Hopp til innhold

Musihkajn sámevuodav låkkti

– Mån lávlov sijáj birra gejt æhtsáv. Dav javllá ådå sáme ártissta guhti l esski CDav almodam, ja la jur konsærttarájdov ásadime.

Kalle Urheim sihtá sámevuodav musihka tjadá tjalmostit.

Kalle Urheim sihtá sámevuodav musihka tjadá tjalmostit.

Foto: Naima Nergård / NRK

Arvusmahttem Kalle Urhæjmmaj gå mushikkav buvtat la julevsámegielav nannit. Duodden la aj gå dåbddu sunji degu gulldaliddje sisanov suv musihkas dádjadi juska dal e sámegielav dádjada.

– Musihka ja lávllagij tjadá sidáv sámevuodav låkktit. Ulmutja javllin i dån dárbaja nav tjielggit ja ságastit. Galga ber lávllot. Ulmutjin la siello, vájmmo ja miella. Da li ienemusát ulmutja gudi e julevsámegielav dádjada gudi gulldali muv musihkkav ja huoman dádjadi. Musihkka vuojnnet duohtti sijá vájmov, javllá Kalle Urheim.

Lågå: Musihka baktu Kalle ietjas gávnaj

Giehtalakkoj

Kalle Urheim la sjaddam bajás Måsken, Divtasvuonan.

Kalle la musihkajn gillum 13 jage. Maŋemus jagijt la bachelorgrádaj låhkåm musihkkakonservatoriuman Råmsån.

Lågå: Tar utfordringen fra SGP-konkurrent

Urheim la sjaddam bajás læstadiánalasj jáhkujn, ja suv mielas la musihkka ja jáhkko dagu giehtalakkoj vádtsemin.

– Ulmutja dárbahi muhttijn gullat fámov mij la ålggola ietjam vájmo. Dåbdåv álu gieresvuodav ja doarjov. Muv mielas mushikka ja jáhkko la sæmmi "ássje". Muhttijn dárbahip gullat fámojt ålggolin ietjam vájmo ja rubmaha. Iv la mån misjonerra, valla mån lávlov sijáj birra gejt mån æhtsáv.

Lågå: Julevsáme skierrov almot

Kalle Urheim konsærttarájdov la tjádádime maŋŋáj gå CDav la almodam.

Kalle Urheim konsærttarájdov la tjádádime maŋŋáj gå CDav la almodam.

Foto: Naima Nergård / NRK

Vuorbástuvvam

Konsærtta duorastagá, gånnå Kalle Urheimajn dejvadalájma, lij ålggosajen Sydøst mij la Bådådjon.

Kalle Urhæjmmaj dåbddu degu vuorbástuvvam la musihkajn ja åvddånbuktemijn.

– Suohtas la má ulmutjijda lávllot. Gå ulmutja lijkkuji dav liekkosvuodav ja gieresvuodav, da mån sjattav really happy. Yeah!

Lågå aj: Juogada váibmoárbbis earáiguin

Korte nyheter