Mæland vil ha slutt på «fake news» om samene

Lederen i Norske Samers Riksforbund er glad for at kommunal- og moderniseringsministeren så klart slår fast at samene er urfolk.

Monica Mæland på Halhjem

BORTKASTET TID: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener det er bortkastet tid å diskutere samenes status som urfolk.

Foto: SIMON S. BRANDSETH / NRK

«Det er uheldig at vi må bruke tid, ressurser og spalteplass på å gjenta dette enkle faktum: Samene er urfolk. Altså: Samene – er – urfolk.»

Det skriver kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i et debattinnlegg i Nordnorsk debatt under overskriften «Samene er urfolk – punktum.»

– Vi har mange viktige og interessante diskusjoner i samepolitikken. Da er det dumt å bruke kreftene på å diskutere det som allerede er slått fast, skriver Mæland i debattinnlegget.

Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at den samiske folkegruppa kan tryggje og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Grunnloven § 108.
Monica Mæland - Nordnorsk debatt

Innlegget til Monica Mæland ble publisert på Nordnorsk debatt.

Foto: Skjermdump / Nordnorsk debatt

– Jeg er glad for det Monica Mæland skriver. Hennes uttalelser bør være siste ord i denne debatten. Det er ikke vits å bruke mer tid på å diskutere hvorvidt samene er urfolk eller ikke. Det er nemlig et faktum, sier leder Runar Myrnes Balto i Norske Samers Riksforbund (NSR) til NRK.

Fulgte oppfordring

I innlegget sitt følger Mæland oppfordringen til Balto, om at regjeringen bør ta avstand fra falske nyheter om samene.

Denne oppfordringen skrev Balto i et innlegg i Nordnorsk debatt under tittelen Regjeringen bør imøtegå «fake news» om samene.

– Prinsippene i samepolitikken, som flertallet på Stortinget står bak, står fast. Det er grunnlaget for regjeringens politikk i samiske saker, understreker Mæland overfor NRK.

Runar Myrnes Balto

PÅPEKER «FAKE NEWS»: NSR-leder Runar Myrnes Balto.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Balto påpeker at det daglig spres en rekke feilaktige oppfatninger i leserinnlegg i avisene og debattfora om det samiske folket og dets status.

– Denne formen for «fake news» om samene er bakteppet til bråket om grunneiermøtet i Selbu, der en samisk grunneier ble nektet adgang til møtet. Nasjonale politikere i Norge bør føle seg kallet til å imøtegå og forebygge feiloppfatningene, skriver Balto.

Når det grunnleggende premisset om samenes status blir trukket i tvil, og det skapes et bilde av at samene har klart å lure hele Stortinget til å gi dem særrettigheter, så gir det næring til mer problematiske konspirasjoner.

NSR-leder Runar Myrnes Balto i Nordnorsk debatt

Foreningen Etnisk og demokratisk likeverd baserer sin virksomhet på å fornekte samenes urfolksstatus, men leder Jarl Hellesvik vil ikke la seg intervjue av NRK Sápmi.

– Mæland hevder også at det er slått fast gjennom folkeretten at samene er et urfolk. Denne opplysningen må kunne karakteriseres som desinformasjon. Det er aldri blitt utredet om samene i Norge er berettiget til å bli beskyttet av innholdet i ILO-konvensjon nr.169, hevder Hellesvik i sitt debattinnlegg i Nordnorsk debatt.

Jarl Hellesvik

VIL IKKE UTTALE SEG: Leder Jarl Hellesvik i EDL reiser rundt i landet for å spre sitt budskap om at samene ikke er urfolk. Her er han på det mye omtalte grunneiermøtet i Selbu 6. juni.

Foto: Stian Elverum / Nea Radio

– Samene er urfolk i Norge. Det er slått fast gjennom folkeretten, gjennom uttalelser og utredninger fra offentlige utvalg, og av Stortinget, regjeringen og av Høyesterett, understreker Monica Mæland.

Korte nyheter

 • Suomas ložžejit gáržžidusaid

  Suoma ráđđehus dieđiha ahte sii ložžejit koronagáržžidusaid árabut go maid áigo, guovvamánu 1. beaivvi rájes. Nu čállá Reuters.

  Earret eará besset boradanbáikkit doallat rahpasin dii. 21 rádjai, ja alkoholavuovdima dii. 20 rádjai.

 • John Savio 120 jagi

  – Sámi dáiddár John Savios lea leamaš stuorra mearkkašupmi sámi dáidagii ja kultuvrii, dadjá Savio musea jođiheaddji Liv Astrid Kvammen Svaleng.

  Odne livččii Savio deavdit 120 jagi, ja dan ávvudit Girkonjárggas dán vahkkoloahpa.

  Kvammen Svaleng dadjá ahte Savio ofelažžan sámi dáidagii.

  Kunstner John Savio og verket Gánda ja nieida
  Foto: Saviomuseet