Hopp til innhold

– Må gå til søksmål

Svein Holmestrand har i to år kjempet for å få mer hjelp fra Karasjok kommune. Pasient- og brukerombudet mener han må gå til søksmål mot kommunen dersom han ikke får svar.

Svein Holmestrand

Svein Holmestrand ble syk i 2000, og fikk funksjonsnedsettelse. Etter at han fikk bil fra NAV, mistet han samtidig 12 timer med hjelp fra Karasjok kommune. Han klaget inn vedtaket, men har ikke fått svar på klagen. Pasient- og brukerombud anbefaler han å gå til søksmål mot kommunen.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

– I denne saken har brukeren brukt alle tilgjengelige virkemidler, altså Fylkesmannen, Helsetilsynet, og etter hva jeg forstår også Helse- og omsorgsdepartementet. Jeg kan ikke se det annerledes, enn at hvis ikke kommunen tar til vett, så må brukeren gå til søksmål.

Slik lyder rådet fra Troms Pasient- og brukerombud, Odd Arvid Ryan, til Svein Holmestrand i Karasjok.

Holmestrand ble syk i år 2000. Da fikk han en brukerstyrt personlig assistent (BPA). BPA skal bidra til å gi mennesker med assistansebehov mulighet til å leve et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonsnedsettelse.

Mistet 12 timer med hjelp i uka

I 2004 kuttet Karasjok kommune BPA-ordningen hans, slik at han fra og med da fikk kun 10 timer med hjelp i uka.

Det skjedde etter at han fikk bil.

– Da mistet jeg 12 timer med hjelp i uka, så jeg spurte kommunen om det er bilen som skal vaske leiligheten min, skifte sengetøy, måke snø, og det andre jeg trenger hjelp til, forteller Svein Holmestrand.

Han klaget på vedtaket til kommunen. Da fikk han et brev fra kommunen om at anken hans var sendt til Fylkesmannen. Han undersøkte da om kommunen hadde sendt anken til Fylkesmannen.

Det hadde de ikke.

Så han klaget det inn for Fylkesmannen. Men fortsatt fikk han ikke noe svar fra kommunen om sin klage. Fylkesmannen i Finnmark måtte derfor informere Statens helsetilsyn om manglende svar fra Karasjok kommune.

Det er nå over to år siden han sendte inn klage til kommunen.

Brukt all sin tid og krefter på saken

Saken har tæret på kreftene til Holmestrand.

– All min tid og krefter har gått på å jobbe med denne saken. Jeg har nesten mistet motet. Om det ikke hadde vært for familien vet jeg ikke hvordan jeg skulle klart meg, forteller Holmestrand.

Pasient- og brukerombudet sier at det å få svar på en søknad tilsvarer minstekravet til rettssikkerhet.

Odd Arvid Ryan

Troms Pasient- og brukerombud, Odd Arvid Ryan, sier at å få svar på en klage eller søknad fra det offentlige er minstekrav til rettssikkerhet for innbyggerne i Norge. (Bildet er fra en tidligere anledning.)

Foto: Elise Holdal / NRK


– Da vil jeg råde brukeren konkret til å undersøke om han har krav på fri rettshjelp, sier Pasient- og brukerombudet Ryan.

Rutinesvikt

Rådmann i Karasjok kommune, Elfrid Boine, sier at hun har tatt fatt på saken da hun ble tilsatt i juni i år. Hun forteller at Holmestrand har fått svar fra kommunen i saken, men bekrefter at Fylkesmannen ikke har fått svar fra Karasjok kommune.

– Hvorfor Fylkesmannen ikke har fått svar før nå, det er et godt spørsmål. Men vi har nå tatt fatt i saken, og går gjennom rutinene våre, sier Boine.

Hun sier at det er tydelig en rutinesvikt innenfor administrasjonen i kommunen. Og mener at det er unødvendig at slike ting skjer.

Krav om svar innen fire uker

Pasient- og brukerombudet sier at man innen fire uker har krav på å minimum få en skriftlig tilbakemelding om når svar kan bli gitt, etter å ha sendt inn klage.

– En kommune har plikt til å behandle og avgjøre enhver søknad om helse- og omsorgstjenester. Dette følge av forvaltningsloven, som er uvanlig klar på dette punktet. Det står at saken skal behandles uten ugrunnet opphold, forteller Ryan.

Han legger til at behandlingstiden dessverre ofte blir lang, men at kommunene stort sett er flinke til å gi foreløpig tilbakemelding i forbindelse med forsinkelser.

Pasient- og brukerombudet sier som helseministeren, at det er et lovbrudd av kommunen når de ikke har gitt svar. Han råder andre som havner i liknende situasjoner om å klage til Fylkesmannen eller Pasient- og brukerombudet.

– Kan ikke vurdere uten behandling

Også Fylkesmannen sier at det går utover rettssikkerheten til innbyggerne, dersom kommunene ikke svarer klager og søknader fra dem.

Linda Kråkenes, fungerende avdelingsleder ved Fylkesmannen i Finnmark, sier at kommunen ikke kan vurdere om brukeren har fått riktig tilbud, dersom de ikke behandler en klage.

– Man kan ikke vurdere om tjenesten man har tilbudt er tilstrekkelig, dersom man ikke har behandlet klagen, og derfor har Karasjok kommune i denne saken opptrådt uforsvarlig, sier Kråkenes.

Korte nyheter

 • Elle Sofe Sara vuoitá kulturbálkkášumi

  Koreográfa, filbmadahkki ja dáiddár Elle Sofe Sara vuoitá 500.000 ruvnnu Telenor kulturbálkkášumis.

  Bálkkášupmi juhkojuvvo jahkásaččat erenoamaš dáidda- dahje kultuvraovdanbuktima ovddas.

  Ávvir dieđihii ođđasa vuos.

  Elle Sofe Sara, koreograf
  Foto: Wenche Marie Hætta / Nrk
 • Barents Observer: Ovddeš Wagner-soalddát iskkai máhcat Ruššii

  Bearjadaga eahket NRK muitalii ahte almmái lea váldon giddagassii maŋŋá go galgá leat iskan rasttildit rájá Mátta-Várjjagis.

  Lávvardaga čállá The Barents Observer ahte lei ovddeš Wagner-soalddát Andrej Medvedev gii lea váldon gitta.

  27-jahkásaš Medvedev lei deaivan Barents Observer-journalistta moadde diimmu ovdal go váldoi gitta, ja muitalii ahte son áigu rájá rasttildit.

  – Čilgii ahte son boahtá sáddejuvvot Ukrainai fas farga, ja ahte de lea buoret sunnje fas máhcat Ruššii go dohko sáddejuvvot, čállá aviisa.

  OPPDATERT - Andrej Medvedev
 • Gáhta Girkonjárggas gohčoduvvo «John Savios plass»

  Aviisa Ságat árvalii jo 2020:s gohčodit gáhta Girkonjárgga guovddážis «John Savis plass».

  Ikte ledje ge rahpandoalut Girkonjárggas, go John Savios plass almmolaččat rabai.

  John Savio lei dáiddár gii lei Mátta-Várjjagis eret, ja rahkadii dáidaga mii lei čielgasit inspirerejuvvon Mátta-Várjjaga luonddus ja Sámi albmá eallimis.

  Mann med reinokse
  Foto: Saviomuseet