Hopp til innhold

Oppfordrer folk til å drepe samer etter omstridt dom

Nettet koker over av hets mot samer i Sverige, etter at Girjas sameby i høyesterett ble tilkjent retten til å forvalte småviltjakt og fiske.

Bildekollasje med bakgrunn av reinsdyr og skjermdump av poster fra appen Jodel.

NETTHETS: Mange samer reagerer nå på det som de mener er hat mot et helt folk.

Foto: Edmund Grønmo (NRK)/Skjermdump

Det ble for heftig for noen å høre at en hel sameby får enerett til å forvalte området.

De kraftige reaksjonene kom på den anonymiserte appen Jodel.

Svensk høyesterett konkluderte sist uke at Girjas sameby har enerett til å forvalte jakt i sine tradisjonelle områder etter alders tids bruk.

 • Her er ett av innleggene som har skapt store reaksjoner:
Hets mot samer på Jodel i Kiruna

Området det er snakk om er rundt Gällivare, i Nord-Sverige.

Etter dommen begynte det å dukke opp trusler på sosiale medier. Noen av disse gikk så langt som å oppfordre folk til å drepe en same for å redde jerven.

Flere innlegg er nå anmeldt til politiet i Sverige. Folk har begynt å slå ring om samene som holder til i området.

I Norge har en person tidligere blitt dømt for hatefulle ytringer mot samer. Saken gikk i to rettsinstanser. Dommen er historisk.

Saken førte blant annet til at folk fikk en opplevelse av at hatefulle ytringer roet seg.

– Støtt Sápmi mot netthets

På Instagram er det opprettet en emneknagg for å vise støtte til de som er berørt av netthetsen. Det finnes også en egen Facebook gruppe som samler inn alle hatytringer. Gruppen vil anmelde så mange innlegg de bare klarer.

Sofia Jannok

TAR GREP: Artist Sofia Jannok mener nok er nok.

Foto: Pressefoto

Den samiske artisten Sofia Jannok tar nå opp kampen mot netthetsen.

– Vi må stå sammen og hjelpe Girjas sameby gjennom dette, sier hun til SR/SVT.

Hun synes at det er fælt å tenke på alle unge som leser dette. Artisten mener flere kan ta truslene på sosiale medier veldig ille opp.

Jannok er kjent som både musiker og aktivist i hele Sápmi. Inne på Facebook-gruppen ber de folk om å ta vare på hverandre mens hetsen pågår.

 • Les Sofia Jannoks innlegg på Instagram under:

Anmelder fortløpende

Saken berører også samepolitikken.

Samerådets president Åsa Larsson blind sier at Svenska Samernas Riksförbund (SSR) vill være behjelpelig med å anmelde alle innlegg med trusler mot samer.

Åsa Larssons Blind

ANMELDER ALT: Samerådets president Åsa Larsson Blind vil hjelpe alle med å anmelde hatefulle ytringer på nett.

– Det er viktig å dokumentere slike ytringer, slik at politiet motiveres til å sette inn ressurser i saken, sier Blind.

De er inne i startfasen med å samle inn truslene og skal anmelde ytringene fortløpende.

Blind sier videre at det er uakseptabelt at samebyen utsettes for disse ytringene bare pga. en rettssak Girjas vant mot staten.

Gruppen ber alle om å ta vare på hverandre mens dette pågår.

Politiet bekrefter anmeldelse

Svensk politi bekreftet mandag at det er kommet inn to til tre anmeldelser som viser netthets mot en bestemt gruppe mennesker.

Kommunikasjonskontakt Kristina Lantto i det svenske politiets Region Nord, sier at det vil ta tid før de får oversikt over hvor mange trusler det er snakk om.

De sier også at de opplever en økende hets mot etniske grupper, da særlig samer.

Korte nyheter

 • Samiske redaktører krangler om pressestøtte

  Den samiske avis- og forleggerforeningen Sálas krever at pressestøtten til SamiMag tilbakebetales i sin helhet.

  Det samiske magasinet Sámimag har fått varsel om at Medietilsynet vil kreve 4,4 millioner kroner tilbakebetalt av tidligere utbetalt pressestøtte.

  Magasinet fikk totalt 11,9 millioner kroner i pressestøtte for 2019 og 2020, som Medieklagemenda har avgjort de ikke hadde krav på. Nå krever Medietilsynet 4,4 millioner kroner tilbake.

  Daglig leder Jan Skoglund Paltto har overfor fagavisen Journalisten kalt pengekravet en skandale.

  Eierselskapet Isámi Press AS fikk et regnskapsmessig overskudd i 2020 på 6,8 millioner kroner. I 2019 var resultatet på - 1,6 millioner kroner.

  Vánhen Jan Skoglund Paltto
  Foto: Klemet Anders Sara / NRK
 • – Ållu siellde. Ij la åvvå jahkedahtte

  Maŋemus jagijt lij tsjekkera Ove lunna årrum madi Stájgon manádin. Sådnåbiejve de nieljes sijájs bijllasårmmimin hekkav massin.

  Ove Strand, guhti Strávvuonan Stájgon årru, lájggi gådijt turistajda. Danna lidjin låges Tsjekkias maŋemus vahko årrum, ja guollidam.

  Sådnåbiejve galggin gålmås sijájs sijddaj Tsjekkiaj. Guovtes dat vegas válljijga sijáv girddesalljuj Bådåddjuj suvddet. Valla nav guhkás ettjin boade. Sådnåbiejve massin nieljes hekkav bijllasårmmimin Stággotunellan.

  Ove Strand sijáv riek buoragit dåbdåj.

  – Dat la ållu siellde. Lidjiv sijá ságajn bielle tijma åvddåla gå vuolggin, ja sij lidjin riek buorre mielan, ja ávvusin juo boahtte jage vat ruoptus boahtet. Valla nav guhkás ettjin boade.

  – Muv ájádusá dal manni familjajda Tsjekkian, dan vehkaj gudi dási Stájgguj báhtsin, ja aj traktorvuoddjáj, javllá Ove Strand.

  Lågå ienenbuv dan birra dánna

  Ove Strand, Steigen
  Foto: Elena Paulsen / NRK
 • NATO-åhtsåmus Svierigis dal sáddiduvvá

  Dav diedet Svieriga ráddidus udnásj præssadiedádusán. Rijkabiejvve la uddni Nato-ássjev dágástallam. Danna bådij åvddån ráddidusán la nanos doarjja åhtsåmussaj. Dåssju guokta belludagá vuosteldin Nato sebrulasjvuohtaj; Birásbelludahka ja Gårobelludahka.

  – Ukraina lådalibme tjielggasit vuoset mav Gárjjelrijkka máhttá dahkat. Mij de vierttip dasi dan ássjáj dåmadit Gárjjelrijkka sæmmi lahkáj midjij vuodal. Ja jus Svierik la ájnna rijkka Lullemera guovlon mij ij la Nato-sebrulasj, de lip nievres vidjurijn, tjielggij svieriga stáhtaministar Magdalena Andersson.

  Lågå ienep dánna:

  Soldater fra US Marine Corps på plass i nord for NATO-øvelsen Cold Repsonse 2022. Tilsammen deltar 30.000 soldater fra 27 nasjoner i den lenge planlagte stor-øvelsen.
  Foto: Theodor Haugen/ Forsvaret / Theodor Haugen/ Forsvaret