Rådmann: – Jeg har bedt sektorlederne om å rydde opp

Myndighetene har bedt Karasjok kommune om å forklare hva som skjer i ledelsen siden helse- og omsorgstjenesteloven brytes for ofte. Rådmann Elfrid Boine sier prosessen med å forbedre systemet er i gang.

Elfrid Boine

Karasjoks rådmann Elfrid Boine forteller at kommunen allerede er i gang med å forbedre systemene i helsesektoren.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– Vi fikk denne saken allerede i sommer, og har siden da jobbet med å frembringe opplysningene fylkesmannen har bedt om på bordet, forteller Karasjoks rådmann Elfrid Boine.

På fredag avslørte NRK Sápmi at fylkesmannen har åpnet en hemmelighetsstemplet tilsynssak, mot ledelsen i kommunen på grunn av gjentatte brudd på helse- og omsorgstjenesteloven over flere år.

Bedt sjefene om å rydde opp

Da NRK traff rådmannen på fredag, kunne hun av personlige årsaker ikke stille til TV-intervju, men hun lovet å stille til intervju om tilsynssaken på mandag.

Nå forteller Boine at hun har bedt sine sektorsjefer om å bygge opp systemer i helsesektoren, som skal sikre at befolkningen i kommunen får de tjenestene de er berretiget til.

– Tiltak er i gang i de forskjellige sektorene, og jeg har også bedt lederne i sine respektive sektorer om å rydde opp i systemene.

Ordfører mener loven må følges

Den nyvalgte ordføreren Svein Atle Somby mener at det minste man må klare er å overholde loven.

Svein Atle Somby intervjues

Ordfører Svein Atle Somby lover å følge opp fylkesmannens anbefalinger.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

– Lovpålagte tjenester er noe vi må følge.

Han mener det skal være mulig å ordne opp systemet som skal sikre helsetjenesten til kommunens befolkning.

– Jeg ønsker at vi skal klare å rydde opp i dette. Når fylkesmannen har gjennomført tilsynet, og når de kommer med sine anbefalinger i en egen rapport, så er det noe vi bør klare å følge opp.

Vil ikke sette skylden på noen

Men hverken ordføreren eller rådmannen mener det er noen i staben som må gå på bakgrunn av sviktene.

– Nei, det er snakk om personalsaker, som jeg ikke kommer til å ta stilling til, sier Somby.

– Nei, ledelsen i helse- og omsorgssektoren har tatt dette på alvor, og jobber godt med å få orden i systemet, sier Boine.

Men det er jo snakk om mange år med svikt i systemene, kan man ikke da trekke konklusjonen at ledelsen i helsesektoren ikke har gjort en god nok jobb?

– Det er jo en måte å se det på, men det jeg vil heller si at det er hele systemet som ikke har fungert. Lederen for helse- og sosialsektoren har jobbet svært grundig etter hva jeg har sett, og har kommet med gode løsninger til hvordan systemet kan utbedres.

Fristen til å svare på hvor langt kommunen har kommet med utbedringen av helsesektoren har Fylkesmannen i Finnmark satt til 28. januar 2016.

Karasjok helsesenter, vinter

I dette bygget, Karasjok helsesenter, er kommunens ledelse i ferd med å innføre nye systemer som skal hindre svikt i tjenestene i fremtiden.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK