Hopp til innhold

Stormløp fra venstresiden mot kvotemeldingen: Retter ikke opp gammel urett

– Dette er et svik og en dag for økt politikerforakt, sa Rødt da Stortinget diskuterte retten til fiskeressursene. Flertallet mener på sin side de gir ro og stabilitet i næringa.

Fersk torsk i et kar på kaia på Røst.

Fordelingen av fiskekvotene skaper stor uenighet i norsk politikk.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Fiskerne varsler at de vil blokkere havner i protest mot det som Stortinget nå har blitt enige om.

Bare et lite mindretall av politikerne vil gjøre større endringer i hvordan retten til å fiske skal fordeles. Inkludert to utbrytere fra Senterpartiet, som ikke er imponert over eget parti og regjering.

SV, Rødt og MDG mener den såkalte kvotemeldingen ikke klarer å rette opp i den gamle uretten som Riksrevisjonen har påpekt: Kystsamfunn har tapt både kvoter og fiskeindustri, og ungdom som vil inn i yrket, blir taperne.

SV kaller det et kvoteran.

Les også Kan blokkere gasseksporten frå Melkøya om Stortinget vedtar kvotemeldinga

Svein Lyder

Et bredt flertall er derimot stolte av at de har samlet seg om det de mener er en forutsigbar fiskeripolitikk.

Det er «kloke, gjennomtenkte justeringer», ifølge Jenny Klinge (Sp).

Samtidig sier Runar Sjåstad (Ap) at det er en omfordeling til fordel for de minste båtene som driver kystnært fiske.

Runar Sjåstad (Ap), medlem av næringskomiteen. Representant for Finnmark 2021-2025.

Runar Sjåstad (Ap).

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Ubegripelig og udemokratisk

Men akkurat hva som ligger i enigheten, er ikke helt enkelt å få grep om.

– Kvotemeldingen er skrevet i et oppkonstruert stammespråk som er så ubegripelig at det er direkte udemokratisk, sa Rasmus Hanson (MDG).

Sammen med SV og Rødt gikk han til angrep på flertallet.

– For en skam det er å se Arbeiderpartiet og Senterpartiet i denne saken, sa Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener Ap og Sp vender kysten ryggen.

Foto: Lars Nehru Sand

– De har både i programmer, i Hurdalsplattformen og i en mengde uttalelser lovet at nå er det kystens tur. Ap og Sp holder ikke ord. De vender kysten ryggen – og tror de skal komme unna med det.

To fra Sp med eget kvoteforslag

To representanter fra Senterpartiet, Geir Adelsten Iversen og Per Olaf Lundteigen, varslet at de ikke vil stemme for kvotemeldingen som deres egen regjering har fått flertall for.

Iversen sa at trålerne som skulle gi helårlige arbeidsplasser langs kysten, ikke leverer fangsten til lokalsamfunnene, slik de egentlig skulle.

– Også en del større flåte går forbi samfunnene i nord, til fryseanlegg, og sender fisken til produksjon andre steder, sa Iversen, som selv er fra Finnmark.

Derfor foreslår Iversen og Lundteigen at det settes av fisk til distriktskvoter som forvaltes av kommunene, og som ikke kan selges.

Geir Adelsten Iversen

STEMMER IMOT: Geir Adelsten Iversen (Sp) vil stemme imot eget parti.

Foto: Lars Os / NRK

Fikk påtale for «svik»

Geir Jørgensen fra Rødt var ikke mildere.

– Dette er et av de største svikene vi har sett i norsk fiskerihistorie. Dette er en dag for økt politikerforakt, sa Jørgensen.

Han fikk senere refs av stortingspresidenten for å ha brukt ordet «svik».

Han påpekte at hundrevis av fiskere i åpen gruppe fortsatt skal få fiske 6 prosent av torsken. Samtidig har selskapet Lerøy alene 10 prosent av totalkvoten, sa Jørgensen.

Han mener flertallet fortsetter den politikken som Riksrevisjonen refset.

– Vi hadde forventninger til at en Ap- og Sp-regjering virkelig skulle snu urettferdigheten. Men man har altså inngått et bredt forlik med høyresida om at denne uretten skal fortsette ufortrødent videre fremover.

Geir Jørgensen

REFSET: Geir Jørgensen (Rødt) fikk mild refs fra stortingspresidenten da han omtalte kvotemeldingen som et svik.

Foto: Stortinget

Høyres Olve Grotle tok replikk og sa at norsk fiskerinæringa ikke ville vært lønnsom i dag om man ikke tok grep på 70-tallet og sørget for at det ble færre fiskere og færre båter.

– Den gang måtte norsk fiskerinæring ha subsidier. Næringa selv tok grep, sa Grotle.

Kreativ med kalkulatoren

Representantene som tilhørte flertallet, var ikke enige om hvor mye fisk som egentlig er flyttet fra den store, havgående flåten til kystflåten.

– Frp har bidratt til en løsning som medfører at omfordelingen av ressursene fra havgående flåte til kystflåten ikke blir vesentlig, sa Bengt Rune Strifeldt.

Saksordfører Willfred Nordlund (Sp) sa derimot at det ligger en «betydelig omfordeling» i meldingen.

– Trålerne får en nedgang, sa han.

Les også Verdier for 50 milliarder kroner står på spill – frykter konkursras langs kysten

Fiskebåtrederiet Oddvar Nes AS i Botnhamn

Torgeir Knag Fylkesnes mente Nordlund hadde vært «kreativ på kalkulatoren».

Økningen for kystflåten i åpen gruppe er en halv prosent, sa han.

Havfiskeflåten har på papiret en liten nedgang, men til gjengjeld skal de ha førsteretten til å overta kvotene som blir til overs fra såkalte tredjeland.

Det kan utgjøre svært mye, sa Fylkesnes.

– Det var 12.000–13.000 tonn torsk i fjor. Og da har vi ikke nevnt hyse og sei. Det er enorme verdier. Det holder saksordføreren utenom, sa Fylkesnes – til protester fra Nordlund.

Les også Kvoten halvert, håper på meir fisk i kvotemeldinga

Kenneth Stensen og Urte Sliazaite står på flytebrygga i Kiberg, foran sjarken "Lofotfisk."

Venstre-tirade mot svartmaling

Etter nesten tre timers debatt i Stortinget hadde Venstres Alfred Bjørlo fått en overdose kraftretorikk.

– Det mest negative for Kyst-Norge er den ensidige og meningsløse svartmalinga av et bredt politisk kompromiss.

Over 140 av de 165 representantene stilte seg bak, sa han.

– Det er ikke høyresida. Flertallet tilhører venstresida. Å fremstille det som en høyreside som er i lomma på kapitalkreftene og overkjører kysten, er meningsløst, sa Bjørlo.

– Det er et balansert kompromiss. Og vi styrker kystflåten.

Les også Vardø-ordføreren om kvotemeldinga: – Er på et minimum for å overleve

Sjarkar i Vardø hamn. Skiltet med "Make North Great Again" lyser i bakgrunnen.

Les også Fiskere i nord har ikke tillit til lederen: – Det er to til tre personer som dikterer løsninger

Kåre Heggebø, Norges Fiskarlag