NRK Meny
Normal

Plutselig kan laksefiskere få en slik summende over hodet

– Hvor går grensa? Skal vi akseptere droner over Karl Johans gate for å fakke lommetyver?, spør en kritisk datatilsynsdirektør.

drone

POPULÆRE OG OMDISKUTERTE: Disse ubemannede og fjernstyrte fartøyene av mindre størrelse, tas i bruk av både amatører og profesjonelle på flere områder enn tidligere. Det skaper debatt – og hodebry for fagmyndigheter.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon

SKEPTISK TIL DRONEOVERVÅKNING AV FISKERE: Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

– Jeg kan ikke ta bastant stilling til dette på direkten, fordi det kan hende vi mottar en søknad om dette.

– Men generelt er vi skeptiske til slik overvåkning av friområder, fordi man kan fange folk på film som absolutt ikke skal fanges på film.

Dette sier Bjørn Erik Thon i Datatilsynet, til at Kvalsund Sportsfiskeforening har søkt og fått tillatelse fra Finnmarkseiendommen (FeFo) til bruk av drone i forbindelse med fiskeoppsyn.

Dette fremkommer av dokumenter NRK har fått innsyn i.

– Kan krenke

I dokumentene står det derimot ingenting om hvorvidt dronefilmingen gjør opptak – eller om man kun skal se direktebilder fra elveområdet, uten opptak.

– Men når man filmer folk som ikke gjør noe annet enn å fiske, så kan det oppleves som en krenkelse av privatlivet, sier Thon.

En ferierende datatilsynsdirektør sier han ikke kjenner til at sportsfiskeforeningen har søkt slik tillatelse fra Datatilsynet.

Laksefisker

KAN FÅ SELSKAP AV FILMENDE «MOTORMYGG»: Både lovlydige og ulovlige laksefiskere ved Kvalsundelva i Vest-Finnmark må være forberedt på å kunne få droner over hodet i løpet av inneværende og kommende fiskesesonger. Bildet er tatt i annen anledning, og ikke ved Kvalsundelva (illustrasjonsbilde).

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Kriminell handling = sensitiv opplysning

– Dronefilmingen kan fange opp folk som tyvfisker. Da registrerer man sensitive opplysninger, fordi en kriminell handling fanget på film defineres som en sensitiv opplysning. Da man ha et rettslig grunnlag for filmingen, og en tillatelse fra Datatilsynet eller hjemmel i lov. Det vil det ikke være her, sier datatilsynsdirektøren.

– Er det ikke bra at man kan effektivisere avsløring av eventuelle tyvfiskere?

– Jeg har forståelse for at de som eier laksefiskerettigheter vil overvåke området sitt og effektivisere jobben sin. Men det er politiet som skal etterforske kriminelle handlinger – ikke oppsynet, svarer Thon.

Informasjonsplikt

– Hvis elveforpakteren informerer grundig om dronebruken – eksempelvis ved hjelp av skilting og informasjon på fiskekort, hva er problemet?

– Det hjelper selvsagt noe. En slik filming vil da også utløse en informasjonsplikt, svarer datatilsynsdirektøren.

Regelplakat for dronebruk av typen opp til 2,5 kg

REGLER FOR DRONEKATEGORI «RO1» (KLIKK FOR Å FORSTØRRE): Dette er noen av reglene som Kvalsunde Sportsfiskeforening må følge. Foreningen har søkt og fått tillatelse fra Finnmarkseiendommen til å bruke denne type drone til oppsyn av Kvalsundelva i Vest-Finnmark.

Foto: Luftfartstilsynet

– Hvis jeg går til fots eller ror for å se etter tyvfiskere, så kommer ikke personopplysningsloven med i bildet.

Men i det øyeblikket man filmer med drone og opptakene blir lagret elektronisk, da kommer nevnte lov med i bildet, understreker Bjørn Erik Thon.

Ok for Luftfartstilsynet

I en e-post som sportsfiskeforeningens oppsynsleder har sendt Finnmarkseiendommen heter det:

– Videre progress for oss er da å sende en deklarering til Luftfartstilsynet, og få en «R01»-kategoris godkjennelse som kommersiell aktør.

Etterspør grensen for overvåkning

– Hvor setter vi grensen? Det er et prinsipielt spørsmål, sier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon.

Han er dermed kritisk til fiskeoppsyn med drone, til tross for aksept fra Luftfartstilsynet.

– Her skal man kanskje ta tyvfiskere. Skal man om 10 år akseptere droner over Karl Johans gate, med begrunnelsen at det effektiviserer fakking av lommetyver?, spør Thon retorisk.

  • NRK har i flere dager forsøkt å komme i telefon- og sms-kontakt med leder i Kvalsund Sportsfiskeforening Hanne Sørnes, foreningens oppsynsleder Svein Egil Hansen, og nestleder Tommy Enoksen, uten å lykkes.