Hopp til innhold

Helse Nord trenger flere som Håkon – vil lokke med stipend og bolig

Mangelen på helsepersonell er enorm. Nå vil Helse Nord ha en egen «tiltakssone» i Nord-Norge.

Intensivsykepleier, Håkon Moen Stokvold i jobb

SLUTTER: En av fem sykepleiere slutter etter ti år. I 2023 ble det brukt over en halv milliard kroner på vikarer i Helse Nord. Nå vil helseforetaket sette inn tiltak for å bevare slike som intensivsykepleier Håkon Moen Stokvold.

Foto: Simen Wingstad / NRK

Helse Nord vil gjøre det mer attraktivt for ansatte å bli værende samt øke rekrutteringen.

Torsdag skal styret i Helse Nord behandle en plan med 20 ulike tiltak.

Med en egen «tiltakssone» vil helseforetaket «finansiere ordninger for stipend, bolig, barnehage, hjemreiser, nedskriving av studielån og velferd»

Les også Helse Nord med nye vikar-tall: – Viser sårbarhet i driften

Tonje Hansen, spesialrådgiver i Helse Nord

Leder i Yngre legers forening, Ingeborg Henriksen, mener flere av tiltakene, dersom de brukes riktig, kan treffe leger godt.

Hun påpeker at fagmiljø bygges over tid, og er nødvendig for å beholde kompetansen i helsetjenesten.

Det å investere i egne ansatte fremfor å være avhengig av dyr vikarinnleie er bedre for både arbeidsmiljøet, fagutviklingen og pasientbehandlingen, sier hun.

Ledere trenger økt handlingsrom til å prioritere arbeid for å beholde og rekruttere leger og helsepersonell, det kan disse tiltakene bidra til, fortsetter hun.

Tidligere har Helse Nord opplyst at de mangler over 1000 ansatte. Flere av disse er sykepleiere.

Yngre legers forening

FORNØYD: Ingeborg Henriksen er godt fornøyd med at leger i spesialisering blir trukket frem blant tiltakene som nå skal vurderes.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Store utgifter

I 2023 brukte Helse Nord over en halv milliard kroner på innleie. Det viser tall fra Sykepleien.

Det er 100 millioner kroner mer enn hva foretaket brukte i årene fra 2015 til 2017 til sammen. Noe som har bidratt til en svært utfordrende økonomi i foretaket.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få Helse Nord i tale. Verken styreleder, administrerende direktør eller kommunikasjonsdirektør har vært tilgjengelig for intervju om saken før styremøtet

NRK har blant annet stilt spørsmål om hva tiltakene vil koste. Helse Nord opplyser at HR-direktør først vil svare etter styremøtet.

Helse Nord

STILLER IKKE: Verken styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, eller administrerende direktør Marit Lind har vært tilgjengelig for intervju om saken.

Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Ett av tiltakene fra foretaket går på å «forbedre støtteordningene og praktiske tilrettelegging for leger i spesialisering».

Dette forslaget mener Henriksen er særlig positivt at løftes frem.

Dette er en nødvendig del av spesialistutdanningen som sykehusene trenger for å sikre fremtidig spesialistkompetanse, men den har med seg både en merkostnad og ekstra belastning for legene, sier hun.

Hun mener bedre og smidigere ordninger vil virke positivt på rekrutteringen. Samtidig tror hun til det vil øke sannsynligheten for at flere vender tilbake til sykehuset de startet ved.

Les også Vegard vil ha jobben mange flykter fra

Vegard Krtistiansen og Reidun Kolpus på føden ved Kirkenes Sykehus

Attraktivt

Sykepleier ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø, Camilla Weber Knudsen, tror tiltakene vil gjøre arbeidsplassen langt mer attraktiv.

– Det kunne frigitt penger til for eksempel boligsparing, litt hverdagsluksus som blant annet streamingtjenester og fritidsaktiviteter, og gitt mer økonomisk trygghet.

– Det betyr mye at man ikke bare akkurat har råd til å dekke regningene og utgiftene.

Alenemødrekollektiv

POSITIV: Sykepleier Camilla Weber Knudsen er positiv til målrettede tiltak for å beholde og rekruttere sykepleiere.

Foto: Linnea Berg Thorkildsen / NRK

NRK har stilt Helse Nord spørsmål om når tiltakene eventuelt vil iverksettes. Spørsmålet blir, i likhet med andre spørsmål, ikke besvart før styremøtet.

Camilla har grunnet sin økonomiske situasjonen startet prosessen for å etablere et kollektiv for alenemødre.

Ville du flyttet til Nord-Norge dersom tiltakssonen gjaldt hele den nordligste landsdelen?

Pasientsikkerheten

Siden hun startet som sykepleier i Norge i 2017, har Knudsen fått kjenne på de utfordringene helsevesenet står i.

– Det er noen vakter hvor man er for få sykepleiere på jobb, som potensielt kan påvirke den generelle kvaliteten på behandlingen vi tilbyr.

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, mener det er viktig å se på tiltak.

– Det er kritisk for pasientsikkerheten i landsdelen. Derfor er det helt nødvendig å gjøre noe med dette, sier Larsen.

Sykepleierforbundet mener det bør fokusere på tiltak rettet mot både rekruttering og å beholde dagens ansatte.

– Det er viktig å gjøre det levelig å stå i yrket for de som allerede er ansatt. Samtidig, når det mangler så mange sykepleiere allerede i dag, er det åpenbart at det også må gjøres tiltak for å rekruttere flere.

Lill Sverresdatter Larsen

PASIENTSIKKERHETEN: Sykepleiermangelen er kritisk for pasientsikkerheten, mener Lill Sverresdatter Larsen.

Foto: Linnea Berg Thorkildsen / NRK

Lønn

Seksjonsleder og overlege medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning på UNN Tromsø, Per Rønning, merker selv mangelen på ansatte.

– Her på UNN Tromsø er det kanskje først og fremst sykepleiere og spesialsykepleiere det er knapphet på, sier Rønning.

Selv støtter han helseforetakets tanker om å se på muligheten til å tiltrekke seg folk.

I likhet med sykepleier Knudsen og sykepleierforbundets leder, peker Rønning på viktigheten av fagutvikling og kompetanseheving.

– Jeg ser også at det er viktig med en god personalpolitikk, at man tar vare på de man har, slik at de blir værende, sier Rønning.

Seksjonsleder og overlege medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning, Per Rønning

PROBLEM: Det er et problem å fylle alle stillingene i landsdelen, forteller seksjonsleder og overlege medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning, Per Rønning.

Foto: Simen Wingstad / NRK

Kamp om sykepleierne

I Sortland, Bø, Hadsel og Øksnes lokkes sykepleiere med 100.000 kroner i rekrutteringstillegg mot to års bindingstid. Det viser en oversikt fra Sykepleien.

Signeringsbonus gis også i de større byene.

I Tromsø gis nytilsatte 70.000 kroner i signeringsbonus. Videre gir også kommunen nyutdannede sykepleiere 15.000 kroner årlig til nedbetaling av studielånet i maks 5 år, viser oversikten.

Norsk Sykepleierforbund håper på et løft for Nord-Norges og norsk helsevesen, mer enn en intern kamp om sykepleierne.

Forhåpentligvis vil dette gjøre det mer attraktivt for flere å gå tilbake til yrket og for de som har lav stillingsandel til å øke sin stilling, sier Sverresdatter Larsen.

Mangler ansatte: 390 sykepleiere jobbet nesten 10.000 overtidstimer på to måneder

Kristina «Kicki» Eriksson Nytun, foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved Finnmarkssykehuset

93 sykepleiere sluttet på ett år: – Stor arbeidsbelastning

Bilde av Bente Ingeborg Melø Arntsen med dongeriskjorte og et nøkkelkort hengende rundt halsen.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark