Mæland vil ha slutt på «fake news» om samene

Lederen i Norske Samers Riksforbund er glad for at kommunal- og moderniseringsministeren så klart slår fast at samene er urfolk.

Monica Mæland på Halhjem

BORTKASTET TID: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener det er bortkastet tid å diskutere samenes status som urfolk.

Foto: SIMON S. BRANDSETH / NRK

«Det er uheldig at vi må bruke tid, ressurser og spalteplass på å gjenta dette enkle faktum: Samene er urfolk. Altså: Samene – er – urfolk.»

Det skriver kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i et debattinnlegg i Nordnorsk debatt under overskriften «Samene er urfolk – punktum.»

– Vi har mange viktige og interessante diskusjoner i samepolitikken. Da er det dumt å bruke kreftene på å diskutere det som allerede er slått fast, skriver Mæland i debattinnlegget.

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at den samiske folkegruppa kan tryggje og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Grunnloven § 108.
Monica Mæland - Nordnorsk debatt

Innlegget til Monica Mæland ble publisert på Nordnorsk debatt.

Foto: Skjermdump / Nordnorsk debatt

– Jeg er glad for det Monica Mæland skriver. Hennes uttalelser bør være siste ord i denne debatten. Det er ikke vits å bruke mer tid på å diskutere hvorvidt samene er urfolk eller ikke. Det er nemlig et faktum, sier leder Runar Myrnes Balto i Norske Samers Riksforbund (NSR) til NRK.

Fulgte oppfordring

I innlegget sitt følger Mæland oppfordringen til Balto, om at regjeringen bør ta avstand fra falske nyheter om samene.

Denne oppfordringen skrev Balto i et innlegg i Nordnorsk debatt under tittelen Regjeringen bør imøtegå «fake news» om samene.

– Prinsippene i samepolitikken, som flertallet på Stortinget står bak, står fast. Det er grunnlaget for regjeringens politikk i samiske saker, understreker Mæland overfor NRK.

Runar Myrnes Balto

PÅPEKER «FAKE NEWS»: NSR-leder Runar Myrnes Balto.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Balto påpeker at det daglig spres en rekke feilaktige oppfatninger i leserinnlegg i avisene og debattfora om det samiske folket og dets status.

– Denne formen for «fake news» om samene er bakteppet til bråket om grunneiermøtet i Selbu, der en samisk grunneier ble nektet adgang til møtet. Nasjonale politikere i Norge bør føle seg kallet til å imøtegå og forebygge feiloppfatningene, skriver Balto.

Når det grunnleggende premisset om samenes status blir trukket i tvil, og det skapes et bilde av at samene har klart å lure hele Stortinget til å gi dem særrettigheter, så gir det næring til mer problematiske konspirasjoner.

NSR-leder Runar Myrnes Balto i Nordnorsk debatt

Foreningen Etnisk og demokratisk likeverd baserer sin virksomhet på å fornekte samenes urfolksstatus, men leder Jarl Hellesvik vil ikke la seg intervjue av NRK Sápmi.

– Mæland hevder også at det er slått fast gjennom folkeretten at samene er et urfolk. Denne opplysningen må kunne karakteriseres som desinformasjon. Det er aldri blitt utredet om samene i Norge er berettiget til å bli beskyttet av innholdet i ILO-konvensjon nr.169, hevder Hellesvik i sitt debattinnlegg i Nordnorsk debatt.

Jarl Hellesvik

VIL IKKE UTTALE SEG: Leder Jarl Hellesvik i EDL reiser rundt i landet for å spre sitt budskap om at samene ikke er urfolk. Her er han på det mye omtalte grunneiermøtet i Selbu 6. juni.

Foto: Stian Elverum / Nea Radio

– Samene er urfolk i Norge. Det er slått fast gjennom folkeretten, gjennom uttalelser og utredninger fra offentlige utvalg, og av Stortinget, regjeringen og av Høyesterett, understreker Monica Mæland.