Nyskapende klinikk åpnet – tar imot pasienter fra Sverige, Finland og Norge

Tirsdag ble Sámi klinihkka i Karasjok offisielt åpnet med helseministeren tilstede.

Åpning av Sámi klinihkka

HØYTIDELIG ÅPNING: Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk med seg litt samisk kultur under åpningen av Sámi klinihkka. Her er det Johan Anders Bær som joiker og Klemet Anders Buljo spiller gitar.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi tilbyr likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen både innen somatikk, psykisk helse- og avhengighet, men også forskning er sentralt. Det er ingen andre i Norden som leverer en slik samlet tjeneste, opplyser klinikksjef Amund Peder Teigmo til NRK.

Amund Peder Teigmo

STOLT: Klinikksjef Amund Peder Teigmo er stolt over at det samiske folk nå har fått et bedre helsetilbud.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Sámi klinihkka er et tilbud først og fremst for den samiske befolkningen i Norge, Sverige og Finland, men også for den øvrige befolkningen i dette området.

Til sammen er det investert for 87 millioner kroner i byggeprosjektet.

Det spesielle med klinikken er at helsetilbud for både kropp og sjel er samlet under samme tak, det vil si somatikk, psykiatri og rusomsorg.

– Sámi klinihkka er et grenseløst samarbeid. Vi bygger samarbeid på tvers av faggrenser samt fylkes- og landegrenser, forklarer klinikksjef Teigmo.

– Likeverdige helsetilbud

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har hatt litt av et år når det gjelder åpning av nye helsebygg i den nordligste landsdelen. I fjor var han i Finnmark for å åpne Kirkenes sykehus og Klinikk Alta.

Tirsdag sto Sámi klinihkka for tur.

Bent Høie

ÅPNET KLINIKK: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Samene, som alle andre, skal møtes som individuelle mennesker med individuelle behov. Vårt bidrag til å styrke urbefolkningen er å gjøre det godt å være samisk også i møte med helsetjenesten, sa Høie til i sin tale.

Dette utdypet han overfor NRK.

– Skal det være likeverdig for den samiske befolkningen så må man også ha et helsetilbud der både samisk språk og kultur brukes og forstås for at disse spørsmålene skal gi mening, sier helseministeren.

Sámi klinihkka, helseutstyr

NYTT OG MODERNE: Alt utstyr som brukes i klinikken er nytt og moderne.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Klinikksjefen sier at her vil alltid brukeren være i sentrum.

– Nå har vi fått vår egen Sámi klinihkka. Dette er vår klinikk, hvor vi får dekket våre behov. Det vil si pasientens behov. Det er pasienten som er i sentrum her, sier klinikksjef Amund Peder Teigmo.

Hva mener du med det?

– Med det mener jeg at vårt fokus ikke er på de ansatte, men pasientene, svarer Teigmo.

Knut Johnsen

KJEMPET LENGE: Legespesialist Knut Johnsen.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Samiske leger har i flere tiår kjempet for å få etablert en allsidig samisk helseinstitusjon i Karasjok.

– Samisk legeforening har vært viktig i denne sammenhengen for å virkeliggjøre det hele. Det at samiske fagarbeidere organiserte seg har vært det aller viktigste tror jeg, sier indremedisiner Knut Johnsen.

5.000 kvadratmeter

Sámi klinihkka har om lag 5.000 kvadratmeter med sykehusbygg i Karasjok.

2.000 kvadratmeter er nybygg i tilknytning til eksisterende bygningsmasse i Rávdojohka, drøye to kilometer utenfor sentrum. Her holder hoveddelen av klinikken til.

Sámi klinihkka

PASIENTEN I SENTRUM: Ledelsen i Sámi klinihkka har store ambisjoner. Her skal brukerne få føle at institusjonen er til for dem.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) er en del av Sámi klinihkka og holder til midt i bygda.

SANKS er representert over store deler av landet. Nasjonalt team i SANKS er til stede i Hamarøy, Narvik, Snåsa, Røros og Oslo.