Hopp til innhold

Én av to mener Fosen-anlegget bør stoppes

En meningsmåling gjort av Kantar viser at støtten til samiske rettigheter har økt. Loga sámegillii.

Greta Thunberg bæres bort for andre gang.
Finnmarksvidda januar 1979. Demonstrasjon mot utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget. Politiet ankommer leiren ved Nullpunktet i Stilla. Demonstrantene bæres bort av politiet før leiren ryddes.

Bilder som dette kan ha påvirket folks meninger både i 1979 og 2023.

Løchen/NTB & Breidlid/NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Bakgrunnen for meningsmålingen er aksjonene som ble gjennomført i Oslo i februar og mars.

Da aksjonerte flere samiske unge og naturvernere mot et vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag.

Høyesterett har nemlig dømt at vindkraftanlegget bryter reindriftssamenes rettigheter til å drive med sin kultur.

Fosen aksjonister på gulvet inne på OED.

Aksjonistene tok seg inn på Olje- og energidepartementet og ble værende i flere dager før politiet bar dem ut. Deretter fikk aksjonen større støtte og fortsatte i regjeringskvartalet.

Foto: Rasmus Berg

Forrige gang en sak om samiske rettigheter fikk så stor oppmerksomhet, var da Alta-aksjonistene sultestreiket utenfor Stortinget for mer enn 40 år siden.

Kantar har gjort en meningsmåling der 733 strømkunder har svart på spørsmål om Fosen. De samme spørsmålene ble stilt i 1981 om et vannkraftverk i Alta.

Et av de mest interessante funnene er at halvparten mener drifta av vindkraftverket på Fosen bør stanses, enten midlertidig eller for godt.

Se de mest interessante funnene her:

Utenfor slottet fosen demonstrasjon

Større støtte til samene

I månedsskiftet februar - mars markerte en gruppe samer sin holdning til vindkraftutbyggingen på Fosen. I løpet av en uke blokkerte de regjeringskvartalet og fikk bred pressedekning. Resultatene vi har hentet inn viser at det er større støtte i befolkningen i dag for minoriteters rettigheter enn da Alta-vassdraget skulle bygges i starten av 1980-årene.

Vindkraft på Fosen. Storheia vindpark
Heiko Junge / NTB

Splittet befolkning

Befolkningen er splittet i sin holdning til vindkraftverkene på Fosen. En tredjedel (32%) mener vindkraftverkene bør fortsette å være i drift, 28% mener de bør stoppe inntil alle forhold er avklart, mens 23% mener driften bør stoppes for godt og vindturbinene fjernes.

Generasjoner
Illustrasjon / www.colourbox.com

Forskjeller på unge og eldre

Menn og aldersgruppen over 60 år er mest tilbøyelig til å mene at vindkraftverkene på Fosen bør fortsette å være i drift, mens kvinner er i overvekt blant de som mener driften bør stoppes inntil alle forhold er avklart. Aldersgruppen under 45 år er den som i størst grad mener driften bør stoppes og at vindturbinene bør fjernes.

Halvparten da og nå

Andelen av befolkningen (51%) som mener driften bør stoppes helt (23%) eller inntil alle forhold er avklart (28%) er tilnærmet den samme som i valgmålingen fra 1981 svarte at Alta-utbyggingen burde vente eller stanses helt (49%).

På den annen side er det færre i dag (32%) som mener vindkraftverkene bør fortsette, enn som mente at Alta-elva burde bygges ut snarest (47%).

Resultatene viser at en vesentlig høyere andel av befolkningen i dag (17%) ikke har gjort seg opp en mening og svarer «Vet ikke» enn da tilsvarende spørsmål ble stilt i 1981 om Alta-utbyggingen (4% Vet ikke).

Utenfor slottet fosen demonstrasjon

Mer toleranse for å vise motstand mot myndighetene

Resultatene viser at befolkningen har blitt vesentlig mer tolerante for å markere motstand mot myndighetenes bestemmelser enn hva som var gjeldende tidlig på 1980-tallet. I Valgmålingen fra 1981 svarte 80% at de var nokså eller helt enige i at man ikke kan godta at utenforstående grupper stopper utbygging som er vedtatt av Storting og regjering. I dag er det ikke mer enn 35% som sier det samme.

– Gledelig

Ella Marie Hætta Isaksen var en av de første som okkuperte Olje- og energidepartementet i februar.

Aksjonisten spilte også hovedrollen i filmen La Elva Leve, som handler om aksjonene for vassdraget mellom Alta og Kautokeino.

Les også: Sultet for å stanse vannkraftutbygging: – Hjertet mitt skriker fortsatt

Hun synes det er en gladsak at halvparten støtter aksjonistenes krav om å stoppe drifta på Fosen.

– Det er gledelig for oss som har stått i denne saken, og spesielt for Fosen-samene som kan vite at de har så mange i ryggen, mener hun.

Ellos eatnu - La elva leve

Hætta Isaksen har tidligere uttalt at aksjonistene i Alta-saken var banebrytende for samisk motstandskamp.

Foto: Mer Filmdistribusjon

Likevel forteller Ella Marie at ventinga på at saken skal komme videre er smertefull.

– Det er snakk om veldig, veldig mange år med blod, svette og tårer. Midt oppi dette er det en jo en gledesnyhet at folk flest ikke støtter at regjeringa haler ut denne prosessen, sier hun.

Les også: Alta-demonstrant om Fosen-saken: – Det er en og samme sak

Anders Heger føre Olje- og energidepartementet der unge samer og naturvernarar demonstrerer mot vindturbinane på Fosen.
Anders Heger føre Olje- og energidepartementet der unge samer og naturvernarar demonstrerer mot vindturbinane på Fosen.

– Veldig mange likheter

I meningsmålinga skriver Kantar at den er representativ for Norges voksne befolkning.

Eva Fosby Livard er avdelingsleder ved Kantar, og jobbet med meningsmålingen.

Eva Fosby Livgard

Avdelingsleder Eva Fosby Livgard forteller at ytringsfriheta står sterkere i dag enn 40 år siden.

Foto: Eivind Molde / NRK

Hun forteller at likhetene mellom Alta-saken og Fosen-saken er grunnen til at de tok opp målingen fra 1981.

Om du ikke helt ser likhetene, legger Livgard frem en saftig liste.

– Begge sakene handler om kraftutbygging. Den gang vannkraft, nå er det vindkraft. Det er samiske interesser, det er reindrift, det er miljøinteresser og det er en sak som er vedtatt av myndighetene, men som blir klaget inn for domstolene. Det er sivil ulydighet og det er kjente profiler som engasjerer seg, sier hun.

Avdelingslederen sier at en av de mest oppsiktsvekkende funnene er at folk mener i større grad det er greit å vise motstand mot myndighetenes vedtak nå enn på 80-tallet.

– Ytringsfriheten står sterkere i dag enn det gjorde da, sier hun.

Hva mener du? Bør vindkraftverket på Fosen få drive videre?

– Skulle sett at vi har kommet lenger

Dette er en sak som engasjerer, og som mange har meninger om. Når det er sagt, så avgjøres ikke fremdrifta i saken av meninger.

Det sier statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther (Ap).

– Det er en vanskelig prosess, det skal jeg være ærlig om. Jeg skulle gjerne ha sett at vi var kommet lenger, sier hun.

Olje- og energiminister Terje Aasland har gjentatt flere ganger hvor viktig et nytt kunnskapsgrunnlag er for å komme videre i saken.

Elisabeth Sæther
Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Men onsdag meldte NTB at innhentinga av ny kunnskap ikke er satt i gang, og at prosessen kan drøye til godt inn i det neste året.

Fosen-aksjonistene gjorde det klart før de avsluttet aksjonen at de følger nøye med, og er klare til å aksjonere på nytt dersom prosessen tar for lang tid.

Likevel frykter ikke Sæther at nye aksjoner skal settes i gang.

– Jeg har stor forståelse for at dette er en sak som engasjerer, også de som aksjonerte utenfor departementet før påske. Hvorvidt de kommer tilbake, må du nesten spørre dem om. Vi skal være glad for at demokratiet legger til rette for at folk kan ytre seg og si ifra, sier hun.

Korte nyheter

 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir

 • Vil bygge ny flyplass i Kautokeino

  NSRs sametingsgruppe ber sametingsrådet om behovet å etablere fylplass i Kautokeino.

  Våren 2024 legger regjeringen frem nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036.

  Reperesentant Maren Benedicte Nystad Storslett, forteller at Kautokeino har siden 50-tallet arbeidet med å åpne flyplassen i kommunen. Det er allerede ferdig anlagt flystripe på 1.100x 30 meter på grusdekket rullebane. Skriver Sagat

  Maren Benedicte Nystad Storslett
  Foto: Malene Gaino Buljo / NRK