Hopp til innhold

Nussir-saken: Her er argumentene

Det er harde fronter i Nussir-saken. Hvor står du? Her er noen av argumentene for og imot.

Bildekollasje

Det er harde fronter etter gruvevedtaket i Kvalsund. Kommunestyret feiret med kake. Natur og Ungdom demonstrerte å truer med lenkeaksjon. Det er her i Repparfjorden gruveavfallet skal dumpes.

Foto: nrk

Regjeringen har gitt grønt lys for oppstart av kobbergruve i Kvalsund i Finnmark. Dette er et omstridt prosjekt som har skapt sterke reaksjoner. Gruveavfallet skal dumpes i Repparfjorden.

Vi er avhengige av mineraler og metaller for videre utvikling og velstand. Europa er storforbruker.

Vi bruker 20 prosent av verdens metaller, men utvinner kun tre prosent.

På den ene siden står de som ønsker å utvinne det viktige mineralet kobber og skape økonomisk vekst og arbeidsplasser.

På den andre siden står dem som frykter at gruvedrifta kan være skadelig for miljøet, og dem som mener prosjektet kan ødelegge for fiske og reindrifta.

Hva er argumentene for og imot?

Nærings- og fiskeridepartementet

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har gitt tillatelse til å starte opp gruvedrift i Kvalsund.

Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister (H):

– Gruvedriften vil bidra til bærekraftig verdiskaping og eksportinntekter i nord. Den vil særlig gi et positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet rundt, med nye arbeidsplasser, industriell kompetanse og økonomisk vekst.

Erna Solbergs andre regjering med nye statsråder.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har sagt ja til gruvedrift i Kvalsund

Foto: Lise Åserud / NPK

Røe Isaksen mener at kobber er et metall vi er helt avhengige av for å lykkes med det grønne skiftet.

– Spørsmålet om utslipp og sjødeponi har vært grundig behandlet av våre fremste fagfolk.

– Denne gruvedriften berører to reinbeitedistrikter og jeg understreker at reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktig i departementets vurdering av søknaden. Blant annet skal drifta stoppes under reinsdyrenes kalvingstid.

Sametinget

Sametinget er sterkt imot gruvedrift i Kvalsund.

Aili Keskitalo, Sametingspresident:

– Den planlagte kobbergruva i Repparfjorden i Kvalsund overkjører samiske interesser.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo er skuffet over vedtaket om gruve. Hun sier gruven vil ta livet av fjorden og krenke grunnlaget for reindriften i området. Sametinget kommer til å påklage vedtaket.

Foto: NRK

Keskitalo mener at gruveprosjektet ikke er godt nok utredet når Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet advarer mot det planlagte sjødeponiet i forbindelse med gruvedrifta.

– Det kobberet som finnes i denne gruva utgjør bare 0,07 prosent av verdens kobberbehov. Det er forsvinnende lite i forhold til ødeleggelsene det vil gjøre mot reindrifta og fisket i fjorden og elva.

Norges geologiske undersøkelser, NGU

NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om blant annet berggrunn go mineralressurser.

Håvard Gautneb, forsker ved NGU, har vært med i EU kommisjonens arbeidsgruppe som har laget oversikt over hvilke mineraler som er av betydning og hva potensialet er for å utvinne dem.

Kina er dominerende produsent av en rekke metaller. Man ønsker fra EU sin side redusere risikoen for å være avhengig av en produsent.

Elbil - Nissan Leaf

Produksjonen av elbiler øker og er en del av det grønne skiftet. En elbil trenger tre ganger så mye kobber som en vanlig bil.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Er det forsyningsmessig nødvendig å starte opp gruvedrift i Kvalsund?

– Det er ikke mangel på kobber i dag på verdensmarkedet. Dette er en vare som handles internasjonalt. Men EU har som direkte mål å øke produksjonen av de råvarene vi trenger. Det er en av årsakene til at det er stort fokus på dette.

Jan Sverre Sandstad forsker, NGU. Han har kartlagt mineralresursene i Nord-Norge.

– Nussir er Norges største forekomst av kobber som vi kjenner til. Etterspørselen til kobber har økt vesentlig de senere årene. 75 prosent utnyttes til transport av strøm. Det er også en viktig komponent i elektriske biler.

Norsk Bergindustri

Norsk Bergindustri er bransjeforeningen for hele den norske mineralnæringen.

Olav Hallset, fagsjef i Norsk Bergindustri:

– I framtiden vil man bruke mindre olje og gass. Vi blir mye mer avhengige av metaller og mineraler i det grønne skiftet. Noen av dem finnes i Norge å da har vi et ansvar for å øke selvforsyningsgraden.

Kvalsund kommune

Kvalsund kommune feiret vedtaket med kakefest. Et stort flertall stemte for gruvedrift.

Terje Wikstrøm, ordfører Kvalsund kommune:

Terje Wikstrøm med bløtkake på rådhuset

Ordfører i Kvalsund, Terje Wikstrøm ønsker gruvedriften velkommen. Han feiret vedtaket med kake.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– De 300 arbeidsplassene som skapes gjennom gruveprosjektet må veie tungt. Dette skaper vekst i regionen.

– Regjeringen har klart å forene industrinæringa og reindriftsnæringa på en hensiktsmessig måte.

Bellona

Bellona er en uavhengig miljøstiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer.

Frederic Hauge, leder i Bellona:

Bellona-leder Frederic Hauge blir intervjuet

Reindriftas rettigheter må avklares i retten før gruvedriften i Kvalsund starter opp, mener Bellona leder Frederic Hauge.

Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Jeg deler ikke frykten for den store miljøkatastrofen i forbindelse med sjødeponiet. Det er stilt strenge krav. Det kommer til å være svært liten påvirking så lenge man følger konsesjonen.

– Det som er mest komplisert med Nussir saken er de samiske interessene. Vi er veldig klar på at ingen tiltak i Nussir bør iverksettes før samene har fått anledning til å teste sin sak i en norsk rett, sier Hauge.

Natur og Ungdom

Natur og Ungdom er den største miljøorganisasjonen for unge i Norge. Den har 8 000 medlemmer fordelt på over 70 lokallag som jobber med miljøsaker der de bor.

Natur og Ungdom demonstrerer mot utslipp i Repparfjord

Natur og Ungdom demonstrerer mot vedtaket om gruvedrift i Kvalsund De har også startet en aksjon der over 4000 mennesker har skrevet under på at de vil aksjonere sivilt ulydig hvis gruvedriften begynner.

Foto: NRK

Gaute Eiterjord, leder:

– Nussir har fått utslippstillatelse til å dumpe 30 millioner tonn avfall i bunnen av Repparfjorden, 17 lastebillass i timen. Dette er korttenkt og gammeldags politikk som bare fire andre land driver på med i verden.

– Det vil forgifte fjorden og skade fisken. Repparfjorden er nasjonale laksefjord, og det kan også skade gyteområdet til kysttorsken.

– Det er feil å etablere gruvedrift som vil gi arbeidsplasser på kort sikt, når det ødelegger de fornybare naturressursene man har i reindrift, laksefiske og fjordfiske.

Korte nyheter

 • Samer blir bedt om å holde munn

  Festivalsjef Sandra Márjá West, leder for Samerådets kulturavdeling, Christina Hætta og sametingspresident Silje Karine Muotka kjenner seg igjen i samiske artisters fortelling om koftekrav.

  – Det er ikke få konferanser der det samiske blir usynliggjort. Man snakker om hydrogenfabrikker, kraftlinjer, mineralvirksomhet og det grønne skiftet, men gir ikke ordet hverken til samiske artister eller politikere.

  – Men når middagen kommer, blir det gjerne servert reinfilet og multebær og underholdt av en joik. Da slipper vi til, sier Muotka til VG.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka
  Foto: Åse M.P. Pulk / Sámediggi
 • Árktalaš ráđđi joatká Ruošša haga

  Árktalaš ráđđi joatká doaimmaidis muddejuvvon dásis. Čieža riikka leat mielde ovttasbarggus, muhto Ruošša ii beasa mielde, čállá Nunatsiaq News. Árktalaš ráđi čállingoddi livččii rievtti mielde galgan leat Ruoššas jagiin 2021-2023.

  Arktisk råd
  Foto: Arktisk råd
 • Suoma davimus Pride-doalut

  Anára Pride lágiduvvo lávvordaga Anára márkanis. Doalut leat Sajosa šiljus ráidovázzima maŋŋá. Das leat earret eará piknik, musihkkaovdanbuktimat ja iešguđetlágán bargobájit. – Lean oaidnán, ahte olbmot leat vuordán dákkár dáhpáhusa ja leat ilolaččat, čilge Nuoraidráđi lahttu Hilda Musta Yle Sápmái. Dán vahkus lea ávvuduvvon virggálaš Pride-vahkku Suomas.

  Sápmi Pride 2017 Anáris, i Enare
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK