølger i Tysfjord-politikken er Stetindhallen

En av investeringsprosjektene som har skapt bølger i Tysfjord-politikken er Stetindhallen.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Kontrollutvalgets leder føler seg ubekvem med rådmannens oppførsel, og mener rådmannen prøver å overstyre kontrollutvalgets vedtak.

– Vi registrerer at rådmannen har valgt å ta en protokoll som ennå ikke er endelig godkjent av kontrollutvalget, og gjort endringer i protokollen. Han har kommentert innholdet i protokollen, og forelagt den til sluttbehandling i kommunestyret.

Det uttaler kontrollutvalgets leder i Tysfjord Ann Aashild Hansen etter et notat som rådmann Oddbjørn Nilsen har adressert til kommunestyret i Tysfjord.

I notatet går rådmannen til angrep på kontrollutvalgets arbeidsmetoder i saker om investeringsprosjekter i Tysfjord kommune som kontrollutvalget har hatt til behandling.

Ann-Aashild Hansen er oppgitt over rådmannen som prøver å påvirke innholdet i protokollene til kontr

Ann-Aashild Hansen er oppgitt over rådmannen som prøver å påvirke innholdet i protokollene til kontrollutvalget.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Offentliggjort protokollen

Ifølge kontrollutvalgets leder er ikke protokollen sluttgodkjent av kontrollutvalget selv. Likevel har rådmannen offentliggjort den og tatt den med i sin saksbehandling til kommunestyret.

– Protokollen, som ennå ikke er endelig godkjent av kontrollutvalget, har rådmannen valgt å offentliggjøre og saksbehandle den for vurdering i kommunestyret.

– Det er helt nytt for de fleste at en rådmann foretar seg noe sånt. Vi har ikke vært borti det, og det er meget spesielt og høyst alvorlig, sier leder i kontrollutvalget Ann Aashild Hansen.

Til kommunestyret med saken

Rådmann Oddbjørn Nilsen vil ikke svare på spørsmål fra NRK etter gjentatte henvendelser. I en SMS til NRK svarer imidlertid rådmannen at han skal orientere kommunestyret vedrørende notatet. Utover det har han ikke noe.

Rådmann Oddbjørn Nilsen påberoper seg rett til tilsvar i kontrollutvalgets saker.

Rådmann Oddbjørn Nilsen påberoper seg rett til tilsvar i kontrollutvalgets saker.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Til Avisa Nordland , som først omtalte saken, sier rådmannen, henvist til protokollen fra det siste møtet i kontrollutvalget, at han aldri har opplevd maken til slett saksbehandling.

Kontrollutvalget behandlet da flere store investeringssaker i kommunen som har skapt mange store debatter og store overskrifter.

Rådmannen påberoper seg rett til å komme med tilsvar i forhold til protokollen.

– Det er vi som har gjort en bestilling på vegne av kommunestyret for å få investeringsprosjektene gjennomgått, og de siste rapportene har vi forelagt oss kontrollutvalget. Den informasjonen er også gått til administrasjonen. Så saksbehandler vi den på vanlig måte.

– Også rådmannen har anledning i møtet å komme med sine uttalelser. Vi vil jo ha det skriftlig, men det har vi ikke fått, sier kontrollutvalgets leder til NRK om rådmannens uttalelser i et 13 siders notat som legges fram for kommunestyret førstkommende tirsdag.

Les også: Politiker om granskingsrapport: – Det er som å lese en røverhistorie

Helt feil

Kontrollutvalgets leder er ikke nådig i sin kritikk av rådmannens arbeidmetoder.

– Det er kontrollutvalget som kontrollerer administrasjonen, så han har ikke noen mulighet til å vurdere sakene. Han kan selvfølgelig uttale seg, men ikke påvirke saksbehandlinga og vedtakene til kontrollutvalget. Da blir det jo helt feil, og da trenger vi ikke kontrollutvalg. Kontrollutvalget er jo nemlig valgt av kommunestyret for å kontrollere både administrasjonen, ordfører og eventuelt formannskapet ved behov.

Hva gjør du videre som kontrollutvalgets leder?

– Vi har en dialog med sekretariatet og kontrollutvalget, og så skal jo saka legges fram for kommunestyret tirsdag. Til da skal vi ta noen avgjørelser på hva vi gjør videre.