Hopp til innhold

Samerasisme-dom blir stående – historisk seier

Hans Petersen er svært glad for at samehetssaken ikke blir anket til Høyesterett.

Hans Petersen

GLAD: Hans Petersen er lykkelig over at dommen blir stående. Petersen har vunnet frem med saken i både Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Dette er en historisk seier, fordi vi har vunnet frem med vårt krav om å slippe samehetsen og det er vi veldig glad for, sier Hans Petersen fra Rognan i Nordland.

Hålogaland lagmannsrett dømte en mann i 50-årene i Nordland for hatefulle ytringer 24. mai. Straffen ble satt til 18 dagers betinget fengsel og 15.000 kroner i bot.

Det vil si at dersom mannen kommer med ytterligere samerasistiske-kommentarer, som er straffbare i en to års prøvetid, da risikerer han fengsel i 18 dager. Nå må han kun betale boten.

Forsvarsadvokaten til den dømte, Tor Haug, har bestemt å ikke anke dommen til Høyesterett, dermed blir lagmannsrettens dom stående, skriver Saltenposten.no. (Ekstern lenke).

Advokat Haug forklarer til avisen at de tror det er vanskelig å få saken inn i Høyesterett.

Haug utdyper om at straffeutmålingen kan ikke ankes, og for å få saken videre må Høyesterett ha den oppfatningen at saken er så prinsipielt viktig at den må avgjøres der.

NRK Sápmi har ikke lykkes å få et intervju med advokat Tor Haug.

Håper flere anmelder rasisme

Det var samen Hans Petersen fra Rognan som anmeldte denne saken til politiet høsten 2018, og vitnet i lagmannsretten. Nå tror han dommen vil sette preg på fremtidige samerasisme-saker i form av presedens.

– Jeg håper at flere tar tak i rasisme og anmelder det og bruker denne dommen for det den er verdt, fordi den er veldig verdifull for oss samer som har blitt harselert i massevis av år, sier Petersen.

Samtidig understreker han hvor viktig det er å ha bevis i slike saker.

– Man må ha opptak av rasisme som er muntlig og bildebevis på kommentarer. Det er bevisbyrden man må tenke på, fordi det viktig i en eventuell rettssak, sier han.

Ikke anmeldt samerasisme

Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, kan ikke huske om at de har anmeldt en samerasisme-sak til politiet, selv om de er klar over det store omfanget av samerasisme.

Rune Berglund Steen

VIKTIG DOM: Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter, mener dette er en tung og viktig dom.

Foto: Antirasistisk senter

– Både vi og andre har hatt en konservativ tilnærming til å anmelde hatefulle ytringer. For noen år siden anmeldte vi ytterst sjeldent. Det kunne gå år mellom hver gang vi anmeldte en sak til politiet, sier lederen.

Selv om Antirasistisk Senter ikke har anmeldt samerasisme til politiet, så har de vært med på å få samiske saker i dagsorden med blant annet samisk myteknuser.

Positiv til dommen

Berglund Steen stiller seg positivt til at samehets-dommen blir stående.

– Det er viktig at vi har fått en tydelig dom mot hets av samer og at den er bekreftet i lagmannsretten. Det er fint at saken er nå over og at saken har en presedens virkning.

Dommen setter en viktig grense, mener lederen.

– Det er viktig at samfunnet markerer en grense mot det ganske store omfanget av hets mot samer som vi dessverre ser, sier han.

Nå risikerer alle i Norge strafferettslig reaksjon for hatefulle ytringer, ifølge Berglund Steen. Samtidig understreker han at det er ikke slik at folk blir kastet i fengsel for rasisme.

– Vi mener at en bot er en riktig straffereaksjon mot hatefulle ytringer. Det skal veldig mye til før soning i fengsel er riktig, sier han.

Terskelen for hva man blir dømt i Norge har vært veldig høy i veldig mange år og slik skal det være, mener han.

Korte nyheter

 • Henlegger anmeldelse av reinbeitedistrikt

  I august anmeldte Høyre i Hammerfest reindriften for det partiet mener er manglende tilsyn av reinsdyr i Hammerfest.

  Nå har politiet henlagt anmeldelsen mot reindriften i Hammerfest.

  – Bakgrunnen for henleggelsen er politiet ikke har hjemmel til å kunne straffeforfølge brudd på reindriftsloven §28, før eventuelt reindriftsstyret eller statsforvalteren har gitt reindriftsutøverne pålegg om å drive tilsyn i henhold til reindriftsloven, sier påtaleleder i politiet, Morten Daae.

  I politiets gjennomgang av saken ble det slått fast at Hammerfest by ikke er et reinbeiteområde.

  – Men dersom reindriftsutøver ikke følger opp og har nødvendig tilsyn i henhold til reindriftsloven, så er det en rekke ting som må formelt prøves før det politiet har hjemmel til å gi eventuelle bøter.

  Daae forteller videre at reindriftsstyret og eller Statsforvalteren kan gi pålegg og dersom disse påleggene ikke følges opp, kan de gi tvangsmulkt, først etter dette er prøvd ut kan eventuelt politiet straffe en reindriftsutøver som ikke har rettet seg etter reindriftsloven.

  – I dette tilfellet er ikke disse tingene prøvet og på bakgrunn av dette har politiet henlagt saken.

  Reinsdyr i Hammerfest sentrum
  Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK
 • Valgmanntallet i sør har økt med 991 personer

  Fra 2021 til 2023 har Sametingets valgmanntall økt med 2.943 personer.

  Sametingets valgmanntall er teller 23.488 personer.

  Det melder Sametinget i en pressemelding.

  – Jeg er fornøyd med at valgmanntallet øker. Dette viser at folk er engasjert og ønsker å delta i sametingsvalget, sier plenumsleder Tom Sottinen (Bb/Ap) i pressemeldingen.

  Det velges 39 representanter til Sametinget.

  Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Antall manntallsførte i valgkretsen per 30. juni 2023 bestemmer mandatfordelingen ved neste sametingsvalg i 2025.

  Ávjovárri valgkrets har i valgperioden 2021–2025 syv mandater, men mister neste valgperiode ett mandat til Sør-Norge valgkrets, som denne valgperioden har seks mandater.

  Ávjovárri valgkrets består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger. 30. juni 2023 var det registrert 3.904 personer i valgmanntallet i kretsen, som er en økning på 135 personer siden 2021.

  Valgperioden 2025–2029 har Ávjovárri valgkrets seks mandater og Sør-Norge valgkrets har syv mandater.

  Sør-Norge valgkrets er per 30. juni 2023 den største valgkretsen med 5268 personer i valgmanntallet.

  Valgmanntallet i Sør-Norge har økt med 991 personer siden 2021.

  Sør-Norge valgkrets består av en del kommuner i Møre og Romsdal og Innlandet fylker, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

  Tom Sottinen
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK
 • Ávjovárri massá mandáhta Lulli-Norgii

  Sámedikki válgajienastuslohku lassána ja dál leat 23 488 olbmo jienastuslogus. Ođđa logut čájehit ahte mandáhtajuohku rievdá boahtte válgaáigodagas, Ávjovári válgabiire massá mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii.

  Dát bohtet ovdan preassadieđáhusas Sámedikkis.

  Áigodagas 2021-2023 lea Sámedikki válgajienastuslohku lassánan 2943 olbmuin, ja geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje jienastuslogus 23 488 olbmo.

  – Lean duhtavaš go jienastuslohku lassána. Dát čájeha ahte olbmuin lea beroštupmi ja dáhttu searvat sámediggeválgii, dadjá dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen (Bb).

  Sámediggái válljejuvvojit 39 áirasa. Buot Sámedikki 39 áirasa galget juogaduvvot válgabiirriide. Galle olbmo leat válgabiirres jienastuslogus geassemánu 30. beaivvi 2023 mearrida áirrasjuogu boahtte sámediggeválggas 2025:s.

  Ávjovári válgabiirres leat válgaáigodagas 2021-2025 čieža mandáhta, muhto massá boahtte válgaáigodagas ovtta mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii, mas leat guhtta mandáhta dán válgaáigodagas. Ávjovári válgabiirres leat Kárášjoga, Guovdageainnu ja Porsáŋggu gielddat. Geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje válgabiirres 3904 olbmo čálihan iežaset jienastuslohkui, mii lea 135 olbmo lassáneapmi jagi 2021 rájes.

  Válgaáigodagas 2025-2029 lea Ávjovári válgabiirres guhtta mandáhta ja Lulli-Norgga válgabiirres čieža mandáhta.

  Lulli-Norgga válgabiire geassemánu 30. beaivvi 2023 loguid mielde stuorámus válgabiire, go das leat 5268 olbmo jienastuslogus. Lulli-Norgga jienastuslohku lea lassánan 991 olbmuin 2021 rájes.

  Lulli-Norgga válgabiirres leat muhtun gielddat Møre ja Romsdal ja Innlandet fylkkain, ja dasto Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold ja Telemark, Viken ja Oslo fylkkat.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen