Sultet for å stanse vannkraftutbygging: – Hjertet mitt skriker fortsatt

Store inngrep var planlagt i et av Europas beste laksevassdrag. Beiteland ville gå tapt. En gruppe med samiske ungdommer mente det var nødvendig å gå drastisk til verks.

Sultestreik utenfor Stortinget

SULTESTREIK: I én uke sultestreiket syv samiske ungdommer 100 meter fra maktens korridor.

Foto: Scanpix

Vi skrur tiden tilbake til høsten 1979. Akkurat på denne dagen for 40 år siden tok Jorunn Eikjok oppstilling på Eidsvolls plass. Hun hadde nettopp kommet hjem fra et lengre opphold på Grønland, der inuittene hadde fått hjemmestyre. Der merket de at kolonistaten gradvis slapp taket.

I Norge er stemningen blant samene en ganske annen. Eikjoks venner snakket om å dra til Oslo. Noe måtte gjøres.

Sammen med seks andre samiske sultestreikere slo hun leir utenfor Stortinget. Utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget skulle stoppes.

– Vi spiste ingenting på de syv dagene sultestreiken varte. Dette var en alvorlig aksjon, sier Eikjok til NRK.

I dag ble sultestreikerne hedret under en markering utenfor Stortinget.

 • Se TV-reportasje fra støttemarkeringen under:

– Mitt hjerte skriker

Eikjok var 27 år da hun deltok i sultestreiken. Finnmarkingen har sterke minner fra dagene utenfor Stortinget. Følelsen av sult husker hun ikke.

De hadde viktigere ting å tenke på.

De snakket nærmest konstant med journalister, representanter for myndighetene, og andre som ville vite hva dette dreide seg om.

– Jeg tror at aksjonen sjokkerte både nordmenn og samer. Ingen kunne lenger ignorere det vi hadde å fortelle. At den samiske kulturen systematisk var usynliggjort, og tiet i hjel, sier Eikjok.

Hun husker derimot hvor sinte mange nordmenn ble, da de fikk vite at mange samer ikke engang hadde fått lære å lese og skrive sitt eget språk.

Hun lar tankene vandre tilbake til oktoberdagene i 1979. Hun kjenner fortsatt på sinne og sorg.

– Mitt hjerte skriker fortsatt den dag i dag, sier en tydelig rørt Eikjok.

Dette tiåret og årene etter står oppført i norsk historie som en av de mest bitre politiske kampene i norsk historie. Den opprinnelige planen var til og med at Alta-Kautokeinovassdraget skulle legge den samiske bygden Máze under vann.

Sultestreik utenfor Stortinget

UTENFOR STORTINGET: Her er Jorunn Eikjok (sittende i midten med øynene lukket) på plass utenfor Stortinget og sulteaksjonen har akkurat begynt. Den varte i én uke.

Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

– Raseriet måtte ut

Hun begynte tidlig å kjempe for samiske rettigheter. Dette ansvaret føler Eikjok fortsatt på, den dag i dag.

Selv om hun ikke lenger har krefter til å delta i demonstrasjoner, støtter hun unge som fortsatt kjemper for samenes rettigheter i Norden og Russland.

For henne handlet ikke Alta-aksjonen bare om elva. Den handlet vel så mye om at samene også skulle bli hørt i saker som angikk dem.

Hun hever stemmen. Ordene kommer raskt. Det er tydelig at hun blir opprørt over å tenke på det hun var med på for 40 år siden.

– Etter flere århundrer med kolonialisering, fornorskning og undertrykkelse, så er det ikke rart at raseriet måtte ut, på en eller annen måte, sier Eikjok.

Sultestreiken virket forløsende på disse innestengte følelsene.

– Vi følte at de la et lokk over det samiske, slik at vi skulle kveles. Sultestreiken gjorde i mine øyne at dette lokket ble løftet av, og det norske folk så at samene er stolte over sin bakgrunn og kultur.

Sultestreik utenfor Stortinget

VAKTE OPPSIKT: De sultestreikende samene var ofte omringet av store folkemengder. Folk kom i hopetall for å snakke med samene utenfor Stortinget.

Foto: NTB Scanpix

Standhaftige demonstranter

Sultestreiken vakte stor oppstandelse i hovedstaden. Samene hadde tatt over sentrum av Oslo. De kjempet for sine rettigheter. Vedtaket om Alta-Kautokeino vassdraget skulle omgjøres.

Koste hva det koste ville.

Gang på gang rev politiet ned lavvoene. De sultestreikende ungdommene og demonstrantene ble kjørt vekk til avhør.

Noen havnet også i arresten. Dette skremte ikke de unge aksjonistene. Etter at de slapp ut, var de tilbake igjen i Oslo sentrum. Raskt var det også en ny lavvo på plass utenfor Stortinget.

Politiet rydder bort lavvuen utenfor Stortinget

RYDDET BORT: Lavvoen som ble satt opp utenfor Stortinget ble flere ganger fjernet.

Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

Til slutt ble det bestemt at sultestreikerne ikke skulle dø på myndighetens vakt. Tvangsforing ble løsningen.

– Jeg er veldig stolt og takknemlig over at jeg ble med til Oslo. Nå er mitt ønske at samene i fremtiden også er stolte over sine tradisjoner, og fortsetter kampen for sine rettigheter, sier Jorunn Eikjok, som bor i Tana i Øst-Finnmark.

Korte nyheter

 • Besset válljet boahkuid

  Norgga álbmot beassá dál válljet guđe boahkuid bijahit, go lea doarvái boahkut, nu dieđiha Álbmotdearvvašvuođainstituhtta preassadieđáhusas.

  –– Vaikke lea seamma bures suodjaluvvon go seaguha boahkuid, de diehtit ahte muhtumat háliidit boahkuhuvvot seamma boahkuiguin guktuid háviid. Dál go mis lea doarvái sihke Pfizer ja Moderna boahkut de sáhttet gielddat fállat álbmogii daid boahkuid maid sihtet, lohká Álbmotdearvvašvuođainstituhta veahkkedirektevra Geir Bukholm.

  Vaksinering Eikefjord barne- og ungdomsskule.
  Foto: Nils Ole Refvik / NRK
 • Geahčadit mo čoavdit jammema

  Dál áigot iskkat mo ođđaáigásaš fievrrideami teknologiija birge jammenfallehemiin. Stáhta geaidnodoaimmahat ja Suodjalusa dutkaninstituhta lágidit iskkademiid ja ohcet čovdosiid dán lassánan sihkkarvuođahástalussii. Jammen lea go muosehuhttet dahjege cagget radio- ja GPS-signálaid.

 • Gávdnan jápmán bohccuid

  Lappi boles lea dutkamin Ohcejogas Gámasmohke guovllus gávdnon jápmán bohccuid. Nu čállá boles neahttasiiddus. Boles oaččui dieđu jápmán bohccuin sotnabeaivve. Boles ja rádjegozáhus leat fitnan báikkis gos bohccuid ráppiid leat gávdnan ja jáhkket, ahte bohccuid leat goddán vaháguhttima namas. Seammasullasaš ealáhusa vahágahttima namas dahkkon dáhpáhusat leamašan maiddái Oarje-Lappis čakčamánus ja geassit. Boles lea dutkamin ášši iige dieđit áššis eanet.