Seks grunner til at vi trenger kobber

Regjeringen har gitt grønt lys for oppstart av omstridt kobbergruve i Nussirfeltet i Kvalsund. Men hvorfor trenger vi kobber?

Elever som holder på med mobil og ipad

Mobiltelefoner og nettbrett inneholder mange metaller. Kobber er en av dem.

Foto: Gorm Kallestad / NPK

Det har vært store diskusjoner for og imot gruvedrift i det siste. I Nussir-fjellet i Kvalsund kommune i Finnmark finnes Norges største kobber-forekomst. Nå har gruveselskapet Nussir ASA fått lov til å starte utvinning av mineralet.

Regjeringen mener det grønne skiftet er avhengig av økt utvinning av ulike typer mineraler, deriblant kobber. Behovet for kobber øker i fremtiden. Men hva trenger vi kobber til?

Livet ditt er mer omgitt av kobber enn du kanskje tror. Her er noen eksempler:

1. Mobiltelefon og nettbrett

I mobiltelefonen din finnes det over 40 ulike metaller, hvorav en av dem er kobber, skriver ngu.no. Kobberet er altså en viktig del i de fleste elektroniske– og telekommunikasjonsenhetene vi til daglig er brukere av.

2. Elbiler

En elbil trenger tre ganger så mye kobber som en vanlig bil. De europeiske bilprodusentene, Volkswagen, BMW og Renault, melder om økt etterspørsel etter elbiler. De ønsker å øke produksjonen av elbiler, skriver Automobilwoche.

Elbil - Nissan Leaf

Produksjonen av elbiler øker. En elbil trenger tre ganger så mye kobber som en vanlig bil.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

3. Vindmøller og solcellepaneler

For å lage en vindmølle trenger man metaller og mineraler fra 13 ulike gruver, og det må 16 forskjellige gruver til for å få laget et solcellepanel. Det bekrefter fagsjef for politikk og samfunn, Olav Hallset i Norsk Bergindustri til NRK.

Vindkraftanlegget på Midtfjellet, Fitjar

Vindmøller anses som en klimavennlig energikilde. Vindkraft krever produksjon av metaller.

Foto: Siri Løken / NRK

4.Transport av strøm

Kobber er mye brukt i alle slags strømførende kabler og det finnes i store mengder i for eksempel høyspentnettet vårt. På grunn av god ledningsevne egner det seg godt til transport av strøm. Det fins også i transformatorer som regulerer spenningen på nettet.

5. Elektriske apparater

Kobberholdige produkter er høyst vanlige i de private hjem. Kokekar og kasseroller kan være bygd opp av kobber og det fins også i elektriske apparater og installasjoner i alle hus. Springvannet i eldre hus går stort sett gjennom kobberør som er omgitt av plast.

6. Mynter og statuer

Også takbeslag og pyntebeslag kan være laget av kobber, og det er mye brukt i minnesmerker, mynter og statuer. For eksempel er den amerikanske «Frihetsstatuen» i New York bygd opp av norsk kobber fra Karmøy. Statuen er 46 meter høy med en sokkel på 92 meter.

Norge og alle andre moderne samfunn er forbrukere av kobber, og er avhengige av at det fortsatt utvinnes kobber i Norge og i verden for øvrig.

– Framtidens behov for kobber går rett til værs, og etterspørselen på verdensbasis synes å være økende, sier Olav Hallset i Norsk Bergindustri.

Ášši sámegillii

Veaiki birastahttá du eambbo go don oppa jáhkátge, leaččat dal mielas vai it veaikeruvkkiide.

  1. Du mobiltelefuvnnas leat badjel 40 iešguđetlágan metálla, maid searvvis okta lea veaiki.
  2. Juohke el-biilla buvttadeapmi gáibida golmma geardde eanet veaikki go dábálaš bensin- ja dieselbiila.
  3. Juohke bieggamillu buvttadeapmi dárbbaša metállaid ja minerálaid oktiibuot 13 iešguđege ruvkedoaimmas, ja beaivečuovga el-panela dahje beaivvášseallapánela dárbbaša gis 16 sierra ruvkki.
  4. Veaiki lea ollu adnon buotlágan el-rávdnjejohtasiin ja dat lea maid dábálaš oassi garra el-rávdnjefierpmádaga johtasiin.
  5. Veaikebuktagat leat áibbas dábálaččat ruovttuin. Ovdamearkan dasa leat vuoššanáđat, kasserolat, el-apparáhtat ja iešguđelágan installašuvnnat.
  6. Veaiki lea maiddái geavahuvvon rohpe- ja čiŋahanspelliide ja lea adnon muitoáđaide ja – bácciide.