Hopp til innhold

Elden varsler erstatningssøksmål etter Yakunin-frifinnelse

Etter halvannet år med rettsrunder er Andrey Yakunin frifunnet for ulovlig droneflyvning. Den britisk-russiske forretningsmannen utelukker ikke erstatningssøksmål.

Andrey Yakunin om bord seilbåten Firebird

Andrey Yakunin om bord seilbåten Firebird.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Onsdag ble endelig punktum satt i saken om den britisk-russiske forretningsmannen Andrey Yakunin, som er frikjent for ulovlig droneflyvning på Svalbard.

Torsdag uttalte Yakunin og advokat John Christian Elden seg til NRK i et intervju.

Yakunin er lettet over at anken ble avvist.

– En ting er at venner og familie trodde meg på at jeg ikke hadde gjort noe galt. Noe helt annet er å ha det dokumentert, sier Yakunin til NRK.

Han forteller at rettsprosessen har gjort det tydelig for han hvor viktig det er at myndighetene må svare for sine handlinger.

– Ellers går det veldig galt, veldig fort, sier han.

– Vil du kreve erstatning fra staten?

– Jeg vil følge rådene fra advokatene mine. Personlig er dette et prinsipielt spørsmål. Staten må holdes ansvarlig for sine handlinger.

John Christian Elden og Jens Bernhard Herstad, Yakunin-saken.
Foto: Christian Kråkenes / CHRISTIAN KRAKENES

Forsvareren hans, John Christian Elden, sier til NRK at det klart er grunnlag for å reise erstatningssøksmål, men at de må se på hva det skal bestå i.

– Her har Yakunin hatt store utgifter med å bli frifunnet, både til forsvar og til undersøkelser rundt internasjonalt for å finne disse rettsreglene, og ikke minst tiden han satt i varetekt, sier Elden.

– Hvor stort kan et slikt erstatningskrav bli?

– Det er nesten umulig å si noe om. Det kommer an på hvilket tap han har hatt, særlig i forbindelse med varetektsfengslingen. Han er en person som vanligvis har stor inntekt, og det kan få betydning for et eventuelt erstatninssøksmål når han uberettiget har sittet fensglet.

Avviste anke

14. februar ble Yakunin frikjent av Nord-Troms og Senja tingrett, for andre gang.

Like etter frikjennelsen ble det klart at statsadvokaten anker dommen. Onsdag avviste Hålogaland lagmannsrett anken.

– Fra dag én har jeg sagt at det ikke er straffbart for en britisk statsborger å fly en hobbydrone på Svalbard, sier Yakunin i en uttalelse i en pressemelding torsdag morgen.

Han påpeker at det likevel har tatt nesten to år å komme til en konklusjon i saken, og at han allerede har sittet 52 dager i varetektsfengsel.

– Men, sunn fornuft og rettferdighet har seiret til slutt. Jeg har aldri begått noen straffbare handlinger. Jeg er bare en seiler og utendørs sportsentusiast som tilfeldigvis liker å filme naturens skjønnhet, sier Yakunin.

Frikjent flere ganger

Det var sommeren 2022 at Andrey Yakunin fløy drone under en seiltur på Svalbard. Han ble så pågrepet i Hammerfest i oktober samme år.

Yakunin er sønn av en russisk forretningsmann som hevdes å ha bånd til den russiske presidenten Vladimir Putin.

Først kom både tingretten og lagmannsretten til at droner ikke er omfattet av flyforbudet som er ilagt russiske statsborgere, og frikjente derfor Yakunin.

Aktor viste denne dronevideoen i rettssaken mot den britisk-russiske mannen Andrey Yakunin. Yakunin er tiltalt for ulovlig droneflyging i Norge.

Aktor viste denne dronevideoen i rettssaken mot den britisk-russiske mannen Andrey Yakunin. Yakunin er tiltalt for ulovlig droneflyging i Norge.

Så ble saken sendt til høyesterett, som opphevet frikjennelsen til både tingretten og lagmannsretten.

Dermed ble saken sendt tilbake til tingretten, som altså frikjente Yakunin igjen.

Høyesterett har tidligere slått fast at russiske borgere ikke har lov til å fly droner i Norge.

Det var også lagt til grunn i tingrettens dom fra i år, der Yakunin ble frifunnet fordi de mente han ikke var klar over at det han gjorde var ulovlig da det skjedde.

En enstemmig lagmannsrett mener det ikke er nødvendig med en ytterligere avklaring om hvorvidt Yakunin var klar over at han brøt sanksjonsforskriften.

De peker også på at straffutmålingshensyn heller ikke tilsier ny behandling, fordi Yakunin allerede har sittet varetekt omtrent like lenge som påtalemyndigheten vil ha han i fengsel.

– Prosessøkonomiske hensyn taler med styrke for at saken bør avsluttes nå, skriver de i sin slutning.

Anker ikke

Aktor i saken er statsadvokat Jan Glent. Han opplyste onsdag til NRK at de ikke kommer til å anke saken ytterligere, og han anser den som avsluttet.

Statsadvokat Jan Fredrik Glent.

Statsadvokat Jan Fredrik Glent.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Vi kommer ikke til å anke. Påtalemyndigheten har forståelse for lagmannsrettens vurdering. Det de skriver er riktig. Vi fikk medhold i de viktigste spørsmålene i Høyesterett og medhold i 95 prosent i tingretten, sier han til NRK.