Unikt renseprosjekt på Hjerkinn

Et helt unikt renseprosjekt kan nå føre til at den alvorlige forurensingen fra Tverrfjellet gruver på Hjerkinn forsvinner i løpet av bare ett års tid.

Tverrfjellet gruver
Foto: Dovre kommune

Det er grunneieren Statskog som tar initiativ til prosjektet, som vil koste rundt 5 millioner kroner. Selve renseprosessen bygger på naturlige prosesser, og skal foregå inne i den nedlagte gruva.

– Jeg syns det er helt fantastisk at man har klart å finne en så enkel løsning, for et så komplekst problem, sier Bengt Fasteraune, ordfører i Dovre kommune.

Han har trolig grunn til å bruke litt store ord i dag. For fjerning av den alvorlige forurensingen etter gruvedriften på Hjerkinn har vært en kjempeutfordring både for kommunene Dovre og Folldal i mange, mange år.

Slått alarm

– Vannet vi tar ut fra gruva ser reint ut, men inneholder mye jern, kobber og sink, sier Tore Østeraas i Forsvarsbygg.

Gruvedriften på Tverrfjellet begynte i 1968, og varte til 1993.

Store mengder konsentrat av kobber, sink, svovel og jern ble frigjort, noe som ville bli et problem etter hvert som gruva ble fylt med vann. Sommeren 2008 var gruva allerede fylt opp, 30 år før beregnet. Gruvevann strømmet ut av jernbanestollen til Kvernbekken og Hjerkinndammen, og videre ned i Folla. Det ble straks slått alarm av frykt for at tungmetaller og særlig kobber ville skade fisken i området.

Pålegg fra Klif

Sommeren 2011 ga Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) pålegg til Statskog som grunneier om å utrede forurensingsbegrensende tiltak. Selskapet COWI fikk utredningsoppdraget. Allerede nå er planer og metoder klare, sier leder for vannmiljø i COWI, Stein Broch Olsen.

– Vi har hele tiden hatt som utgangspunkt å gjøre det på naturens premisser og lage et robust anlegg, som kan driftes for en liten sum penger. Planen er også at det skal stå der, selv etter at vi har gått bort, sier Olsen.

– Hvor stor tro har dere på at dette lykkes?

– Det har vi stor tro på. Alle de elementene og prosessene vi har tatt med i dette renseanlegget, er ting vi har testet ut over flere år. Vi kan dokumentere at dette anlegget skal fungere, sier Olsen.

Enkel metode

Det skal være en svært enkel metode, som skal fjerne tungmetallene fra vannet i gruva. Og det blir selve gruva som blir renseanlegget, ved at tungmetallene tas ut gjennom vann og et naturlig filter, som blant annet består av olivin. Verken kjemikalier eller elektrisitet trengs til dette, noe som gjør dette både svært miljøvennlig, enkelt og billig.

– Alt er drevet av naturen selv, nemlig vannet, sier regionsjef i Statskog Sør-Norge, Jan Helge Nordby.

Han sier at prosjektet er viktig og banebrytende.

– Det er kjent teknologi, brukt på en annen måte. Vi tror at dette kan være av interesse for andre og lignende forurensningsproblemer, sier Nordby

Fornøyde

Og Klima- og forurensingsdirektoratet Klif er svært fornøyde med denne løsningen.

– Det ingen pumper som skal skiftes, og ikke noen kjemikaler som skal tilsettes, det er et system som går nesten av seg selv. Det trenger ikke strøm og er svært robust, sier Grethe Braastad, saksbehandler hos Klif.

Ordfører i Dovre, Bengt Fasteraune mener rensing av både gruver og gamle skytefelt på Hjerkinn nå endelig kan gi hele området nasjonalparkstatusen det fortjener.

– Det betyr enormt mye, helhetsmessig er dette veldig viktig for Dovre kommune, sier en glad ordfører.