Hopp til innhold

Gruvesaken splitter bygda: – Et være eller ikke være

I Røyrvik håper mange at ny gruvedrift skal redde den trønderske fjellkommunen. Det kan gi mellom 100 og 150 arbeidsplasser i en kommune som hadde 423 innbyggere ved årsskiftet.

Joma gruver

Her i den gamle gruveområdet i Joma ønsker Blue Lake Minerals å hente ut verdifulle mineraler som kobber og sink de neste 20 årene.

Foto: Arne Hanssen

Mens andre igjen er svært skeptiske til konsekvensene en gruvedrift kan føre med seg.

– Denne saken har ført til ei splittelse i samfunnet. Det er ei belastning. Det tynger mer enn man kanskje tror. Derfor håper jeg at det ikke tar lang tid før vi får et svar, sier ordfører Kennet Tømmermo Reitan.

Mange er utålmodige og håper på en rask avgjørelse av saken.

Men Kommunal- og distriktsdepartementet har tidligere antydet at det kan gå mellom seks og 18 måneder før de kan ta en endelig avgjørelse.

Karl Kristoffer Winter og Kennet Tømmermo Reitan i Røyrvik

Karl Kristoffer Winter (til venstre) og Kennet Tømmermo Reitan er utålmodige, og venter spent på om det blir ny gruvedrift i Røyrvik.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Innsigelser fra Sametinget

Lokalt har politikerne godtatt reguleringsplanen for gruvedrift, men Sametinget og reindriftsnæringen har protestert, og mener at konsekvensene av ny gruvedrift ikke er godt nok utredet.

De har derfor kommet med innsigelser mot gruveplanene. Sametinget mener at kommunen burde innhentet mer kunnskap om saken, og at reindriftsnæringen skulle vært involvert slik loven tilsier.

Maja Kristine Jåma

Sametingsråd Maja Kristine Jåma mener det er bra at departementet bruker god tid på å behandle innsigelsene fra Sametinget. – Det er viktig at de gjør en grundig jobb, mener hun.

Foto: NRK

– Jeg mener kommunen burde ha gjort et grundigere arbeid før reguleringsplanen ble lagt fram. Derfor er det bra at Kommunal- og distriktsdepartementet bruker god tid på å behandle saken, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma fra Norske Samers Riksforbund til NRK

Les også Sier ja til omstridt gruvedrift i reinbeiteområde

Joma gruver

Meklinga førte ikke fram

Meklinga mellom Røyrvik kommune og Sametinget førte ikke fram i vinter, og statsforvalter Frank Jenssen i Trøndelag avviste i vår Sametingets innsigelser.

Dermed er det opp til Kommunal- og distriktsdepartementet å ta en endelig avgjørelse i saken.

«Departementet treffer endelig avgjørelse i saken. I slike saker foretar departementet møte med de involverte partene og befaring i det aktuelle området. Dette blant annet for at saken skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes», skriver de i en e-post til NRK.

Videre skal det være et møte og befaring om saken i Røyrvik fredag 30. august.

Etter dette skal berørte departement uttale seg, før Kommunal- og distriktsdepartementet kan sluttbehandle og fatte vedtak i saken.

Det må derfor regnes med at et endelig vedtak tidligst kan fattes et godt stykke ut på høsten, opplyser Kommunal- og distriktsdepartementet.

Les også Mener kobbergruve kan redde bygda – reineiere takker nei

Reineiere Røyrvik

– Et være eller ikke være

– Framtidig gruvedrift er et være eller ikke være for Røyrvik som egen kommune. Jeg tror ikke vi kan fortsette alene uten vekst, sier ordfører Reitan.

– Jeg liker ikke at ordføreren setter saken på spissen. Han må ikke glemme at reindriftsnæringen er den største næringen i kommunen, og dette demper ikke akkurat konfliktnivået rundt saken, mener sametingsråd Maja Kristine Jåma.

Gruveselskapet Blue Lake Minerals ønsker å ta ut 13 millioner tonn råmalm de neste 20 årene. Årsaken er gode råvarepriser for kobber og sink ute i den store verden.

Ved årsskiftet hadde Røyrvik bare 423 innbyggere. I fjor ble det født tre barn i kommunen. I 2022 ble ingen barn født i kommunen, som ligger helt nordøst i Trøndelag, ved grensa til Sverige.

I storhetstida i den forrige gruveperioden mellom 1972 og 1998, var folketallet oppe i 750 på det meste.

Kennet Tømmermo Reitan mener at en endelig avgjørelse må komme så raskt som mulig. Han frykter splittelsen i bygda skal bli dypere om konklusjonen fra departementet trekker ut i langdrag.

Røyrvik kommunehus

Røyrvik kommune sliter med dårlig økonomi, og er avhengig av nye inntekter de neste årene.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Les også Her er det nesten ikke født barn de siste årene

Ida Skarsten sammen med sønnen Andor.

Mange er usikre

– Det ligger mye under overflata og ulmer blant folk. En del lurer på om de har ei framtid eller ikke i Røyrvik. Det er viktig å anerkjenne bekymringa, og usikkerheten er ei belastning, mener han.

En av de som vil satse i Røyrvik er entreprenøren Karl Kristoffer Winter.

Opprinnelig fra Lierne, og bosatt i Gäddede i Sverige.

– Jeg tror gruvedrift kan redde kommunen og økonomien i bygda. Men samtidig er mange skeptiske til ny gruvedrift, og alt det fører med seg. Mange er redde for å si hva de mener, sier han til NRK.

Les også Gruva stengte for 22 år siden. Nå frykter nabo at anlegget vil rase sammen

Forfall ved Joma Gruver

Har lovet å rydde opp

For gruvedrifta førte til store forurensingsproblemer. Halve Hudningsvatnet er ødelagt, og i gruveområdet er forurensingen omfattende.

Men det nye selskapet har lovet å rydde opp, før ny drift kan komme i gang.

– Kravene til miljøtiltak er mye strengere nå enn før. Hvis staten gir klarsignal og godkjenner reguleringsplanen, kan det være ny drift i Joma om fem-seks år. Gruveselskapet trenger noen år på å få alt på plass. Men vi snakker om mellom 100 og 150 nye arbeidsplasser i minst 20 år framover, sier ordfører Reitan.

Råmalmsilo i Joma Gruve i Røyrvik

Det er fortsatt mye forurensing igjen etter den forrige gruvedriften i Røyrvik.

Foto: Anders Selliås

Han tror en rask avgjørelse fra staten vil bety mye for folk i Røyrvik.

– Da har vi uansett noe å forholde oss til videre. Men jeg er ikke i tvil. Uten gruva er det tvilsomt om vi kan drive videre som egen kommune. Vi sliter allerede med dårlig økonomi, og havner på Robek-lista før sommerferien, sier han.

Det betyr i realiteten at staten tar over den økonomiske styringen av kommunen.

Reitan tror da en kommunesammenslåing i Indre Namdal etter hvert vil tvinge seg fram.

– Jeg tror det på sikt. Kanskje blir det bare en kommune i Indre Namdal som vil være stor nok til å overleve.