Hopp til innhold

Oppfordrer folk til å drepe samer etter omstridt dom

Nettet koker over av hets mot samer i Sverige, etter at Girjas sameby i høyesterett ble tilkjent retten til å forvalte småviltjakt og fiske.

Bildekollasje med bakgrunn av reinsdyr og skjermdump av poster fra appen Jodel.

NETTHETS: Mange samer reagerer nå på det som de mener er hat mot et helt folk.

Foto: Edmund Grønmo (NRK)/Skjermdump

Det ble for heftig for noen å høre at en hel sameby får enerett til å forvalte området.

De kraftige reaksjonene kom på den anonymiserte appen Jodel.

Svensk høyesterett konkluderte sist uke at Girjas sameby har enerett til å forvalte jakt i sine tradisjonelle områder etter alders tids bruk.

 • Her er ett av innleggene som har skapt store reaksjoner:
Hets mot samer på Jodel i Kiruna

Området det er snakk om er rundt Gällivare, i Nord-Sverige.

Etter dommen begynte det å dukke opp trusler på sosiale medier. Noen av disse gikk så langt som å oppfordre folk til å drepe en same for å redde jerven.

Flere innlegg er nå anmeldt til politiet i Sverige. Folk har begynt å slå ring om samene som holder til i området.

I Norge har en person tidligere blitt dømt for hatefulle ytringer mot samer. Saken gikk i to rettsinstanser. Dommen er historisk.

Saken førte blant annet til at folk fikk en opplevelse av at hatefulle ytringer roet seg.

– Støtt Sápmi mot netthets

På Instagram er det opprettet en emneknagg for å vise støtte til de som er berørt av netthetsen. Det finnes også en egen Facebook gruppe som samler inn alle hatytringer. Gruppen vil anmelde så mange innlegg de bare klarer.

Sofia Jannok

TAR GREP: Artist Sofia Jannok mener nok er nok.

Foto: Pressefoto

Den samiske artisten Sofia Jannok tar nå opp kampen mot netthetsen.

– Vi må stå sammen og hjelpe Girjas sameby gjennom dette, sier hun til SR/SVT.

Hun synes at det er fælt å tenke på alle unge som leser dette. Artisten mener flere kan ta truslene på sosiale medier veldig ille opp.

Jannok er kjent som både musiker og aktivist i hele Sápmi. Inne på Facebook-gruppen ber de folk om å ta vare på hverandre mens hetsen pågår.

 • Les Sofia Jannoks innlegg på Instagram under:

Anmelder fortløpende

Saken berører også samepolitikken.

Samerådets president Åsa Larsson blind sier at Svenska Samernas Riksförbund (SSR) vill være behjelpelig med å anmelde alle innlegg med trusler mot samer.

Åsa Larssons Blind

ANMELDER ALT: Samerådets president Åsa Larsson Blind vil hjelpe alle med å anmelde hatefulle ytringer på nett.

– Det er viktig å dokumentere slike ytringer, slik at politiet motiveres til å sette inn ressurser i saken, sier Blind.

De er inne i startfasen med å samle inn truslene og skal anmelde ytringene fortløpende.

Blind sier videre at det er uakseptabelt at samebyen utsettes for disse ytringene bare pga. en rettssak Girjas vant mot staten.

Gruppen ber alle om å ta vare på hverandre mens dette pågår.

Politiet bekrefter anmeldelse

Svensk politi bekreftet mandag at det er kommet inn to til tre anmeldelser som viser netthets mot en bestemt gruppe mennesker.

Kommunikasjonskontakt Kristina Lantto i det svenske politiets Region Nord, sier at det vil ta tid før de får oversikt over hvor mange trusler det er snakk om.

De sier også at de opplever en økende hets mot etniske grupper, da særlig samer.

Korte nyheter

 • St1 bieggafápmoplánat Gáŋgaviikka gielddas

  Gáŋgaviikka gielddas Finnmárkkus lea heajos ruhtadilli ja ealáhusat rahčet. Danin oaivvilda ealáhusnjunuš ahte bieggafápmorusttet sáhtašii buoridit sin dili.

  Seammás vigget ássit geat soitet oažžut bieggaturbiinnaid iežaset lahka caggat huksenplánaid.

  St1 Norgga dat lea plánemin bieggafápmorusttega Skeavvonjárgii, Gáŋgaviikka gielddas.

  Eanet áššis oainnát sámi TV Ođđasiin.

 • Ássit fuolas Anárjávrri čáhcemuddemis

  Anárjávrri ássit leat fuolas jávrri čáhcedili muddemis Ruošša dálá dili dihtii. Riikkaidgaskasaš dulvadansoahpamuš doaibmá vel, muhto Suopma lea goit sihkkarastan nuppelágan ge dili.

 • Samisk høgskole får 6 millioner kroner for etablering av studier i Øst-Finnmark

  Stortinget tildeler 6 millioner kroner til Samisk Høgskole for perioden 2023-2026. Rektor ved høgskolen Laila Susanne Vars er svært fornøyd.

  – Jeg er takknemlig for at Stortinget har bevilget tilleggs midler slik at vi kan videreutvikle og etablere studier i Øst-Finnmark. Samisk høgskole har hatt dette som mål de siste årene, men har manglet bevilgning. Denne tildelingen gjør det mulig for Sámi allaskuvla å etablere begynnerkurs i samisk, nærmere bestemt «SÁÁL -Nordsamisk i praktiske læringssituasjoner". I tillegg har vi planer om å tilby etter- og videreutdanning i Øst-Finnmark for lærere og andre. Dette er i tråd med Samisk høgskoles strategi på utvidelse av begynnerkurs i samiske språk, sier Vars.

  Rektor håper også at Stortinget og regjeringen vil følge opp Sannhets- og forsoningskommisjonens forslag når de behandler statsbudsjett i høsten 2023, og at de gjennom dette styrker Samisk høgskoles studietilbud.

  Midlene er en del av den nylig vedtatte aktivitetspakken for Øst-Finnmark, der regjeringspartiene og SV på Stortinget har blitt enige om å tildele totalt 105 millioner kroner. Formålet med midlene er å skape arbeidsplasser og et bedre tilbud for innbyggerne i Øst-Finnmark.

  Det kommer frem i en pressemelding torsdag.

  Loga sámegillii.

  Sámi allaskuvlla rektor, Laila Susanne Vars.
  Foto: Marie Louise Somby / Árvu