NRK Meny
Normal

Vil likevel ikke avsløre tyvfiskere med drone

– Det er ingen grunn til bekymring blant våre fiskere, skriver oppsynsleder.

Droner i Frankrike

FLYGENDE KAMERAER: Kvalsundelvas forpakter beroliger nå laksefiskere med at de skal slippe å bli overvåket av droner, selv om elveforpakteren tidligere har vurdert muligheten til å bruke kamerautstyrte droner i forbindelse med kontrollaktivitet.

Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters

– Kvalsund Sportsfiskeforening har jobbet med et prosjekt hvor oppgavene har vært å se på bruken av drone i forbindelse med oppsynsaktiviteter; herunder fisketelling, gytegropkartlegging – og «kontrollaktivitet».

– Vi har aldri brukt drone i oppsynet vårt.

Dette skriver sportsfiskeforeningens oppsynsleder Svein Egil Hansen via e-post til NRK.

Nylig meldte NRK at Kvalsund Sportsfiskeforening fikk tillatelse fra Finnmarkseiendommen (FeFo) til dronebruk langs en lakseelv i Vest-Finnmark.

– Denne tillatelsen er et ledd i dette prosjektet, og må på ingen måte oppfattes som en tillatelse til å bruke drone til kontroll av fiskere i Kvalsundelva, skriver oppsynsleder Hansen.

– En slik tillatelse gis kun av Datatilsynet da det omfattes av Personopplysningsloven. Tillatelsen som er gitt fra FeFo presiserer også dette, tillegger han.

– Filming av enkeltpersoner ulovlig

– NRKs artikkel gir et feilaktig inntrykk, skriver oppsynsleder Svein Egil Hansen.

Mener politiet anbefalte droner

I en e-post som Kvalsund Sportsfiskeforenings oppsynsleder sendte i mai til FeFo, stod det følgende:

– Vi har også fått en skriftlig avklaring fra politiet i Vest-Finnmark hvor de påpeker at de ikke ser noe problem i å bruke en drone i oppsyn.

– De gikk så langt at de anbefalte det til dokumentering av ulovlig fiske, skrev Hansen da.

Thomas Darell

HENVISTE TIL DATATILSYNET: – Det er fra politiets side viktig å poengtere at vi lar det bli opp til Datatilsynet å vurdere hvorvidt man kan bruke droner i det generelle oppsynet av vassdraget, skrev Finnmark politidistrikts politiinspektør Thomas Eliassen Darell til Kvalsund Sportsfiskeforening i en e-post som NRK har fått innsyn i.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Men ifølge politiinspektør Thomas E. Darell, så var det følgende melding som politiinspektøren sendte elveforpakterens oppsynsleder den gangen:

– Dersom man kommer over et pågående straffbart forhold under sitt oppsyn, er en av den oppfatning at det da er hjemmel etter straffeprosessloven til å sikre beviset for overtredelsen, såfremt man utøver sitt oppsyn med begrenset politimyndighet.

– Elveoppsynet har da samme hjemmelsgrunnlag til å drive bevissikring som politiet. Det er klart at politiet i en slik situasjon vil kunne dokumentere et pågående straffbart forhold for å sikre bevis for en senere rettergang, skrev politiinspektøren.

Laksefisker

SLIPPER DRONEOVERVÅKNING: Kvalsund Sportsfiskeforening vil nå betrygge laksefiskere med at de ikke trenger frykte filmende droner langs elva. Droneprosjektet er avsluttet fra foreningens side grunnet utfordringene rundt personvernhensyn. Bildet er tatt i annen anledning og ikke ved Kvalsundelva (illustrasjonsbilde).

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Dronefilming lagt bort

I NRKs forrige artikkel som oppsynsleder Svein Egil Hansen viser til, fremkom det at Datatilsynets direktør var svært kritisk til dronebruk i forbindelse med fiskeoppsyn.

Tilsynsdirektøren hevdet blant annet at tilsynet ikke hadde gitt dronetillatelse til sportsforeningen.

– Vi har hatt en korrespondanse med blant annet Datatilsynet og politiet omkring utfordringene med Personopplysningsloven. Vi har i foreningen kommet fram til en konklusjon om at disse utfordringene er av en karakter som gjør at vi har avsluttet dette prosjektet nylig, skriver oppsynsleder Hansen til NRK i etterkant.

– Det er med andre ord ingen grunn til bekymring blant våre fiskere om at vi kommer til å bruke drone i Kvalsund Sportsfiskeforening, tillegger han.

– Men hvordan vi avdekker og håndterer ulovlig fiske ønsker vi ikke å kommentere. Men dokumentering av dette er et sentralt element hvis vi skal anmelde det, skriver Hansen.