Hopp til innhold

To millioner Utøya-kroner er borte: – Dette er stygt og umoralsk, jeg har ikke ord

I dag kom det frem at Karasjok kommune har «rotet bort» over 2 millioner kroner øremerket Utøya-offere. Rådmannen ønsker ikke å kommentere, ordføreren beklager.

Kollasj av Ingeborg Larssen og Elfrid Boine

Ingeborg Larsen er kontakt i Karasjok for de berørte av Utøya-tragedien. Hun er svært skuffet over kommunen og rådmannen. – Ingen kommentar, svarer Elfrid Boine.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Pårørende og berørte etter Utøya er sinte og frustrerte. De mener pengerotet viser en total mangel på respekt for ofrene.

– Jeg har nesten ikke ord for dette. Så stygt er det. Det vitner om mangel på moral, når disse ungdommene ikke får den hjelpen de har krav på, sier Ingeborg Larssen.

Hun er mor til en av ungdommene som var på Utøya under angrepet i 2011, og kontakt for pårørende-gruppa.

Her kan du se Brennpunkt-dokumentaren som ble laget om Utøya-midlene.

Det kan være vi må vurdere å trekke tilbake pengene.

Gunnar Kjønnøy, fylkesmannen i Finnmark

Karasjok mottok over tre år totalt 2,55 millioner kroner av staten til oppfølging og tiltak rettet mot ungdom som befant seg på Utøya i 2011. Nå viser en fersk granskning at regnskapet ikke stemmer, og at to millioner kroner er borte. Kun 417.000 har blitt brukt på ungdommene .

– Dette er utrolig trist og leit. Det er vanskelig å si hvor disse pengene har blitt av, kommenterer ordfører Anne Torill Eriksen Balto til NRK.

Intervju med Rådmann Elfrid Boine i Karasjok kommune om Utøya-midler. Kontrollutvalget i Karasjok har kommet frem til at kommunen kun har brukt 417.000 av de over 2,5 millioner kronene de fikk til Utøya-ofrene.

Rådmann i Karasjok, Elfrid Boine, ønsker ikke å kommentere hvor pengene har havnet hen.

Ordfattig rådmann

Rådmann Elfrid Boine derimot, ønsker ikke å kommentere noe til pressen før møtet med kontrollutvalget 28. september. Hun vil heller ikke si hvor pengene har blitt av, eller hvorfor det første regnskapet var feilaktig.

Boine fikk nemlig i fjor i oppgave av ordføreren å utarbeide en rapport om pengebruken, da det viste seg at midlene ikke var brukt til det de skulle.

Rapporten ble levert til kommunestyret hvor regnskapet skulle ha det til at kommunen har brukt over 2,6 millioner kroner på psykososiale tilbud til ungdommene. Med andre ord mer penger enn det de fikk i støtte. Det tok ikke lang tid før de pårørende kommenterte at innholdet i rapporten var feil.

– Vi kjenner ikke igjen den hjelpa som det står at vi har fått, verken gjennom helsesøster, psykisk helsevern eller barnevern, uttalte Ingeborg Larssen den gang.

Dermed startet kontrollutvalget granskning av saken. Resultatet ble lagt frem på en pressekonferanse i dag. Den kan du se her:

Kontrollutvalget i Karasjok har kommet frem til at kommunen kun har brukt 417.000 av de over 2,5 millioner kronene de fikk til Utøya-ofrene. Mesteparten av de pengene gikk til overtidsutbetalinger.

Under granskningen kom det frem at kommunen kun har hatt utgifter relatert til Utøya-ungdommen tilsvarende i overkant av 400.000 kroner

Det er bra vi fikk rett i det vi sa hele tiden, at pengene ikke er brukt på oss. Samtidig er vi veldig skuffa og sint.

Ingeborg Larssen, kontaktperson for Utøya-berørte

Kommunen kan ikke vise til hvor de resterende 2 millioner kronene har blitt av, og ingen vil svare på hvorfor det første regnskapet var feilaktig. Elfrid Boine selv ønsker ikke å kommentere om rapporten er et resultat av juks.

Hele rapporten og sammendraget finner du nederst i saken.

Fikk ikke være med på markeringen

Under pressekonferansen tidligere i dag ramset Ingvald Laiti i kontrollutvalget blant annet opp følgende punkter:

 • Ungdommen ble ikke møtt av kriseteamet da de kom hjem fra Utøya, manglet info om det meste. Ble ikke ivaretatt godt nok.
 • Videregående skole viste ingen vilje til å finne en løsning i forbindelse med fravær under rettssaken.
 • Foreldre fikk ingen tilbud om faglig bistand til å takle rettssaken.
 • Fikk ikke økonomisk støtte av Karasjok kommune til å være med på ettårs-markering.
 • Vanskelig å få kontakt med fastlegen.
Karasjok kommune

Karasjok kommune har 2 millioner Utøya-kroner på avveie. Ingen vet helt hvorfor.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Revisjonsrapporten viser at det kun er brukt 417 834 kroner til psykososiale tiltak. I beløpet er det tatt med overtidsbetaling for henholdsvis 332 581 kroner. Det betyr at kun 85 253 kroner gikk direkte til ungdommene.

Ingvald Laiti sier følgende:

– Samlet sett er det grunn til å hevde at Karasjok kommune ikke har løst dette på en god måte.

Heller ikke han ønsket å kommentere saken ytterligere.

Jeg ønsker ikke å kommentere på nåværende tidspunkt.

Elfrid Boine, rådmann i Karasjok

– Dette er særdeles trist

Fylkesmannen i Finnmark, Gunnar Kjønnøy, sier at de må vurdere eventuell tilbaketrekking av penger brukt i strid med formålet. Først må de avvente kommunestyrets behandling.

– Kommunen har fått penger til å gjennomføre en jobb. Hvis de ikke har brukt pengene i tråd med formålet, må pengene kanskje tilbaketrekkes. Det er en avgjørelse vi tar på et senere tidspunkt.

– Betyr det at ungdommene ikke vil få nytte av pengene de egentlig skulle ha, okke som?

– Pengene er bevilget til kommunen for å bedre kunne yte tjenester de uansett er pliktig til å gi.

I Kontrollutvalgets granskning står det at «...ansvaret for bruken med midlene ble plassert hos fylkesmennene, som igjen skulle følge opp kommunene i det praktiske arbeid med de rammede og pårørende. »

Utøya

Karasjok-ungdommen fikk ikke reise på ettårsmarkingen av Utøya-hendelsen. Det er et av mange punkter som i etterkant har blitt møtt med kritikk.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

Kjønnøy understreker at intensjonen med pengene var å styrke tilbudet om psykososiale tjenester til de berørte fra Utøya og deres pårørende, som var utsatt for en svært tragisk hendelse.

– Derfor er det trist at det ikke gikk slik. Det som er enda tristere er at ungdommene i utgangspunktet hadde krav på hjelpen, uavhengig av ekstra bevilgede midler. Her har derfor kommunen sviktet..

Fylkesmannen vil ikke svare for kommunen på hvor pengene har havnet og om det feilaktige regnskapet kan karakteriseres som juks, men sier han vil tro at de har blitt brukt til vanlig drift.

Ingeborg Larsen

Pårørende-kontakt Ingeborg Larsen er svært skuffet over kommunen, og forventer at pengene i snar fremtid blir brukt på det de var tiltenkt, nemlig ungdommene.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– Jeg tror alle som har et ansvar i denne saken er lei for det som synes å ha skjedd.

Men Ingeborg Larssen er ikke fornøyd med uttalelsen:

– Jeg mener fylkesmannen har vært veldig tilbakelent. Han vet hva slags kommune Karasjok er og hva slags problemer de har hatt tidligere med å gi tilbud til folk.

– Hva bør han gjøre, helt konkret?

– Be kommunen skaffe pengene til rette.

Må noen gå?

Ordfører Anne Toril Eriksen Balto skulle ønske hun hadde fått beskjed om tingenes tilstand på et tidligere tidspunkt, slik at hun kunne tatt noen grep politisk. Men, som hun sier:

– Jeg er glad for rapporten som kommer, slik at vi kan få ryddet opp i dette.

Tidligere har både Balto og Boine sagt at de går av, om det viser seg at pengebruken ikke stemmer. Det ønsket ikke rådmannen i dag å kommentere, mens Balto har moderert seg.

Anne Toril Eriksen Balto

Ordfører i Karasjok, Anne Toril Eriksen Balto, sier hun skulle ønske hun hadde fått beskjed tidligere om pengebruken.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

– Debatten som foregikk tidligere handlet om hvem som skulle gå og prøve å fordele skyld. Men det er klart at noen har ansvaret for det her.

– Kan dette kalles juks?

– Vi har nok alt for dårlige systemer i kommunen, for hvordan dette skal håndteres.

– Hva vil du si til ungdommene i Karasjok?

– På vegne av kommunen vil jeg beklage at de ikke har fått hjelpen de har hatt behov for. Samtidig skal vi ordne opp i dette, at vi legger av de midlene slik at det skal gå til deres formål.

– Og det får de så fort som mulig?

– Ja, det må vi sørge for.

Se kontrollutvalgets konklusjon i linken under:

Sammendrag av Utøya-rapporten

Her kan du lese hele rapporten:

Kontrollutvalgets rapport om Utøya-saken

Korte nyheter

 • Harila beallemuttus máilmmiolahusa geahččaleamis

  Čáhcesullolaš Kristin Harila lea gorgŋon čieža máilmmi 14 alimus váriid, mat leat 8.000 mehtera meara bajábealde, ja lea dál beallemuttus iežas geahččaleamis olahit máilmmiolahusa.

  Harila áiggošii goargŋut máilmmi 14 alimus vári jahkebeali siskkobealde, ja álggii goargŋumiin cuoŋománo 26.b. Dá lea nuppi geardi go son geahččala olahit dákkár máilmmiolahusa.

  Vuossárgga čuovganeapmái dieđihii Harila doarjujoavku ahte son lea gorgŋon Dhaulagiri vári, mii lea máilmmi čihččet alimus várri. Dhaulagiri lea Himalayas, ja lea 8.167 mehtera meara bajábealde.

  Nimsdai Purja:s dat lea máilmmiolahus dás, go goarkŋui máilmmi alimus váriid, mat leat 8.000 mehtera meara bajábealde 189 beaivvis 2019:s.

 • Balto tok medalje i hver øvelse – ÅM-mester igjen

  Sandra Maria Balto (15) vant sitt fjerde gull under ÅM i Nadderud i Bærum. Det er tredje gangen Balto, som svømmer for Karasjok svømmeklubb, blir ÅM-mester. Det skriver Karasjok svømmeklubb på sosiale medier. Balto tok medalje i alle fem øvelsene hun konkurrerte i – fire gull og ett sølv.

  Dette var Baltos siste stevne for Karasjok svømmeklubb. Nå tar hun en overgang til Bærumsvømmerne, skriver Karasjok svømmeklubb.

  Loga sámegillii.

  Sandra Maria Balto (16) ifra Karasjok er i norgestoppen i sin årsklasse i svømming.
  Foto: Elle Norvang
 • Balto faskii medállja juohke hárjehusas – fas ÅM-meašttir

  Kárášjoga vuojadansearvi vuoddji Sandra Maria Balto (15) vuittii iežas njealját golli ÅM-gilvvuin mat lágiduvvot Nadderudas Bæruma gielddas dán jagi, gos vuoddjit gilvalit earáin geat leat riegádan seamma jagi. Dá lea goalmmát geardi go Balto šaddá ÅM-measttir. Dan čállá Kárášjoga vuojadansearvi sosiála mediain. Balto gilvalii vihtta hárjehusas, ja vuittii njealje golli ja ovtta silbba. Dá ledje Balto maŋimuš gilvvut Kárášjoga vuojadansearvvi ovddas, ovdalgo gilvališgoahtá Bærumsvømmerne ovddas, čállá Kárášjoga vuojadansearvi.

  Les på norsk.

  Sandra Maria Balto (16) er i norgestoppen i svømming i sin årsklasse.
  Foto: Elle Norvang