Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Fremmer mistillit mot hele plenumledelse

  Nordkalottfolket fremmer mistillit mot hele plenumsledelse.

  Saken skal voteres hvorvidt Nordkalottfolket kan levere mistilit, plenumsledelsen mener mistillitsforslaget ikke er fremmet etter reglene.

  Arthur Tørrfoss (Frp) mener det bør være lov å fremme mistillitsforslag.

  NRK oppdaterer.

 • Ovddidii eahpeluohttámuša, dál olles dievasčoahkkonjođihangotti vuostá

  Nordkalottfolket lea ovddidan eahpeluohttámuša Tom Sottinen (Bb) vuostá, gii lea Sámedikki dievasčoahkkinjođiheaddji.

  Dán dahke dievasčoahkkima álggadettiin.

  Dievasčoahkkinjođiheaddjit eai loga eahpeluohttámuš ášši ovddiduvvon njuolggadusaid mielde.

  NSR Beaska Niillas jearrá maid sii galget jienastit.

  Sámedikkis galget jienastit sáhttá go Nordkalottfolket ovddidit eahpeluohttámuša vuoi eai.

  Nordkalottfolket lea bivdán vihtta minuhtta joavkočoahkkimii, maid čoahkkinjođiheaddjit leat dohkkehan.

  NRK čuovvu ášši

  Stemmesedler sametingsvalget 2021
  Foto: Nils John Porsanger / NRK
 • Fremmer mistillitsforslag mot plenumsleder

  Nordkalottfolket har fremmet mistillitsforslag mot Sametingets plenumsleder, Tom Sottinen (Ap).

  Plenumsledelsen svarer at mistillitsforslaget ikke er levert etter reglene.

  Nå voteres det.

  Beaska Niillas fra NSR stiller spørsmål hva er det egentlig de skal votere over.

  Sametinget skal votere om Nordkalottfolket kan fremme mistillitsforslag eller ikke.

  Nordkalottfolket har bedt og fått innvilget fem minutters gruppemøte før voteringen.

  NRK oppdaterer

  Tom Sottinen står koftekledd på Sametinget.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK