Ordfører fortviler over at milliardprosjekt stanses og kommunen taper inntekter

Departementet tillater ikke Kalvvatnan vindkraftverk. Ordfører Britt Helstad (Ap) fortviler over at milliardprosjektet stoppes, mens miljøvernere og Sametinget jubler.

Vindmøller i Bindal

Fred Olsen Renewables AS fikk i 2014 konsesjon til å bygge vindkraftverk i dette området. Nå sier Olje- og energidepartementet nei.

Foto: Fred. Olsen Renewables AS

Olje- og energidepartementet bestemte fredag at det ikke gis konsesjon til utbygging av Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal.

Bindalsordfører Britt Helstad er lite fornøyd med dette vedtaket.

– Dette er en sak vi har jobbet lenge med, i ti år. Vi har hatt et håp. Når jeg ser at samene har vunnet frem fordi driften deres ikke kan leve i lag med vindmøllene, er det en sannhet med modifikasjoner. Det er jo gjort undersøkelser som viser at det absolutt går an å leve i lag, uttaler Helstad til papirutgaven av Brønnøysunds Avis.

Samiske interesser og naturvern

Departementet tar dermed til følge klagene på konsesjonsvedtaket fra Norges vassdragsog energidirektorat (NVE).

Det var 31. mars 2014 at NVE ga konsesjon til Fred Olsen Renewables AS til bygging av et vindkraftverk på inntil 225 megawatt fordelt på tre planområder i Bindal.

I sitt vedtak legger departementet vekt på faren for at samisk reindrift ikke kan opprettholdes i samme omfang som i dag, og betydningen reindriften i dette området har for opprettholdelse og videreføring av den sårbare sørsamiske kulturen og språket.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Folkerettens vern av urfolks næringsutøvelse er også vektlagt. At prosjektet stanses er en seier for samene, som har sloss lenge mot utbyggingen.Rammen for prosjektet ble i 2013 opplyst å være om lag 2,8 milliarder kroner.

– For det samiske samfunnet er det en fantastisk nyhet at Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune stoppes. Reindrifta i området hadde ikke tålt flere inngrep, og det er betryggende at departementet har tatt konsekvensen av dette, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

– Dette markerer slutten på en svært lang kamp for verdifull natur og sørsamisk kultur, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg i en pressemelding.

– Tapte inntekter

Bindal-ordføreren sier at dette har betydd mye for kommunen, selv om inntektene nok hadde blitt lavere for kommunen i dag, enn da prosjektet startet.

– Det ville imidlertid gitt mange andre gode muligheter for Bindal, spesielt med veien fra vest. Jeg vet jo at samene har stått hardt på i dette, og jeg ser jo hva Naturvernforbundet sier, den største seieren siden Alta. Jeg har respekt for det. Samtidig synes jeg det kunne vært plass for oss begge. Jeg har all respekt for det de holder på med, det skal være plass for alle. Men vi kunne vært sammen, sier Helstad til Brønnøysunds Avis.

Uttalelsen hun sikter til er signert Kjell Derås, sentralstyremedlem i Naturvernforbundet. I en pressemelding om nyheten uttaler han:

– Dette er den største seieren siden kampen om Altavassdraget. Dette er også et gjennombrudd for naturmangfoldlovens bestemmelser om samenes rettigheter. Endelig tas dette på alvor, sier Derås.