Stiller spørsmål ved helsesjefens Utøya-rolle

At det er helse- og sosialsjef Randi Johansen Paltto som er leder for arbeidsgruppa som jobber med hvordan de terrorrammede fra Utøya skal følges opp i Karasjok mener kommunestyrerepresentant Knut Johnsen er problematisk.

Knut Johnsen

Kommunestyrerepresentant Knut Johnsen sitter i arbeidsgruppa som jobber med Utøya-midlene i Karasjok, han mener det er problematisk at arbeidet ledes av helse- og sosialsjefen som er ansvarlig for at ungdommene ikke ble fulgt opp tidligere.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Dette kan selvfølgelig oppleves problematisk for både ungdommene og de pårørende, sier representant for Karasjok kommunestyre Knut Johnsen.

Han sikter til det at det er helse- og sosialsjef Randi Johansen Paltto som fortsatt har det overordnede ansvaret for at de terrorrammede fra Utøya-handlingene nå får den oppfølgingen de har krav på.

Dette er saken

22. juli 2011 rammes Norge av den største terrorhandlingen siden 2. verdenskrig.

Tilsammen blir 77 personer drept, 69 på Utøya og 8 i regjeringskvartalet i Oslo.

MS Thorbjørn legger til kai på Utøya den 6.august 2015

På Utøya ble 69 personer drept under terrorhandlingene. De fleste av dem ungdommer.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Stortinget bestemmer seg umiddelbart etter angrepene om å gi penger til kommunene slik at de bedre kan følge opp de rammede og deres pårørende.

Tilsammen er det gitt 180 millioner til oppfølging siden 2011.

Fikk 2,6 millioner

Men ikke alle pengene er blitt brukt slik de skal.

I fjor avslørte Brennpunkt at Karasjok er en av kommunene der ungdommene ikke har fått den oppfølgingen de skulle hatt.

Kommunen har fått tilsammen 2,6 millioner fra Fylkesmannen til arbeidet med oppfølging.

Arbeidet med psykososialoppfølging til ungdommene ble ledet av helse- og sosialsjef Randi Johansen Paltto.

Etter Brennpunkt-dokumentaren tilbakeviser kommunen, med rådmann Elfrid Boine i spissen, i en rapport at kommunen ikke har rotet bort pengene slik det fremkommer i dokumentaren.

Kommunestyret finner fram penger

Kommunenens kontrollutvalg blir satt til å granske om pengene ble brukt slik de skulle.

Rapporten til utvalget konkluderer med at kun ca. 400.000 ble brukt på ungdommene.

Karasjok kommunestyre beslutter at det blir tatt ut 2 millioner kroner fra et kommunalt fond slik at ungdommene får den oppfølgingen de aldri fikk.

Deretter blir det opprettet en arbeidsgruppe som skal finne ut hvordan disse nye pengene skal brukes.

Gruppen består av syv personer. To av ungdommene, en av foreldrene, to fra kommunestyret, rådmann eller helse- og sosialsjef, og kommune og kommuneoverlege.

Samme som har ansvaret

Ansvaret for oppfølgingen ligger i helse- og sosialsjef Randi Johansen Paltto hender. Samme person som hadde ansvaret i perioden 2011-2014, da ungdommene selv kunne fortelle at de ikke hadde fått noen oppfølging etter den første tiden etter terrorangrepene.

Nå forteller hun til NRK Sápmi at gruppa er kommet godt i gang.

– Vi har hatt flere møter, og vi er allerede godt på vei. Førstkommende fredag har vi neste møte.

Randi Johansen Paltto

Helse- og sosialsjef Randi Johansen Paltto føler ikke at hennes rolle som leder er svekket.

Foto: Trygve Hongset / NRK

Hun forteller videre at oppfølgingsbehovet til de 12 ungdommene som er rammet er individuelt.

Kommunestyret vil lyse ut helsesjef-stilling

Etter at ungdommene har fortalt at de tidligere ikke har fått oppfølging, føler du at tilliten til deg som overordnet leder for gruppa er svekket?

– Det er koordinasjonsansvarlig som leder gruppa, men jeg føler ikke at jeg ikke har tillit. Dette er ikke bare en helsesak, men en sak for hele kommunen, svarer Paltto.

Likevel har et enstemmig kommunestyre nå bestemt at helse- og sosialsjefstillingen skal lyses ut.

Ansvarliggjøring

I forrige uke tok medlem i kontrollutvalget, Thoralf Henriksen, til orde for at de som er ansvarlige for pengebruken, deriblant Paltto, blir ansvarliggjort.

– Jeg kan ikke være med på å godta at de hovedansvarlige ikke blir ansvarliggjort, sa Henriksen til ABC-nyheter.

Knut Johsen som fra kommunestyret sitter i arbeidsgruppa kommer til å stille spørsmål ved Palttos rolle på førstkommende møte.

– Jeg kommer til å ta opp denne problematikken på fredag.