Hopp til innhold

Rådmann blir beskyldt for å true rektor

Beskyldningene kom i et åpent brev til ordføreren. Rådmannen nekter og mener anklagene ikke stemmer. – Det kan dokumenteres, svarer lokalpolitiker.

Rådmann Oddbjørn Nilsen

Beskyldningene mot rådmannen i Tysfjord kommune, Oddbjørn Nilsen, stammer fra et brev signert ti kommunestyrerepresentanter. Oppvekstsjefen i kommunen er også anklaget i brevet.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

I september vedtok kommunestyret i Tysfjord å midlertidig flytte elevene ved en ungdomsskole i kommunen til en ny skole. Det ble starten på en langvarig konflikt som endte med at foreldre tok elevene ut i streik. Mandag denne uken startet skolen opp igjen, uten at ordfører og rådmann hadde godkjent oppstarten.

Administrasjonen i kommunen skal derfor tatt kontakt med rektoren og bedt henne bortvise elevene. Ifølge et brev til ordføreren datert 24. oktober, signert av ti kommunestyrerepresentanter, skal rektoren ha opplevd samtalen svært ubehagelig:

«I kveld har vi blitt kjent med at rådmannen og oppvekstsjefen pr. telefon har vist en svært uakseptabel oppførsel overfor rektor ved oppvekstsenteret, både i form og innhold. Rektor følte seg direkte truet og grovt trakassert»

Rådmann i Tysfjord kommune, Oddbjørn Nilsen, skriver i en e-post til NRK at administrasjonen har vært i kontakt med rektor, men avviser anklagene: «(Det er) påpekt gjennom tidligere eposter at anklagene som fremsettes ikke medfører riktighet. Og (..) det forutsettes at påstandene nå dokumenteres.»

– Kan dokumenteres

Rektoren ønsker ikke å uttale seg om saken, men kommunestyrepolitiker John Skogvoll blir utpekt som talsperson for kommunestyregruppen bak brevet. Han mener de har dekning for påstandene.

John Gunnar Skogvoll

Lokalpolitiker og kommunestyremedlem i Tysfjord kommune, John Skogvoll.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Dette har hun selv sagt, og vi tror fullt og fast på det. Vi står bak det vi skriver, og vi slenger ikke ut slike påstander uten å ha dekning for det, sier Skogvoll.

– Kan dere dokumentere dette?

– Rektoren har skrevet ned ordene som ble sagt, så det kan vi dokumentere, svarer lokalpolitikeren.

Overstyrte kommunestyret

Bakgrunnen for oppstarten var at fraksjonen av lokalpolitikerne skal ha bedt rektor og elever om å starte opp skolen igjen, på tross av kommunestyrets vedtak.

– Kommunestyret er kommunens øverste demokratiske organ, går ikke dere imot de demokratiske prinsippene når dere, og ikke rådmannen, ber rektor om å starte opp igjen utdanning?

– Vi er et flertall i kommunestyret som står bak beslutningen om å starte opp igjen skolen.

– Men det har dere ikke myndighet til?

– Du kan kalle det sivil ulydighet, men jeg mener det bare handler om sunn fornuft. Ordfører har avvist gjentatte forslag om et ekstraordinært kommunestyremøte hvor vedtaket kan omgjøres, og da har vi gjort dette.

Minst mulig flertall

Vedtaket om å midlertidig stenge skolen ble gjort med bakgrunn i at skolen ikke klarte å få tak i nok kvalifiserte lærere. Diskusjonen splittet kommunestyret, og det ble til slutt ordførerens dobbeltstemme som avgjorde.

Siden den gang skal lokale aktører fått tak i kvalifiserte lærere, men rådmannen forholder seg til vedtaket fattet i kommunestyremøtet, og ordføreren har ikke ønsket å sette et ekstraordinært kommunestyremøte.

Storjord oppvekstsenter - skole i Tysfjord

Det er ungdomstrinnet på Storjord oppvekstsenter i Tysfjord kommune som ble vedtatt midlertidig nedlagt. Ifølge lokalpolitiker John Skogvoll fortsetter undervisningen på skolen, til tross for vedtaket til kommunestyret.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK