Hopp til innhold

Kvalsund feirer Nussir-vedtaket med bløtkake

– Dette må feires. Bløtkakene er allerede på plass på rådhuset i Kvalsund, jubler kvalsund-ordfører Terje Wikstrøm (Ap).

Kvalsund feirer Nussir-vedtaket

LAGER KAKEFEST: Regjeringens ja til gruvedrift på Nussir-feltet skaper bløtkakefest på Rådhuset i Kvalsund.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I dag ga regjeringen grønt lys for oppstart av gruvedrift i Kvalsund. Avgjørelsen kunne ikke ha kommet på en bedre dag, ifølge ordføreren i Kvalsund.

Terje Wikstrøm med bløtkake på rådhuset

– GLEDENS DAG: Regjeringens ja til gruvedrift på Nussir-feltet vil gi ny vekst i Kvalsund. Dette må feires på behørig måte, sier ordfører Terje Wikstrøm (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Tilfeldigvis har vi også kommunestyremøte i dag. Jeg ser frem til å formidle gladmeldingen fra regjeringen til kommunestyret, sier en strålende fornøyd ordfører.

Og Wikstrøm legger til:

– Dagen i dag er en gledens dag på alle måter. Det legger jeg ikke skjul på, sier Wikstrøm.

Men Ap-ordføreren har ennå ikke rukket å gå gjennom vedtaket fra regjeringen.

– Men forutsetningene som er tatt i vedtaket, virker å være fornuftige. Nussir er pålagt å ta hensyn til reindrifta i kritiske faser, for eksempel under kalvinga, sier Wikstrøm.

Etter hans mening har regjeringa med dette klart å forene industrinæringa og reindriftsnæringa på en hensiktsmessig måte.

– Skaper etterlengtede arbeidsplasser

Vedtaket fra regjeringa er ifølge ham etterlengtet. Flertallet i Kvalsund kommunestyre har helt siden 2007 kjempet for ny oppstart av gruvevirksomheten.

– 300 nye arbeidsplasser betyr mye for en liten kommune som Kvalsund, og vil uten tvil skape ny vekst i regionen, mener Wikstrøm.

I forrige gruveperiode lå innbyggertallet i Kvalsund mellom 1.800 og 1.900. Tallet er redusert til under tusen i dag.

– Matematikken er derfor enkel; nye arbeidsplasser skaper vekst, mener ordfører Terje Wikstrøm.

Skuffet over Sametinget

Ella Marie Hætta Isaksen støtter Jovsset Ante Sara

VIL LENKE SEG FAST: – Jeg er klar til å lenke meg fast sammen med 2500 andre når anleggsmaskinene kommer til området, sier artist Ella Marie Hætta Isaksen.

Foto: Natur og ungdom

Han har registrert at Stjernekamp-artist Ella Marie Hætta Isaksen er klar til å bryte loven for å stoppe vedtaket.

– Jeg har full respekt for at man har ulike syn på saken. Men vi lever tross alt i et demokrati, og må selvsagt følge opp lovlige vedtak, mener Wikstrøm.

Også NSR-leder Runar Myrnes Balto lover en fortsatt kamp fra Sametinget mot vedtaket. Kvalsund-ordføreren legger ikke skjul på sin skuffelse.

– Når Sametinget kjemper for samiske interesser, så glemmer de at Kvalsund er en sjøsamisk kommune, som også trenger utvikling, sier ordføreren.

Slutter seg lenkegjengen

Beaska Niillas

KAMPKLAR: Også tidligere NSR-leder Beaska Niillas vil slutte seg til lenkegjengen som kjemper mot gruvevirksomhet i Kvalsund.

Foto: Harry Johansen / NRK

Tidligere NSR-leder Beaska Niillas er klar til å lenke seg fast sammen med Stjernekamp-Ella og 2500 andre, når anleggsmaskinene kommer til området.

– Ordføreren i Kvalsund trekker frem det sjøsamiske kortet slik det passer ham. Kampen mot giftige gruveslam i fjorden vil være til nytte også for sjøsamiske samfunn, sier en kampklar aksjonist, Beaska Niillas.

Korte nyheter

 • Ber om å fryse omsetningene i ulovlig vindkraftverk på Fosen

  Norske Samers Riksforbund (NSR) krever at regjeringen iverksetter umiddelbare tiltak, i samarbeid med reindrifta på Fosen og Sametinget, som avslutter menneskerettsbruddet på Fosen.

  NSR mener det er skammelig at norske myndigheter ennå ikke har gitt en offentlig beklagelse overfor reindriftssamene på Fosen.

  NSR krever derfor at omsetningene som er generert av de ulovlige vindkraftverkene skal fryses.

  NSR viser til dommen fra Høyesteretts storkammer av 11.oktober 2021 hvor Høyesterett konkluderer med at vedtak om konsesjon og ekspropriasjon til vindkraftutbygging på Fosen er ugyldig fordi det krenker samenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

  Vidar Andersen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Muotka: – Eat doarvái bures gudnejahttán Álttá áktivisttaid

  Sámedikki presideanta, Silje Karine Muotka, doalai Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR:a) sártni mas ledje olu dovddut.

  Son earret eará dovddastii, ahte sámi servodat ii leat doarvái bures gudnejahttán Álttá áktivisttaid.

  – Mun dieđán muhtumat leat guođđán min máilmmi dainna dovdduin, ahte Sámediggi ii doarvái bures fuomášahttán sin áŋgiruššama. Mus lea maid moraš dainna go ollugat sis eai gudnejahttojuvvon sin áŋgiruššama ovddas go ain ledje min gaskkas, dajai Muotka.

  – Sii vásihedje ahte maŋŋel giččuid, de deive sii sámi servodaga mii lei juohkásan maŋŋá stuorámus siviilla jeagohisvuođaakšuvnna man min servodat lea vásihan, čilge Muotka.

  Silje Karine Muotka
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Sámi girkoráđi jođiheaddji válljejuvvon

  Girkočoahkkin válljii Sara Ellen Anne Eira jođiheaddjin Sámi Girkoráđđái. Dá lea su njeallját áigodat jođiheaddjin. 106 107 jienastanvuoigatvuođalaččain jienastedje Eira. Eai lean makkarge vuosttekandidáhtat.
  Luohttámuš maid Girkočoahkkin lea addán munnje mearkkaša olu, dadjá Eira.

  Sara Ellen Anne Eira
  Foto: Pressebilde / Samisk kirkeråd