Hopp til innhold

– De utnytter rett og slett folk i en sårbar situasjon

Maret Laila Anti opplever at foreldrene møter en vegg når de ber om tolk ved sykehusbesøk. Hun er redd for at livsviktig informasjon går tapt.

Maret Laila Anti

REAGERER: Datter mener at helseforetakene utnytter folk i en sårbar situasjon.

Foto: Maien Gaup Sandberg / NRK

Antis foreldre fra Sirma i Tana kommune ønsket videotolking fra norsk til samisk under et legebesøk. De ble istedenfor lovet tolk gjennom telefon.

Da de kom til Kirkenes sykehus fikk de ikke det de hadde blitt lovet. Der var det ingen tolk.

De har ikke selv ønsket å stille opp på intervjuet, men er informert om at datteren representerer saken i media.

NRK har ved flere anledninger skrevet om utfordringene knyttet til tolketjenester i helsesektoren.

Tomme løfter

Maret Laila Anti bor selv i Tromsø, 675 km fra foreldrene sine i Sirma, og er bekymret når foreldrene skal til legen. Hun mener det skal være en selvfølge å få legehjelp på morsmålet.

– Pårørende ender opp med ansvaret for kommunikasjonen mellom legen og pasienten, sier en sint og oppgitt Anti.

Hun påpeker at uten tolk kan det bli gitt feil informasjon som kan bli helsefarlig for pasienten, og tror flere samisktalende vegrer seg for å sende sine eldre til sykehuset.

– Det er en skikkelig redsel å sende sin gamle bestemor, eller sine foreldre til sykehuset fordi du vet at det kan bli problemer med kommunikasjonen, sier hun.

Anti mener det virker vanskeligere å skaffe tolk til samisktalende, enn til andre som måtte trenge det, da det forventes at samer forstår norsk.

Hun oppfatter dette som en bevisst måte å spare penger på.

– De utnytter rett og slett folk i en sårbar situasjon, sier Anti.

Forstår sinnet

Sametingsråd Hans Ole Eira (Sp) forstår at samiske pårørende er fortvilet og påpeker at dette er noe Sametinget er opptatt av.

Hans Ole Eira i Lakkonjarga reinbeitedistrikt.

IKKE TOLKE: Hans Ole Eira sier at pårørende ikke skal fungere som tolk for helsetjenesten.

Foto: Privat

– Sametinget jobber kontinuerlig for at samiske pasienter skal ha et likeverdig helsetilbud.

Eira understreker at pårørende ikke skal måtte fungere som tolk for helsetjenesten og utdyper at eksisterende lover og regelverk skal følges av helseforetakene.

Eira forteller også at de har hørt om lignende tilfeller gjennom mange år, og dette viser at utviklingen av tilbudet går for sakte.

Samisk språklov § 3-5 gir alle samisktalende rett til å bruke morsmålet i møte med offentlige helsetjenesteetater. Dersom ikke etatene har samisktalende ansatte, må det anskaffes tolk.

Rutinesvikt

Avdelingsleder for SANKS forskning og utvikling, og avdelingsleder for samisk folketjeneste for Sámi klinihkka, Renate Aspeli Simonsen, beklager på vegne av Finnmarkssykehuset.

– Det er beklagelig å måtte oppleve sånt fortsatt i dag, sier Simonsen.

Renate Aspeli Simonsen

BEKLAGER: Avdelingsleder Renate Aspeli Simonsen, beklager på vegne av Finnmarkssykehuset og lover forbedring.

Simonsen forteller at det er kommet nye rutiner 23. november 2020 og sier at Finnmarkssykehuset er ganske stort, og dermed er beklageligvis ikke rutinene kjent hele veien.

– Det er en avtale mellom fastlege, kommune og Finnmarkssykehuset at man skal registrere inn språk og om det er tolkebehov i pasientens journal. Da skal det foreligge rutiner på at det skal bestilles tolk til timen.

De arbeider nå med å implementere rutinene.

Hva har du å si til pårørende?

– Send inn en klage til Finnmarkssykehuset sånn at vi kan rette opp der det har sviktet slik at det ikke skal skje igjen.

Simonsen lover at de skal gjøre alt i deres makt for at det skal bli bedre fremover.

Les også disse sakene om manglene tolketjeneste:

Korte nyheter

 • Jámii 170 jagi dassái – hávdáduvui ođđasit odne

  Ubmisámi nisu, Christina Chatarina Larsdotter rohkki (1819-1854), guhte gohčoduvvui Stor-Stina, hávdáduvvui ođđasit odne Malláge/Malå girkogárdái Ruoŧas.

  Su gohčodedje Stor-Stina go son lei erenoamáš guhkes olmmoš, badjel guokte mehter guhkki.

  Maŋŋá go son jámii ledje dutkit roggan hávddi ja dolvon su rupmaša máttás.

  Malláge sámesearvvi / Malå Sameförening beales leat giitevačča go Larsdotter fas lea beassan iežas ruovttuguovllu hávdeeatnamii.

  – Dál leat olu ieš guđet ge lágan dovddut ja lea váttis daid sániiguin čilget, lohká sámesearvvi njunuš, Stefan Larsson SVT Sápmái.

  Stor-Stina birra lea maid Åarjelhsaemien Teatere ráhkadan čájálmasa.

  Gjenbegraving av Stor-Stina.
  Foto: Josefine Holgersson / SVT
 • Dagbladet: Jente (15) funnen død i skog i Finland

  Ei femten år gamal jente er funnen død i ein skog i Finland, skriv Dagbladet.

  Politiet har starta drapsetterforsking i Valkeakoski i Finland.

  Jenta kom aldri heim etter å ha vore ute i skogen med ein annan ungdom fredag kveld. Ho blei seinare funnen død i skogen av ungdommen ho var med.

  Det finske mediet Iltalehti skriv at ingen av dei ho var saman med er mistenkte for drapet.

  Politiet har starta drapsetterforsking, og jobbar med å kartlegge kva som har skjedd. Dei gjer tekniske undersøkingar på staden.

  Politiet oppmodar folk som kan ha sett noko i området Valkeakoski sentrum, Jyräänmäki og Naaka mellom fredag kveld og laurdag klokka 02.00, om å gi beskjed.

 • Golmmas leat čađahan máttsámi oahpaheaddjeoahpu

  Nord universitehtas leat golmmas čađahan máttasámi vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahpu,

  Sii leat vuosttas studeanttat geat dán oahpu leat čađahan, ja geain dál lea sihke formálalaš oahpaheaddjeoahppu ja dasa lassin leat ollesoahppan oahpaheaddjit máttasámegiela fágas.

  Sii leat Maajja-Krihke Bransfjell, Vanja Tørresdal ja Ramona Kappfjell Sørfjell.

  – Dál gal lean hui ilus ja lea buorre dovdu go lean geargan oahpahusain, lohká Maajja-Krihke Bransfjell.

  Máttasámegiella lea sakka áitojuvvon giella ja máttasámegielat oahppan oahpaheaddjit váilot.

  – Beroštan hui olu sámi kultuvrras ja gielas. Danne háliidan dahkat dan maid mon sáhtašin, vai mu sámegiella seillošii ja nanusmuvašii, lohká Bransfjell.