Hopp til innhold

Har krangla om et forurensa gruve­område i syv år

Finnmarkseiendommen (FeFo) har i syv år nektet å ta vannprøver fra et tidligere gruveområde i Kautokeino. Det er statens ansvar, mener FeFo.

Biedjovággi: Irrgrønn farge på vannet som er fylt i de tidligere dagbruddene. Bekkene fra de hullene misfarger både myr og stein, og renner ut i drikkevann, beitemark og fiskevann.
Slik beskriver reineier Anders A Sara, juni 2023.

GRØNT VANN: Vannet ved den tidligere gruva i Biedjovággi er fortsatt grønt, 28 år etter at gruva ble nedlagt. Hvorfor vannet er misfarget, vet ingen med sikkerhet.

Foto: Anders A Sara

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Loga sámegillii.

Siden 2016, har Miljødirektoratet og FeFo diskutert frem og tilbake, uten å bli enige.

Det store spørsmålet er, hvem har ansvaret for å sjekke om vannet i Biedjovággi er forurensa.

Biedjovággi ligger i Kautokeino kommune, i Finnmark. I området har det tidligere vært gruvedrift. Den ble stanset i 1991.

Giftig vann

I 2011 tok NRK vannprøver fra gruveområdet.

Prøvene ble analysert av Eurofins Scientific, en internasjonal laboratoriegruppe, som analyserer blant annet vannprøver.

Analysene viste at vannet var forurenset med forskjellige tungmetaller.

Blant annet inneholdt vannet giftig kadmium, som kan forårsake kreft.

Les også Giftig vann i Biedjovággi

Video Giftig vann i Bieddjovaggi

Forurensingsmyndighetene mente den gang at nivåene på tungmetallene i området var så lave at det var liten fare for forurensning av vassdragene i nærheten.

Men siden 2016 har Miljødirektoratet krevd at vannet rundt gruveområdet sjekkes nærmere, for eventuell videre overvåking.

Brunt farge i vannet i Biedjovággi området

Brun farge i vannet i Biedjovággi-området. Bildet er fra 2006.

Foto: Svein Lund
Grønn farge i vannte i Biedjovággi området.

Grønn farge i vannet i Biedjovággi-området. Bildet er fra 2006.

Foto: Svein Lund
Brunt farge i vannet i Biedjovággi området.

Brun farge i vannet i Biedjovággi-området. Bildet er fra 2006.

Foto: Svein Lund
Misfarga vann i Biedjovággi.

Misfarget vann i Biedjovággi. Bildet er fra 2006.

Foto: Svein Lund
Grønn farge i vannet i Biedjovággi området.

Grønn farge i vannet i Biedjovággi-området. Bildet er fra 2006.

Foto: Svein Lund
Misfarga vann og stein i Biedjovággi.

Misfarget vann og stein i Biedjovággi. Bildet er fra 2006.

Foto: Svein Lund
Biedjovággi: Irrgrønn farge på vannet som er fylt i de tidligere dagbruddene. Bekkene fra de hullene misfarger både myr og stein, og renner ut i drikkevann, beitemark og fiskevann.

Slik beskriver reineier Anders A Sara, juni 2023.

Biedjovággi: Irrgrønn farge på vannet som er fylt i de tidligere dagbruddene. Bekkene fra de hullene misfarger både myr og stein, og renner ut i drikkevann, beitemark og fiskevann. Det beskriver reineier Anders A Sara, juni 2023.

Foto: Anders A Sara
Biedjovággi: Irrgrønn farge på vannet som er fylt i de tidligere dagbruddene. Bekkene fra de hullene misfarger både myr og stein, og renner ut i drikkevann, beitemark og fiskevann.

Slik beskriver reineier, Anders A Sara, juni 2023.

Biedjovággi: Irrgrønn farge på vannet som er fylt i de tidligere dagbruddene. Bekkene fra de hullene misfarger både myr og stein, og renner ut i drikkevann, beitemark og fiskevann. Det beskriver reineier Anders A Sara, juni 2023.

Biedjovággi: Irrgrønn farge på vannet som er fylt i de tidligere dagbruddene. Bekkene fra de hullene misfarger både myr og stein, og renner ut i drikkevann, beitemark og fiskevann.

Slik beskriver reineier Anders A Sara, juni 2023.

Biedjovággi: Irrgrønn farge på vannet som er fylt i de tidligere dagbruddene. Bekkene fra de hullene misfarger både myr og stein, og renner ut i drikkevann, beitemark og fiskevann. Det beskriver reineier Anders A Sara, juni 2023.

Vært bekymret

Reineier Isak Mathis Triumf ble overrasket i 2011, da vannprøvene den gang viste at vannet inneholdt tungmetaller. Siden da har han vært engstelig.

– Det er kalvingsområdet vårt, våre rein beiter i området. Også spiser vi mennesker kjøttet. Er det farlig?, spør Triumf.

Isak Mathis Triumf

BER OM Å TA ANSVAR: Reineier Isak Mathis Triumf ber myndighetene ta ansvar og sjekke om vannene i Biedjovággi er forurensa.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

– Men forurensingsmyndighetene mente i 2011 at det var liten fare for forurensing?

– Jo, men når du blir eksponert for det lille over lang tid. Vi spiser jo kjøtt året rundt. Kan noen garantere meg at det ikke kommer i kroppen?

Triumf forstår ikke myndighetene.

– Jeg trodde vi lever i et land som tar slike saker veldig alvorlig. Kan det tenkes at myndighetene er redd for svarene som vannprøvene kunne ha vist?, spør Triumf seg.

Naturvernforbundet fortviler

En som er bekymret for mulig forurenset vann i gruveområdet, er Svein Lund.

Han er tidligere leder, og nå sekretær i Naturvernforbundet i Ávjovárri.

– Allerede i 2015 tok vi opp dette med myndighetene, når første vannforvaltningsplan var på høring. Men ingen ville ta ansvar, forteller Lund.

Svein Lund

GRUVEDRIFT I BIEDJOVÁGGI: Svein Lund har over flere år kjempet mot at gruva i Biedjovággi skal startes opp igjen. Dette ble igjen aktuelt da svenske Arctic Gold lanserte planer om å starte gruvevirksomhet i Biedjovággi i 2010.

Foto: Elle Maaret Arttieff / NRK

Ifølge han er ikke krangelen i Biedjovággi unik i norsk sammenheng.

Naturvernforbundet gjorde en undersøkelse rundt i landet på de mest forurensede gruvene og gruveplanene. Det var gjennomgående at man vred seg unna med forskjellige påskudd.

Nedlagt gruve skapte forurensing

I Hjerkinn i Dovre kommune i Innlandet var det en lignende sak for åtte år siden.

Tidligere saker fra NRK viser at også i den saken var det mye diskusjoner i forkant om hvem som hadde ansvaret for forurensingen som det nedlagte Tverrfjellet gruver skapte.

Til slutt bygde Statskog, som grunneier, et renseanlegg i gruveområdet for å stoppe forurensinga.

Les også Unikt renseprosjekt på Hjerkinn

Tverrfjellet gruver

Fikk pålegg av Miljødirektoratet

Hverken FeFo eller Miljødirektoratet ønsker å kommentere saken.

NRK har sett på brevvekslingen mellom Miljødirektoratet og Finnmarkseiendommen fra 2016.

Direktoratet, som forurensingsmyndighet, har både krevd og pålagt FeFo å ta vannprøver i Biedjovággi.

Blant annet skriver direktoratet dette:

«Miljødirektoratet pålegger Finnmarkseiendommen å gjennomføre en kartlegging av forurensing fra nedlagt gruveområde ved Bidjovagge i Kautokeino kommune. Hjemmel for pålegget vil være forurensningsloven § 51»

Miljødirektoratet Brev sendt fra Miljødirektoratet til Finnmarkseiendommen, 27.06.2022

Statens ansvar

I forurensningsloven § 51 heter det blant annet:

«Forurensningsmyndigheten kan pålegge den som har, gjør eller setter i verk noe som fører eller som det er grunn til å tro kan føre til forurensning».

Men FeFo mener det er staten, og ikke FeFo, som har gitt tillatelse til gruvedrift, og i så måte satt i gang noe som kan føre til forurensing.

FeFo ble grunnlagt i 2005, mens gruvedrifta i Biedjovággi tok slutt i 1991.

Derfor mener FeFo at regninga etter gruva skal ikke betales av finnmarkinger.

«Staten var grunneier på tidspunktet for eventuell forurensning, staten ga tillatelse til gruvedriften i området, mineralet som ble utvunnet her var statens mineral hvor inntektene tilfalt staten og staten har godkjent oppryddingen. Staten satt med andre ord på samtlige sider av bordet i behandlingen av Bidjovagge gruver, både før, under og etter at det var drift i gruven.»

Finnmarkseiendommen (FeFo) Finnmarkseiendommen svarer direktoratet, 22.08.2022

Departementet må bestemme

I februar i år sendte direktoratet saken til Klima – og miljødepartementet.

Siden direktoratet og FeFo ikke har oppnådd enighet på syv år, så må departementet ta en avgjørelse i saken.

Er enig med FeFo

Svein Lund i Naturvernforbundet, mener i likhet med FeFo, at staten må ta ansvar.

Biedjovággi gruver er til og med vedtatt ved stortingsvedtak. Derfor ligger ansvaret på regjeringa og Stortinget. Det kan ikke skyves over på hverken FeFo eller kommunen. Men disse bør engasjere seg mer for å få staten til å gjøre sin plikt.

Reineier Isak Mathis Triumf har en bønn til myndighetene.

– Kom og ta prøver, så vi får svar om vannene fortsatt inneholder gift. Da slipper vi å leve med frykten.

Isak Mathis Triumf

FRYKTER TUNGMETALLER: Reineier er redd for å få i seg tungmetaller gjennom reinkjøtt.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Hverken FeFo eller Miljødirektoratet ønsker å kommentere saken.

Korte nyheter

 • Vudje bronsa medáljai

  Kárášjohkalaš Sandra Maria Balto lea beassan juniorluohkká vuodjamis Davviriikkalaš meašttirgilvvuide. Ikte ovttas su joavkkuin fidnejedje bronssa medálja 4x200 fridja vuodjamis. Meašttirgilvvut lágiduvvojit Estteeatnamis, Tartuas dán vahkuloahpa.

  Sandra Maria Balto
  Foto: Kjetil Andersen
 • Svømte til bronse på Nordisk mesterskap

  Sandra Maria Balto fra Karasjok er tatt ut til Nordisk mesterskap i svømming i junior klassen. I går tok hun sammen med troppen, bronse på 4x200 m fri. Mesterskapet holdes i Tartu i Estland.

  Nordisk mesterskap er et samarbeid mellom de nordiske landene, Danmark, Sverige, Island, Færøyene, Finland, Norge, samt Litauen, Latvia og Estland.

  Troppen Norge har sendt til Estland består av 5 senior herrer, 7 junior jenter, 7 junior guter og 7 parautøvere.

  Sandra Maria Balto (16) er i norgestoppen i svømming i sin årsklasse.
  Foto: Elle Norvang
 • Enighet om statsbudsjettet

  Kort tid før fristen løper ut, har regjeringspartiene og SV blitt enige om neste års statsbudsjett.

  Det bekrefter SV overfor NRK.

  Representanter for regjeringspartiene og SV møter pressen i Stortinget klokken 10.

  Forhandlingene har pågått siden mandag 13. november. Enigheten ble klar søndag etter at forhandlingene ble gjenopptatt klokka 10 lørdag.

  Det var Aftenposten som meldte nyheten først.