Hopp til innhold

Kvalsund feirer Nussir-vedtaket med bløtkake

– Dette må feires. Bløtkakene er allerede på plass på rådhuset i Kvalsund, jubler kvalsund-ordfører Terje Wikstrøm (Ap).

Kvalsund feirer Nussir-vedtaket

LAGER KAKEFEST: Regjeringens ja til gruvedrift på Nussir-feltet skaper bløtkakefest på Rådhuset i Kvalsund.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I dag ga regjeringen grønt lys for oppstart av gruvedrift i Kvalsund. Avgjørelsen kunne ikke ha kommet på en bedre dag, ifølge ordføreren i Kvalsund.

Terje Wikstrøm med bløtkake på rådhuset

– GLEDENS DAG: Regjeringens ja til gruvedrift på Nussir-feltet vil gi ny vekst i Kvalsund. Dette må feires på behørig måte, sier ordfører Terje Wikstrøm (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Tilfeldigvis har vi også kommunestyremøte i dag. Jeg ser frem til å formidle gladmeldingen fra regjeringen til kommunestyret, sier en strålende fornøyd ordfører.

Og Wikstrøm legger til:

– Dagen i dag er en gledens dag på alle måter. Det legger jeg ikke skjul på, sier Wikstrøm.

Men Ap-ordføreren har ennå ikke rukket å gå gjennom vedtaket fra regjeringen.

– Men forutsetningene som er tatt i vedtaket, virker å være fornuftige. Nussir er pålagt å ta hensyn til reindrifta i kritiske faser, for eksempel under kalvinga, sier Wikstrøm.

Etter hans mening har regjeringa med dette klart å forene industrinæringa og reindriftsnæringa på en hensiktsmessig måte.

– Skaper etterlengtede arbeidsplasser

Vedtaket fra regjeringa er ifølge ham etterlengtet. Flertallet i Kvalsund kommunestyre har helt siden 2007 kjempet for ny oppstart av gruvevirksomheten.

– 300 nye arbeidsplasser betyr mye for en liten kommune som Kvalsund, og vil uten tvil skape ny vekst i regionen, mener Wikstrøm.

I forrige gruveperiode lå innbyggertallet i Kvalsund mellom 1.800 og 1.900. Tallet er redusert til under tusen i dag.

– Matematikken er derfor enkel; nye arbeidsplasser skaper vekst, mener ordfører Terje Wikstrøm.

Skuffet over Sametinget

Ella Marie Hætta Isaksen støtter Jovsset Ante Sara

VIL LENKE SEG FAST: – Jeg er klar til å lenke meg fast sammen med 2500 andre når anleggsmaskinene kommer til området, sier artist Ella Marie Hætta Isaksen.

Foto: Natur og ungdom

Han har registrert at Stjernekamp-artist Ella Marie Hætta Isaksen er klar til å bryte loven for å stoppe vedtaket.

– Jeg har full respekt for at man har ulike syn på saken. Men vi lever tross alt i et demokrati, og må selvsagt følge opp lovlige vedtak, mener Wikstrøm.

Også NSR-leder Runar Myrnes Balto lover en fortsatt kamp fra Sametinget mot vedtaket. Kvalsund-ordføreren legger ikke skjul på sin skuffelse.

– Når Sametinget kjemper for samiske interesser, så glemmer de at Kvalsund er en sjøsamisk kommune, som også trenger utvikling, sier ordføreren.

Slutter seg lenkegjengen

Beaska Niillas

KAMPKLAR: Også tidligere NSR-leder Beaska Niillas vil slutte seg til lenkegjengen som kjemper mot gruvevirksomhet i Kvalsund.

Foto: Harry Johansen / NRK

Tidligere NSR-leder Beaska Niillas er klar til å lenke seg fast sammen med Stjernekamp-Ella og 2500 andre, når anleggsmaskinene kommer til området.

– Ordføreren i Kvalsund trekker frem det sjøsamiske kortet slik det passer ham. Kampen mot giftige gruveslam i fjorden vil være til nytte også for sjøsamiske samfunn, sier en kampklar aksjonist, Beaska Niillas.

Korte nyheter

 • Barnevernet i Kautokeino står ikke ubemannet

  Fredag ble det kjent at alle tre ansatte i barnevernstjenesten i Kautokeino kommune hadde sagt opp sine stillinger.

  Ifølge lokalradioen i Kautokeino, GLR er noe av grunnen økt trussel mot barnevernsinstitusjonen, og at de ansatte mener kommunen gjør lite for å beskytte dem.

  Merete Jenssen i barnevernstjenesten hos statsforvalteren i Troms og Finnmark mener det er en alvorlig situasjon.

  Og har derfor bedt om en nærmere redegjørelse og forventer svar fra kommunedirektøren på mandag formiddag.

  Ordfører i Kautokeino kommune, Anders Buljo sier situasjonen er utfordrende, men minner om at de ansatte har oppsigelsestid og at barnevernet dermed ikke står ubemannet.

  – De ansatte har oppsigelses tid på tre måneder. Da får kommunedirektøren god tid til å finne nye ansatte.

  Anders S. Buljo i valgdebatt i Kautokeino
  Foto: Marte Lindi
 • NTNU átnu máttsámiin ándagassii

  Norgga teknologalaš universitehta Tråantes, NTNU, ánui ikte máttasámiin ándagassii go muhtun sin dutkiin guhkká leat ovddidan boasttu dieđuid máttasámiid birra.

  – NTNU šálloša go ásahus ii leat ollašuhttán daid geatnegasvuođaid mat sis ge leat máttasámi álbmoga ektui. Sii leat meaddán ja dáid meattáhusain leat leamaš duođalaš váikkuhusat.

  Nu logai NTNU rektor Anne Borg máttasámi historjjá semináras Saemien Sijtes Snoases ikte.

  Muhtun NTNU historjjádutkit leat gitta ovddit čuohtejagi loahpageahčai dorjon Norgga etnográfalaš musea dološáigásaš oainnu máttasámiid ássama birra. Namalassii ahte máttasámit galget leat boahtán sin ássanguovlluide easkka maŋŋá go dáža boanddat ledje dohko ásaiduvvan.

  Dieid čuoččuhusaid leat earret eará arkeologalaš dutkamat mealgat dassái juo duššindahkan, muhto NTNU dutkit leat dattetge geardduhan daid dološ oainnuid.

  Ja vel dikkiin ge lea NTNU historjjádutki stáhta bealuštan dáid oainnuin eanageavahanáššiin máttasámi boazodolliid vuostá.

  Karl Erik Haug, guhte lea NTNU historjáprofessor ja instituhttajođiheaddji, lohká áddet bures dan go máttasámiin ii leat leamaš luohttámuš NTNU universitehtii.

  – Dát šaddá erenoamáš duođalaš ášši go universitehta historjjádutki lea geavahan iežas autoritehta jođihit almmolašvuhtii boasttu dieđuid máttasámi historjjá birra. Dán dagai vaikko gávdnojedje duođaštusat mat čájehit ahte čuoččuhusat eai doala deaivása, lohká Haug.

  NTNU geahččala dál njulget boasttuvuođaid.

  – Mis lea dál buorre gulahallan Saemien Sijten ja leat juo veahkkálagaid ohcamen ruđaid máttasámi historjjádutkamiidda.

  – Leat maid oahpaheaddjioahpahusas lasihan sámi sisdoalu ja muđuid ge lasihit sámi dutkamiid, lohká son.

  Saemien Sijte museahoavda, Birgitta Fossum, lea duđavaš NTNU šállošemiin.

  – Dajan juo njuolgga ahte máttasámiin ii leat leamaš áktánas luohttámuš dán universitehtii. Danne lea hui dehálaš ahte sis dál lea dáhttu njulget ášši ja nannejit máttasámi historjjádutkama, lohká son.

  Ii čága čihkosii ahte dát oainnut maid NTNU dutkit leat ovddidan, lea čuohcan garrasit máttasámiide, oaivvilda son.

  – Boasttu historjjálaš dieđut máttasámiid birra han leat ovtta nuppi dikkis ovddiduvvon. Dáid geažil leat máttasámit massán sin rivttiid, ja dat lea hui duođalaš ášši, lohká Fossum.

  Dál máttasámit doivot ahte sin historjjá ihtá oidnosii vai stuorraservvodat oažžu albma dieđuid sámiid birra.

  – Dat dagašii buori jos máttasámit dál besset vásihit ahte sin historjá, identitehta ja guhkes ássan máttasámi guovllus viimmat maid dohkkehuvvo Norgga almmolašvuođas, lohká Fossum.

  NTNU-rektor Anne Borg og museumsdirektør ved Saemien Sijte Birgitta Fossum
  Foto: Privat
 • NTNU-beklagelse: – Det er kjempeviktig

  – Vi kan jo si det rett ut at det sørsamiske samfunnet har ikke hatt veldig mye tillit til NTNU når det gjelder historieskriving. Derfor er beklagelsen fra NTNU kjempeviktig.

  Det sier Birgitta Fossum, som er museumsdirektør ved Saemien Sijte i Snåsa.

  På et seminar på Snåsa lørdag ba NTNU sørsamene om unnskyldning for at historikere ved universitetet representerte et syn på det samiske og bosettingsforhold som for lengst var faglig utdatert.

  Fossum er glad for at NTNU nå har tatt initiativ til å gjenreise tilliten. Hun oppfatter at sørsamene nå er forsiktige optimister i forhold til det som NTNU ønsker å bidra med.

  – Det at de har gått inn og sett på den skeive maktfordelingen som har vært, synes jeg er veldig bra. Det som ble presenteret på seminaret viser jo at disse forskerne ikke har tatt hensyn til noe annet enn det som understreker deres teori, om at samene var sent innvandrende til området.

  – Det at man nå ser det ansvaret som universitetet har hatt i dette og beklager, det lover godt for fremtiden, sier hun.

  Fossum håper at NTNU nå får til et godt samarbeid med det samiske samfunnet, for å komme videre og synliggjøre samisk historie på en god måte.

  Selv om dette initiativet fra NTNU ikke først og fremst kommer på grunn av Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid, så er det viktig reparasjonsarbeid som må skje mellom sørsamene og NTNU, mener Fossum.

  – Det er jo en måte nå at det samiske samfunnet kan få en anerkjennelse for sin historie og sin identitet, og at man har en lang historie i det her området, sier hun.

  Dette er kanskje spesielt viktig i det sørsamiske området, der folk opplever hets fordi enkelte fortsatt trekker frem de utdaterte teoriene, som også forskere ved NTNU støttet, påpeker Fossum.

  Saken har også en alvorlig side som innebærer at dommer er avsagt på feil faktagrunnlag, minner hun om.

  – Den her historieskrivingen har jo vært brukt i rettssaker gang, på gang på gang. Man har mistet sine rettigheter fordi de her forskerne, som har vært skeiv i sin kildebruk, har fått komme til ordet, sier hun.

  Birgitta Fossum
  Foto: Marie Elise Nystad / NRK