Unge føler fortsatt på fornorskningen: – Opplever å bli latterliggjort for å gå i kofte

Samisk ungdom kjenner fortsatt fornorskningen på kroppen den dag i dag, ifølge ungdomsorganisasjonen Noereh.

Leder for Noereh Dávvet Bruun-Solbakk hilser på leder for kontrollkomiteen Martin Kolberg

GJORDE INNTRYKK: Noereh-leder Dávvet Bruun-Solbakks innlegg gjorde inntrykk på kontrollkomiteens leder, Martin Kolberg. Her hilser de på hverandre.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Vi unge opplever at vi blir latterliggjort når vi kler på oss kofte, og bare vil feire vår egen kultur og identitet, forteller leder for ungdomsorganisasjonen Noereh, Dávvet Bruun-Solbakk.

Han representerte de unge samene, for organisasjonen Noereh, under den åpne høringen på Stortinget på mandag. Der høringen dreide seg om SV-representantenes forslag om å opprette en sannhetskommisjon om den hundre årige fornorskningen av samene.

Noereh-lederen mener at kunnskapen i Norge om fornorskningstiden er for dårlig, og tok til ordet for at mange unge har mistet en viktig del av sin identitet.

Det samiske språket.

– Det er mange som ikke har lært samisk fra barnsbein av, og har senere måttet lære seg det, og på den måten mistet identiteten sin, sier Bruun-Solbakk.

– Dramatiske beretninger

Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder, Martin Kolberg, mener at dagens høring viser at det fortsatt behov for å gjøre mer fra statens side for å bedre samenes situasjon i Norge.

Noereh og Sametingets eldreråd holder innlegg under åpen høring på Stortinget

ELDRE OG UNGE SAMMEN: Sametingets eldreråd og ungdomsorganisasjonen Noereh hadde innlegg samtidig under høringen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Det er mange dramatiske beretninger som kommer, som viser hvor alvorlig det samiske folk tar dette fortsatt i dag. Denne høringen viser hvor uforløst det er egentlig, sier Kolberg.

Han sier at høringen viser at det ikke er enighet mellom samene og statsmakten om hvorvidt Norge allerede har gjort nok for å rette opp i gammel urett.

– Der er det nok en dimensjon mellom den samiske befolkningen og den sentrale statsmakten, som nok ikke er på plass, for mange i den sentrale statsmakten mener at dette er tilfredsstillende løst nå, men vi hører her nå at så ikke er tilfelle.

– Det er det vi må ha respekt for, for et demokratisk samfunn har en sterk forpliktelse om å ivareta sine minoriteter, understreker Martin Kolberg til NRK.

Ifølge Kolberg gjorde de unges innlegg inntrykk.

– Det var derfor jeg var veldig på dem, og de fastholdt på sine forklaringer.

– En kommisjon for stolthet

En av forslagsstillerne til sannhetskommisjonen er Kirsti Bergstø (SV), fra Nesseby i Finnmark.

De unges innlegg tror hun vil være avgjørende for hvilken innstilling komiteen vil gi til Stortinget.

– Når de ungdomsorganisasjonene er så tydelig på at man trenger en sannhetskommisjon for å få frem stolthet og fjerne skam, for å få klarlagt vei for identitet, det tror jeg gjør stort inntrykk på komiteen. Jeg tror komiteen i dag har fått klar beskjed om at det er nødvendig med en sannhetskommisjon, sier Bergstø.

Kirsti Bergstø

– KLAR BESKJED: Forslagsstiller Kirsti Bergstø (SV) mener at Stortingets kontrollkomité i dag har fått klar beskjed om nødvendigheten av en sannhetskommisjon.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK