Hopp til innhold

Oppfordrer folk til å drepe samer etter omstridt dom

Nettet koker over av hets mot samer i Sverige, etter at Girjas sameby i høyesterett ble tilkjent retten til å forvalte småviltjakt og fiske.

Bildekollasje med bakgrunn av reinsdyr og skjermdump av poster fra appen Jodel.

NETTHETS: Mange samer reagerer nå på det som de mener er hat mot et helt folk.

Foto: Edmund Grønmo (NRK)/Skjermdump

Det ble for heftig for noen å høre at en hel sameby får enerett til å forvalte området.

De kraftige reaksjonene kom på den anonymiserte appen Jodel.

Svensk høyesterett konkluderte sist uke at Girjas sameby har enerett til å forvalte jakt i sine tradisjonelle områder etter alders tids bruk.

 • Her er ett av innleggene som har skapt store reaksjoner:
Hets mot samer på Jodel i Kiruna

Området det er snakk om er rundt Gällivare, i Nord-Sverige.

Etter dommen begynte det å dukke opp trusler på sosiale medier. Noen av disse gikk så langt som å oppfordre folk til å drepe en same for å redde jerven.

Flere innlegg er nå anmeldt til politiet i Sverige. Folk har begynt å slå ring om samene som holder til i området.

I Norge har en person tidligere blitt dømt for hatefulle ytringer mot samer. Saken gikk i to rettsinstanser. Dommen er historisk.

Saken førte blant annet til at folk fikk en opplevelse av at hatefulle ytringer roet seg.

– Støtt Sápmi mot netthets

På Instagram er det opprettet en emneknagg for å vise støtte til de som er berørt av netthetsen. Det finnes også en egen Facebook gruppe som samler inn alle hatytringer. Gruppen vil anmelde så mange innlegg de bare klarer.

Sofia Jannok

TAR GREP: Artist Sofia Jannok mener nok er nok.

Foto: Pressefoto

Den samiske artisten Sofia Jannok tar nå opp kampen mot netthetsen.

– Vi må stå sammen og hjelpe Girjas sameby gjennom dette, sier hun til SR/SVT.

Hun synes at det er fælt å tenke på alle unge som leser dette. Artisten mener flere kan ta truslene på sosiale medier veldig ille opp.

Jannok er kjent som både musiker og aktivist i hele Sápmi. Inne på Facebook-gruppen ber de folk om å ta vare på hverandre mens hetsen pågår.

 • Les Sofia Jannoks innlegg på Instagram under:

Anmelder fortløpende

Saken berører også samepolitikken.

Samerådets president Åsa Larsson blind sier at Svenska Samernas Riksförbund (SSR) vill være behjelpelig med å anmelde alle innlegg med trusler mot samer.

Åsa Larssons Blind

ANMELDER ALT: Samerådets president Åsa Larsson Blind vil hjelpe alle med å anmelde hatefulle ytringer på nett.

– Det er viktig å dokumentere slike ytringer, slik at politiet motiveres til å sette inn ressurser i saken, sier Blind.

De er inne i startfasen med å samle inn truslene og skal anmelde ytringene fortløpende.

Blind sier videre at det er uakseptabelt at samebyen utsettes for disse ytringene bare pga. en rettssak Girjas vant mot staten.

Gruppen ber alle om å ta vare på hverandre mens dette pågår.

Politiet bekrefter anmeldelse

Svensk politi bekreftet mandag at det er kommet inn to til tre anmeldelser som viser netthets mot en bestemt gruppe mennesker.

Kommunikasjonskontakt Kristina Lantto i det svenske politiets Region Nord, sier at det vil ta tid før de får oversikt over hvor mange trusler det er snakk om.

De sier også at de opplever en økende hets mot etniske grupper, da særlig samer.

Korte nyheter

 • Guokte ođđa guovžža duođaštuvvon Kárášjogas

  Les på norsk.

  2023 geasi čohkkejuvvojedje guolgaiskosat 400 njealjehasmehtera sturrosaš guovllus Kárášjoga gieldda guovddážis, erenomážit máttabeale Kárášjoga.

  Oktiibuot gávdne logi guovžža Kárášjoga máttabeale ohcanguovllus. Guokte eanahága ja gávcci ásti.

  Dát lea veahá unnit go 2022:is, dalle gávdne 12 guovžža. Dan dieđiha Norgga bio-ekonomiija instituhtta (Nibio).

  – Guokte guovžža eat leat ovdal registreren dán guovllus. DNA bearašanalysa čájehii ahte dán guovžža guoktá váhnemat leat báikkálaš guovžža, dadjá Nibio Svanhovd laboratoriajođiheaddji Ida Marie Bardalen Fløystad.

  – Oktiibuot leat mii registreren 34 guovžža dán guolgaiskanprošeavttas Kárášjogas dan vuosttas prošeavtta rájes, 2009:is, dadjá Fløystad.

  Govva lea váldon 2020:is:

  Bjørn ved en hårfelle i Karasjok
  Foto: Viltkamera: Per Anders Eira og Kurt Are Nikkinen
 • To nye bjørner ble registrert i Karasjok

  Sommeren 2023 ble det samlet inn hårprøver fra et 400 kvadratkilometer stort område sentralt i Karasjok kommune, hovedsakelig på sørsiden av elva Karasjohka.

  Totalt ble det påvist 10 bjørner i det opprinnelige undersøkelsesområdet, sør for elva Karasjohka, i 2023. Dette er noe færre enn i 2022. Da ble det registrert 12 bjørner.

  Det melder Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

  Kjønnsfordelingen viste at prøvene stammet fra to hannbjørner og åtte hunnbjørner.

  – To av bjørnene var nye for området. Det vil si at de ikke var registrert tidligere. En utvidet familieanalyse basert på DNA påviste mulige lokale foreldre for begge de nye bjørnene, sier laboratorieleder Ida Marie Bardalen Fløystad ved Nibio Svanhovd.

  – Totalt har vi påvist 34 forskjellige bjørner i hårfelleprosjekter i Karasjok kommune siden det første prosjektet i 2009, sier Fløystad.

 • 800 kvinner dør daglig under fødsel

  Loga sámegillii.

  800 kvinner dør hver dag i forbindelse med fødsler. Det kommer fram i en ny rapport fra FN. Dødsraten har ikke endret seg siden 2016.

  Urfolk og andre minoritetskvinner som bor i land med dårlige helsetjenester, har seks ganger større risiko for å dø i forbindelse med svangerskap eller fødsel.