Hopp til innhold

Lover opprydning: Gigantisk rotorblad løsnet 100 meter over bakken

Rotoren deiset i bakken etter et fall på over 100 meter under ekstremværet i januar. – Kan få store konsekvenser, sier tilsynsmyndighet NVE.

Knuste deler av rotoren ligger på bakken i snøen. I bakgrunnen kan det sees titalls andre vindturbiner.

Knuste deler av vindturbinen ligger strødd, og delvis nedsnødd, over et større område ved turbinen.

Foto: Privat

Like over byen Mosjøen i Nordland ruver Øyfjellet.

I 2021 åpnet Norges største vindkraftanlegg her.

På det værharde fjellet står 72 vindturbiner.

Men 27. januar i år ble tallet 71.

Årsaken?

Under ekstremværet Ingunn løsnet en 150 meter bred rotor og falt ned.

Ingen dyr eller mennesker kom til skade da rotoren falt over 100 meter og ble knust.

Hvordan kunne dette skje?

Rotorhuben ligger i snøen etter å ha falt ned over 100 meter.

Rotorhuben holder fast vingene, og har også falt ned sammen med resten under ekstremværet i januar.

Foto: Privat

Fikk problemer allerede i juni

Det er Øyfjellet Wind AS som har konsesjonen på vindkraftanlegget på fjellet.

Daglig leder Erik Mortensen sier at problemene med vindturbinen begynte i juni i fjor.

– Det oppsto et teknisk problem i vindturbin nummer 18 i juni 2023 ved skifte av girboksen.

Lokalavisen Helgelendingen har også omtalt saken.

Kart over Øyfjellet Wind AS anleggsområde.

Vindkraftanlegget på Øyfjellet er Norges største og består av 72 vindturbiner. Aluminiumsverket Alcoa har kjøpt all kraft fra anlegget de første 15 årene det er i drift.

Foto: Øyfjellet Wind AS

Selskapet hevder de sperret av området fysisk mens teknisk personell fra produsenten Nordex vurderte skaden og arbeidet med utbedring.

Det ble også laget risikoanalyser som viste at rotoren kunne løsne som følge skadene. Likevel ble ikke turbinen reparert fra juni og frem til rotoren løsnet i slutten av januar.

– Hvorfor tok man ikke grep tidligere?

Nordex kommenterer nok best selv detaljene i arbeidet de har gjort i perioden. De har kontinuerlig arbeidet med en plan for utbedringen, sier Mortensen.

Måtte lage spesialverktøy

NRK har stilt en rekke spørsmål til produsenten Nordex om hendelsen. Selskapet har kun svart med en generell uttalelse.

– Under en komponentutskifting i juni 2023 ble arbeidet utsatt av sikkerhetsmessige årsaker på grunn av høy vind.

Rotorblad til vindturbin frates fra Mosjøen havn og opp til vindkraftverket på Øyfjellet. 
Eolus vind

De enorme rotorbladene var litt av et syn da de ble fraktet opp på Øyfjellet i 2021. Totalt måler rotoren på turbinene 150 meter i diameter.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Det var under denne utsettelsen at selve rotoren på vindturbinen skal ha flyttet seg ut av posisjon.

– Etter en evaluering av Nordex Group-eksperter ble det bestemt at et spesialverktøy måtte utvikles for å få rotoren tilbake i posisjon, da dette var den eneste gjennomførbare løsningen fra et teknisk og sikkerhetsmessig perspektiv.

Men så langt kom de aldri.

– Rotoren falt dessverre til bakken på grunn av høy vind før det spesialtilpassede verktøyet kunne installeres, skriver Nordex.

Øyfjellet Wind: – Alvorlig

Mortensen i Øyfjellet Wind skriver at hendelsen ikke utgjør noen risiko for de andre 71 turbinene i vindkraftanlegget.

– De opererer som normalt. Den umiddelbare påvirkningen er minimal, og ingen personer eller dyr ble skadet, sier Mortensen i Øyfjellet Wind.

Restene av rotorbladene ligger knust i snøen under turbintårnet.
Foto: Privat

– Hvor alvorlig er dette?

– Det er selvsagt alvorlig at en turbin blir skadet på denne måten. Der er prosedyrene endret og Nordex gjennomfører en rotårsaksanalyse.

– Er vindturbinene laget for å tåle værforholdene oppe på Øyfjellet?

– Det er svært værhardt på Øyfjellet, og turbinene og vindparken er bygd for det, sier Mortensen.

Oversikt over Nordex' ulike vindturbinmodeller. Modellen som står på Øyfjellet er ifølge tabellen beregnet for lett eller medium vind.

Hos produsenten Nordex er turbinene som er satt opp på Øyfjellet listet opp beregnet for lett og moderat vind, og ikke for kraftig vind. Produsenten opplyser ikke hvilke vindstyrker som gjelder for de ulike kategoriene.

Foto: Skjermdump Nordex-online.com

NVE: – Skal ikke skje

– Det skal jo ikke skje. Og det skjer ikke ofte.

Det sier Anne Johanne Kråkenes i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det er NVE som har gitt konsesjon til Øyfjellet Wind, og fører tilsyn ved alle vindkraftanlegg i Norge.

Kråkenes bekrefter at NVE ble varslet om hendelsene, både i juni 2023 og nå i januar.

I dette tilfellet har vi også fått bekymringsmeldinger fra omgivelsene med spørsmål om det er fare for forurensning til ytterligere miljø.

Kråkenes sier NVE har fått en redegjørelse fra vindkraftselskapet, og skal nå se nærmere på om den svarer ut spørsmålene direktoratet har stilt.

Anne Johanne Kråkenes

Anne Johanne Kråkenes er seksjonssjef ved tilsyns- og beredskapsavdelingen ved seksjon for miljøtilsyn og energianlegg i NVE. 

Foto: Stig Storheil / NVE

– Hvor alvorlig er denne hendelsen?

Det skal ikke skje. Men det er for tidlig å konkludere. Vi må få mer fakta på bordet før vi konkluderer.

– Men det er ganske store konstruksjoner det er snakk om, og hvis disse faller ned kan det vel utgjøre fare for dyr og mennesker?

– Absolutt. Det kan få store konsekvenser.

– Hvor ofte skjer dette på vindkraftanlegg i Norge?

– Det skal ikke skje, og vi er ikke kjent med at det skjer ofte.

For to år siden truet NVE med stans av vindkraftanlegget på Ånstadblåheia i Sortland kommune etter at det ved flere anledninger hadde falt ned gjenstander i sterk vind.

Les også NVE truer med å stanse vindkraftverk – tåler ikke sterk vind

Ånstadblåheia vindpark

Men foreløpig vil ikke Kråkenes si om det er grunnlag for å ilegge Øyfjellet Wind sanksjoner etter hendelsen.

– NVE har sanksjonsmuligheter hvis vi vurderer at det er grunnlag for det. Men først må vi få mer informasjon på bordet før vi konkluderer om det er grunnlag for videre oppfølging.

– Hvor lang tid tar det normalt?

– Det varierer litt fra sak til sak.

Lover å rydde opp til våren

Torsdag i forrige uke var selskapet ferdig med å sikre tårnet med vaiere. I tillegg jobber produsenten Nordex med ulike undersøkelser, deriblant å sjekke boltene.

Til våren lover selskapet at restene av rotoren vil bli grundig ryddet opp.

– Rengjøring og fjerning av større deler er planlagt i april/mai, sier Mortensen.

En rotor har galt ned 100 meter fra en vindturbin, og ligger i snøen.

Deler av rotoren ligger i snøen etter å ha løsnet fra tårnet og falt ned 105 meter ned.

Foto: Privat

Han sier at alt av synlig rusk og rester vil bli samlet inn, og at man vil bruke både droner og manngard for å sikre at de har funnet alle restene av rotoren.

– Inne i maskindelene som falt ned på bakken finnes det små mengder olje og fett. Disse er imidlertid sikret, og tankene er fortsatt intakte, sier Mortensen.

Rettssak om få uker

Nettopp vindkraftanlegget på Øyfjellet og gyldigheten av konsesjonen skal opp i retten om bare få uker – etter å ha blitt utsatt i flere år.

Det er Helgeland tingrett som i første omgang skal felle dom i saken mellom Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Øyfjellet Wind.

Kjernen i striden er at reinbeitedistriktets flyttelei går gjennom vindkraftverket.

Det er satt av to og en halv uker til rettssaken, som begynner 27. mai.

Helgeland tingrett dekket av litt snø

27. mai møtes Øyfjellet Wind og et reinbeitedistrikt i Helgeland tingrett. Her skal domstolen avgjøre om konsesjonen førstnevnte har fått er gyldig eller ei.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

NRK har spurt Øyfjellet Wind om de anser det som trygt for både dyr og mennesker å ferdes gjennom vindkraftanlegget?

Alt er sikret og det er ingen fare for dyr eller mennesker, sier Mortensen.

Han legger til:

– Energidepartementet og NVE har nå i mars vedtatt en konkretisert liste med avhjelpende tiltak. De sikrer at flyttleiene gjennom vindparken til vinterbeitesone 5 er enklere å bruke. Vi vil fortsette å jobbe for et godt samarbeid med reindriften.