NRK Meny
Normal

Julevsáme skierrov almot

Sån musihkav universitehtan lågåj ja dán máno almot vuostasj EP-skierrov.

Karl Edvard Urheim

Basádismáno dijmmá Karl Edvard Urheim Råmsån konsertan lávloj.

Foto: Kasia Mikolajewska

GULLDALA ÁSSJEV:

Karl Edvard Urheim

Biehtsemáno Karl Edvard Utheim EP-skierrov luojttá.

Foto: Privat

– Sidáv guddnedahttet mijá vuonav, mijá merav ja mijá dáfov.

Dáv javllá Karl Edvard Urheim, jali Kalle gåktu suv oahppása javlli, gut la musihkav konservatoriuman, Råmså universitehtan låhkåm. Dálla la skåvllåjahke nåhkåm, ja biehtsemánon sån luojttá vuostasj EP-skierrov niellja julevsáme lávllagij.

Vidar Andersen

– Suohtas sjaddá gullat båhtusijt bárgostis. Buorre gå bessap dávjabut gullat lávllagijt ja juojggamijt adjáj julevsábmáj, javllá Vidar Andersen gut Råmsån årru.

Foto: Privat

– Mån lav tjállám avtav juojgav mij ja ábe birra ja gåhtjoduvvá ábe rastá. Lav dáv tjállám danen gå sidáv guddnedahttet mijá vuonav, mijá merav ja mijá dáfov. EP-skierron li duodden guokta ahkedis poplávllaga ja iehketlávllak mánájda.

Ávvudalli

Julevsáme åhtsåli ienep julevsáme lávllagijt ja dálla ávvudalli gå ådå lávllaga almoduvvi.

– Suohtas sjaddá gullat båhtusijt bárgostis. Buorre gå bessap dávjabut gullat lávllagijt ja juojggamijt adjáj julevsábmáj, javllá Vidar Andersen gut Råmsån årru.

Aj ietjá sáme artissta ávvudallá.

– Dát la huj buorre, iv la nav moadda sáme pop-lávllagijt gullam, ja la buorre gå Urheim ietjas niegov tjuovvu, javllá Ronja Larsen Mo i Ranas.

Vájmmoássje

Ronja Larsen

– Dát la huj buorre, iv la nav moadda sáme pop-lávllagijt gullam, ja la buorre gå Urheim ietjas niegov tjuovvu, javllá Ronja Larsen Mo i Ranas.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Urheiman la miella musihka tjadá julevsámegielav åvddånit ja tjállá tjabu juojgajt, poplávllagijt ja mánájlávllagijt.

– Mujna li moadda subtsasta majt sidáv væráldij ja sámegielagijda subtsastit. Mån lav tjállám lávllagijt ja juojgajt dálve rájes danen gå sidáv sámegielav, ja sierraláhkáj julevsámegielav åvddånit musihkka tjadá, mij la muv vájmmoássje. Dáv danen gå mijá dáfon ij la nav ållo musihkka.

Musihkav låhkåm

Urheima oajvvepládna la sjaddat musihkkaåhpadiddje julevsámegiellaj jali ietjá sámegiellaj, ja maŋemus jagev la sån musihkav konservatoriuman Råmså universitehtan låhkåm.

– Lij suohtas, miellagiddevasj ja huj buorre danen gå danna la sierralágásj birás ja huj buorre åhpadiddje. Dan skåvlån oattjo buorre vejulasjvuodav ietjat vájmo milta barggat. Buoremus lij gal liehket jus åhpadimijn lij sámegiella åhpadiddje, valla huoman buoragit la mannam danen gå musihkkabarggo la sæmmi vájku makkir giella le. Musihkka la ham internasjonálla giella.

Sujna li juo plána joarkket musihkkabuvtadimijn.

– EP-skierro la vuostasj oasse muv prosjevtan almodit ålles albumav. Dán máno almodav EP-av niellja lávllagij. Boahtte tjaktjaj gergav ålles albumajn.